בית משפט השלום בראשון-לציון קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגיש זוג צעיר נגד חברת בנייה בגין ליקויי בנייה. הזוג, גילה סימני רטיבות בדירתו, שנתיים לאחר רכישת הדירה. לאחר גילוי הליקויים, פנו הדיירים לחברת הבנייה, שניסתה לטפל בהם, אך לא צלחה במציאת מקור הרטיבות.


הליקויים נבעו מאיטום תת רצפתי כושל והיעדר נדבך חציצה תקין


במטרה לברר את מקור הליקויים, מונה מהנדס מטעם בית המשפט. המהנדס קבע שהליקויים נובעים מאיטום תת רצפתי כושל והיעדר נדבך חציצה תקין במרפסת חדר המגורים. כמו כן, ציין שהאחריות על ליקויי הבניה, היא ככל הנראה של קבלן הבניין. נוסף על כך, המהנדס קבע את סוג התיקונים שיש לבצע בדירה ופירט את עלויותיהם.


לאחר קבלת חוות דעתו של המהנדס, הצדדים הגיעו להסדר שבמסגרתו הקבלן חויב לתקן את הכשלים, בהתאם להוראות המהנדס ולזמנים שקבע, כאשר לאחר התיקון המהנדס יבחן את איכות ביצוע התיקונים. עוד נקבע בהסדר, כי במקרה שבו הקבלן לא יתחיל בביצוע התיקונים על פי לוח הזמנים שנקבע, הזוג יהיה רשאי להתחיל בתיקונים בעצמו.


בהתאם להסדר, הקבלן החל בביצוע התיקונים. לאחר סיום ביצוע התיקונים, המהנדס הגיע בכדי לבדוק את מצב הדירה, וקבע כי עיקר הכשלים טופלו, אומנם, נותרו סימני רטיבות שכנראה העידו על מצע חול רווי. עוד צוין כי חלק מן המשימות אותן דרש המהנדס, כמו בדיקת תכולת רטיבות, ובדיקת לחץ מים בצנרת לפני ביצוע הייבוש לא בוצעו.


על כן, המהנדס קבע שיש לבצע ייבוש באמצעות החדרת לחץ בטמפרטורה גבוהה, להסיר את נפיחות הטיח ולקלפו וכמו כן לבצע צביעה בחומר אנטי בקטריאלי מסוג פונג'אק.


בנושא שיקום הגינה במרפסת בדירה שנפגעה כתוצאה מהטיפול בבעיית הרטיבות, המומחה קבע כי הנזק הוא בסך של 600 שקלים בגין יישום פלסטיק ודשא סינטטי לשימוש חוזר. בסופו של דבר, המהנדס אמד את עלות ביצוע התיקונים בסך כולל של 19,890 שקלים.


החברה הקבלנית לקחה אחריות על ליקויי הרטיבות


הזוג הצעיר טען שהחברה הקבלנית התנהלה בצורה מבזה ושערורייתית, ועל כן דרשה לחייב אותה בתשלום פיצויים בגין עוגמת נפש בסך של 40,000 שקלים.


כמו כן, הזוג טען שחברת הקבלן צריכה לפצות אותו בגין פירוק והקמה מחדש של הגינה במרפסת הדירה. לגרסתם, מכיוון שמקור הרטיבות היה במרפסת הדירה, כדי לטפל בו נדרש פירוק של הדשא הסינטטי, הדק, הצמחייה, מערכת ההשקיה והתאורה. הזוג טען שהעלות של פירוק והקמת הגינה היא בסך של 31,000 שקלים.


החברה הקבלנית, הכירה באחריותה על תיקון הרטיבות, ואף הציעה להשתתף בתשלום עבור ייבוש מצע החול בדירה בעלות של 5,000 שקלים נוספים.


נוסף על כך טענה חברת הקבלן, כי אין לחייבה בתשלום בגין עוגמת נפש, מכיוון שהיקף הליקויים בדירה מצומצם ולנוכח העובדה שהיא עשתה ככל שביכולתה במטרה לתקן את הליקויים.


כמו כן, חברת הקבלן טענה שאין קשר סיבתי בין פירוק והקמה מחדש של הגינה ובין ליקויי הרטיבות ולכן היא לא מחויבת בתשלום פיצויים לזוג הדיירים.


חברת הקבלן לא עמדה בזמנים שנקבעו לסיום ביצוע העבודות


השופטת קבעה שחברת הבניין אכן פעלה במטרה לתקן את הליקויים בדירה, אומנם, לא עשתה זאת במסגרת הזמן שנקבע בהסדר. הזמן שנקבע לביצוע התיקונים היה 20 ימים, בעוד שחברת הקבלן לא השלימה את העבודה גם לאחר שנה וחצי. נוסף על כך, השופטת קבעה כי האחריות לעיכוב מיוחסת ברובה לחברת הקבלן.


יתרה מזאת, השופטת קבעה כי השאננות של חברת הקבלן גרמה לסבל ממושך של הזוג ופגעה באפשרותם להפיק הנאה מדירתם.
התייחסה השופטת לעובדה שחברת הקבלן לא הביאה נציג מטעמה למתן עדות, ולכן לא תרמה לקידומו של ההליך המשפטי ולקיצורו באופן שיפחית מסבלם של הזוג.


נוסף על כך, השופטת קבעה כי שגרת חייהם של הזוג ושל ילדיהם הקטנים נפגעה, בשל העובדה שהמשיכו להתגורר בדירה מרגע גילוי הליקויים, ועד לסיום ביצוע העבודות. בעת ביצוע העבודות, הדירה הייתה מלאה בקילופי טיח, היו נזילות מכל חלונות הבית, עובש ולחות. כמו כן, הזוג נאלץ להתמודד עם רעש רב שהסבו מכשירי הייבוש שהיו פרושים ב-7 מוקדים שונים בדירה ופעלו סביב השעון, ללא הפסקה.


בהכרעתה, השופטת ייחסה חשיבות לטרחה הרבה שנגרמה לזוג עקב ניהול התביעה הארוכה נגד חברת הקבלן, ובשל התנהלותה המזלזלת של חברת הקבלן. בסוגיית שיקום וחידוש הגינה במרפסתם של הזוג, השופטת קבעה כי חברת הקבלן תפצה את הזוג בסך של 600 שקלים בלבד, בהתאם לקביעת המהנדס שמונה על ידי בית המשפט, בשל העדר ראיות לתמיכה בגרסת הזוג.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


על כן, השופטת חייבה את חברת הקבלן לשלם לזוג פיצויים בגין ליקויי בנייה בסך של 41,490 שקלים בתוספת שכר טרחת עורך הדין בסך של 8,000 שקלים.


ת"א 53159-05-16