לאחרונה, בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו עסק בסוגיית העונש הראוי למורה ורב בבית ספר דתי, שהורשע בשורה ארוכה של עבירות (20 אישומים) אשר כללו בין היתר התעללות בקטין על ידי האחראי עליו, תקיפת קטין וגרימה לחבלה, ביצוע מעשה מגונה בקטין ואף התעללות בבעל חיים.


במשך תקופה של 10 שנים, המורה התעלל, התאכזר והטיל אימה בתלמידיו בשלל דרכים. במסגרת המעשים הוא ביקש מהתלמידים לאסוף מקלות בהפסקה, ולאחר מכן השתמש בהם כדי להכות בכל חלקי גופם תוך גרימת חבלות ופציעות. נוסף על כך, כשרצה להענישם, היה מעמיד את תלמידיו במסדר, מכניס את חולצתם לתוך מכנסיהם, אוחז באיבר מינם, ומכניס לפיהם כף פלפל שחור או סבון, תוך שהוא מונע מהם לשטוף את פיהם. כמו כן, המורה כפה על התלמידים לאכול, ותוך כך אסר עליהם לצאת לשירותים.


במהלך מסכת ההתעללות, המורה אף ביצע בתלמידים מעשים מגונים לצורך סיפוק צרכיו האישיים. המורה נהג להשכיב את תלמידיו ולהכות אותם בישבנם. כמו כן, היה נוהג להזמין את תלמידיו לחדרו ולגעת באיבריהם המוצנעים. 


התלמידים הגיעו מקהילה חרדית סגורה ובכל זאת בחרו להיחשף כדי שיכירו בפגיעתם


המאשימה ייחסה חשיבות לכך שהמורה ביצע עבירות מין שונות ומגוונות שלוו במעשי אלימות קשים, במספר רב של קטינים במשך תקופת זמן ארוכה. כמו כן, הדגישה את העובדה שמדובר בקהילה חרדית סגורה, ושהמתלוננים ידעו כי לחשיפה שכזו יש מחיר, ובכל זאת בחרו להוציא את האמת לאור, בכדי לקבל הכרה בפגיעתם, ובכדי שהמורה יישא בעונש הראוי לו. נוסף על כך, הדגישה המאשימה את האומץ שנדרשו להפגין כל אחד מהתלמידים בעת שזומנו לדוכן העדים למתן עדות ואת הנזק הנפשי שנגרם להם עקב שחזור האירועים.


המאשימה טענה כי בעקבות ביצוע העבירות נפגעו הערכים המוגנים שכוללים בין היתר את השמירה על כבודם, שלום גופם וביטחונם האישי של הקטינים, כמו גם זכותם להתפתחות נפשית ומינית תקינה.


יתרה מזאת, המאשימה ציינה את העובדה שהבחור היה מורם ומחנכם של הילדים וניצל את סמכותו, תפקידו ואת התלות של הילדים בו, תוך הפרת אמונם של הוריהם, ששלחו אותם ללמוד בבית הספר שאמור להיות מקום בטוח עבורם. עוד הודגש פער הגילאים העצום בין המורה ובין התלמידים.

 

המאשימה ביקשה לראות בכל אחת מהעבירות כאירוע נפרד, משום שמאחורי כל מעשה, עומד אינדיבידואל שנגרם לו נזק משמעותי.


המאשימה התייחסה גם לנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירות, וטענה שאף על פי שלנאשם אין עבר פלילי, הוא ביצע את המעשים במשך תקופה ארוכה של 10 שנים, ולכן כל עבירה נחשבת לעבר פלילי של האיש ביחס לעבירה שבאה אחריה.


על כן, המליצה המאשימה על עונש שממוקם בחלקו האמצעי של מתחם הענישה, בין 21-29 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ואף פיצוי כספי עבור קטינים שנפגעו.


ההגנה טענה כי המורה הוא אדם חולה ומבוגר, בעל מחלות רקע, אשר נמצא במעצר במשך תקופה של ארבע וחצי שנים.


כמו כן, טענה שלמורה אין עבר פלילי, ושההשלכות שנובעות מהעונש יפגעו במשפחתו בצורה קשה.


יתרה מזאת, ההגנה טענה שהמניע של התלמידים להגשת התלונה היה מניע כלכלי, ושבעקבות מגפת הקורונה יש להשית על האיש תקופת מאסר קצרה יותר.


יתר על כן, ההגנה ציינה שיש לייחס חשיבות לחלוף הזמן, שכן העבירות בוצעו במשך כעשור, ולכן יש להתייחס לכך שהתלמידים העידו על מעשים שבוצעו לפני זמן רב, וזיכרונם היה עלול לתעתע בהם.


על כן, ההגנה המליצה על עונש של 9 שנות מאסר בפועל.


המורה פנה אל בית המשפט וטען שהוא מצטער על מעשיו, ביקש התחשבות בקביעת עונשו, וסיפר על קשיי ההסתגלות שעבר ועל ההתעללות וההצקות שחווה בבית המעצר.


השופט קבע כי האיש גרם לפגיעה קשה ומשמעותית בערכים חברתיים מוגנים


השופט קיבל את בקשת המאשימה, וקבע כי יש לראות בכל אחד מהעבירות אירוע נפרד, כמו כן קבע כי מעשיו של האיש גרמו לפגיעה קשה ומשמעותית בערכים חברתיים מוגנים בעקבות ביצוע העבירות, בין היתר, הגנה על כבוד האדם וזכותו על גופו, שמירה על שלמות גופם של קטינים חסרי ישע, ביטחונם, נפשם והגנה מפני ניצול אמונם ותמימותם.


נוסף על כך, השופט התייחס לכך שהעבירות בוצעו לאחר תכנון מראש, גם בשל ריבוי העבירות וגם בשל העובדה שבוצעו לאורך תקופת זמן ארוכה. לפי קביעת השופט, במעשים עצמם ניתן לזהות תכנון מראש שהתבטא לדוגמה בשליחת הילדים לאסוף מקלות שבהמשך שימשו ככלי הכאה.


יתרה מזאת, השופט ייחס חשיבות למידת הנזק שנגרם לכל אחד מן הילדים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של המורה תוך שציין כי הקטינים נותרו עם סימני חבלה פיזיים ונפשיים.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה


על כן, השופט השית על המורה עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 שנים, 37 חודשי מאסר על תנאי למשך תקופה של 3 שנים, ותשלום פיצויים עבור התלמידים בסך של 335 אלף שקלים.


תפ"ח 16-08-3581