האם אב זכאי להפחתה בתשלום דמי המזונות שהוא משלם לגרושתו עבור ילדיו עקב משבר הקורונה? בסוגיה זו דן לאחרונה בית המשפט לענייני משפחה בנצרת, בעקבות תביעה שהגיש האב אשר טען שיש להתחשב בכך שהאם קיבלה מענקי קורונה מהממשלה, ולהפחיתם מתשלום המזונות שעליו לשלם.


האב טען כי מענק הקורונה שחילקה המדינה בסכום של 500 שקלים עבור כל ילד צריך להתחלק בין שני ההורים, ולכן יש לקזז את מחצית הסכום מדמי המזונות. האם טענה מנגד כי היא נושאת במרבית ההוצאות השוטפות עבור הילדים וכי על פי הסכם הגירושין, האב אינו זכאי לקבל תשלומים אשר היא מקבלת מהביטוח הלאומי - לרבות מענק הקורונה המדובר.


בחינת לשון החוק וחלוקת זמני השהות בין ההורים הביאה את השופט למסקנה כי במקרה זה יש לקבל את התביעה, ולאפשר לאב לקזז את חלקו במענק הקורונה מתשלום המזונות.


האם מענק הקורונה החד-פעמי צריך להתחלק בין ההורים הגרושים במקרה של משמורת משותפת?


לבני הזוג לשעבר שלושה ילדים משותפים, שניים מהם עדיין קטינים. לפני שמונה שנים חתמו על הסכם גירושין שבמסגרתו סוכם כי המשמורת על שלושת הילדים תהיה משותפת לשניהם, עד שהילדים יגיעו לגיל 18. מאז ועד היום שוהים הילדים שלושה ימים בשבוע אצל האם ויומיים אצל האב, וכן מחלקים את זמני השהות בסופי השבוע אצל כל אחד מההורים לסירוגין.


במסגרת הסכם הגירושין נקבע כי האב ישלם מזונות בסכום של 3,680 שקלים עבור הילדים, וכי כל תשלום או תוספת שמקבלת האם מהמדינה עבור הילדים, כגון קצבת ילדים או תשלומים נוספים מהמוסד לביטוח לאומי - לא תיכלל בסכום המזונות האמור. בשנת 2019 הופחת סכום המזונות לסך של 2,300 שקלים עבור שלושת הילדים, כאשר האב ימשיך לשלם מזונות גם עבור הילד הגדול עד שיסיים את שירותו בצבא.


בתביעתו כעת טען האב כי חלה הידרדרות משמעותית במצבו הכלכלי בעקבות ההגבלות שהוטלו על הציבור עקב מגפת הקורונה, וכי מאחר שההוצאות השוטפות על תחזוקת הילדים מחולקות בין שני ההורים באופן שווה, יש להתחשב בכך ולהפחית בדמי המזונות. כמו כן טען כי את המענק החד פעמי בסכום של 500 שקלים עבור כל ילד שהעניקה הממשלה בשל המצב, יש לחלק בין שני ההורים.


האם התנגדה לטענותיו והסבירה כי האב אינו מבצע את חלקו בזמני השהות הלכה למעשה, וכי גם בימים שבהם הילדים לנים אצלו הם אוכלים ומתקלחים בביתה. האם הוסיפה כי היא מכבסת את בגדיהם וקונה לבדה את כל פריטי הלבוש, עומדת בכל הוצאות הנסיעות לבדה וגם את תשלומי ההורים השונים לבתי הספר האב מעולם לא שילם.


מלבד זאת טענה האם כי פוטרה מעבודתה בעקבות משבר הקורונה וכעת היא מרוויחה פחות, בעוד מצבו של האב לא השתנה באופן מהותי. עוד טענה כי על פי הסכם הגירושין, האב אינו יכול לדרוש מחצית ממענק הקורונה מאחר שמדובר בקצבה המחולקת על ידי הביטוח הלאומי - תשלום המוחרג מהסדר המזונות.


האם צריך להתחשב בעובדה שהאב נפגע כלכלית בעקבות מגפת הקורונה?


השופט פתח את דבריו בכך שבחינת לשון הוראת השעה הקובעת את מתן המענק מבהירה כי העובדה שהתשלום הועבר לחשבונה של האם - אינה שוללת את זכותו של האב לקבל חלק מהמענק אף הוא. עם זאת, החוק אינו קובע באופן ברור כיצד יש לחלק את אותו מענק.


על כן קבע השופט כי באופן עקרוני, יש צורך בבחינת חלקם היחסי של ההורים בהוצאות הכלכליות הקשורות בילדיהם, כדי לקבוע את דין חלוקת מענק הקורונה. כמו כן הוסיף השופט כי יש להתחשב גם במצבם הפיננסי של שני ההורים ולבחון כיצד משבר הקורונה פגע בכל אחד מהם. עם זאת, במקרה שבו נחתם הסכם גירושין ולא חל שינוי מהותי במצבם הפיננסי של ההורים, יש להתחשב ביחס זמני השהות בין שני ההורים.


במקרה זה הילדים שוהים 43% מהזמן אצל האב. על פי הנתונים שהציג בבית המשפט, הכנסותיו הופחתו באופן משמעותי בעקבות משבר הקורונה, ואילו יחס ההכנסות בינו ובין גרושתו דומה.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעת מזונות - הערך סיכוייך!


השופט הכריע כי אין אפשרות או צורך לבחון כל שקל שכל אחד מההורים מוציא, ובכל אופן, גם אם ההתנהלות הכלכלית שונה בביתה של האם מביתו שם האב, הדבר אינו גורע מזכותו לקבל את חלקו במענק, אשר ניתן כדי להקל על הורים לכלכל את ילדיהם בעקבות המשבר הכלכלי שנגרם בשל הקורונה. לאור כל זאת החליט השופט לקבל את תביעתו של האב, וקבע כי בהתאם לחלוקת זמני השהות, האב יקזז את חלקו במענק בשיעור של 43% מסכום דמי המזונות.

 

תלה"מ 9389-09-20