לאחרונה דן בית משפט השלום בקריות בתביעה שהגישו בני משפחה, זוג הורים ושני ילדיהם, כנגד בית מלון בכנרת שבו שהו בחופשה לפני כארבע שנים. התביעה הוגשה בעקבות היתקלות לא צפויה של המשפחה בבריכת המלון בנחש שזחל לעברם, אשר הבהיל אותם מאוד ואף הכיש את אב המשפחה בידו.


בני המשפחה טענו כי המלון צריך לפצות אותם על נזקי הגוף שנגרמו לאב בעקבות ההכשה, וכן עבור נזקים לא ממוניים. מנגד כפר בית המלון בכל הטענות שהופנו כנגדו, והאשים את אב המשפחה על כך שבחר להתמודד לבדו עם הנחש במקום להזעיק מישהו מצוות העובדים. עוד טען המלון כי לא נגרם לתובעים כל נזק.


האם בית המלון נקט אמצעי זהירות סבירים כדי למנוע כניסת נחשים אל המתחם?


השופט קיבל את גרסתם של בני המשפחה וקבע כי האב פעל באופן ספונטני ומהיר כדי להגן על בני משפחתו. ייתכן שהיה צריך לנהוג אחרת, המשיך השופט, אך מסקנה זו אינה גורעת מאחריותו של בית המלון לאירוע. עם זאת, הוחלט להטיל על האב אשם תורם בשיעור של 40%.


כמו כן התייחס השופט לנזק המזערי שנגרם לבני המשפחה בעקבות המפגש עם הנחש, שהסתכם בפציעה מינורית של האב ובבהלה שאחזה באם ובילדים. בסופו של דבר נקבע כי המשפחה תקבל פיצוי כולל בסכום של 4,800 שקלים, ונוסף על כך ישלם המלון את הוצאות המשפט ושכר הטרחה בסכום של 1,700 שקלים.


האם אב המשפחה נהג באופן סביר כשתפס את הנחש בידיו החשופות ולא נמלט מהמקום או הזעיק אנשי צוות?


על פי התביעה, במהלך יומם השלישי בנופש בבית המלון, בילתה המשפחה בבריכה כאשר לפתע הבחינה בנחש שמתקדם לכיוון הילדים, אשר נבהלו למראהו. באופן מהיר וספונטני, מבלי לחשוב על ההשלכות ומתוך רצון להגן על בני משפחתו, זינק אבי המשפחה אל הנחש ותפס אותו.


החברה אשר מנהלת את בית המלון ביקשה מבית המשפט לדחות את התביעה, והבהירה כי מלוא האחריות להכשה מוטלת על האב, אשר בחר באופן לא ברור ללכוד את הנחש בידיו, במקום לקרוא לעזרת הצוות או להתרחק מהמקום.


השופט החליט לקבל את גרסת התובעים בנוגע לנסיבות שבהן האב תפס את הנחש בעצמו. לעמדתו של השופט, גרסה זו התיישבה עם ההיגיון והשכל הישר - האב ניגש אל הנחש כדי שלא יתקרב לילדיו, אשר נבהלו מאוד, גם אם היה מדובר בנחש קטן ולא ארסי. גרסתה של החברה המנהלת, שלפיה האב הסתכן מרצונו, ללא סיבה ושלא לצורך - נדחתה.


מעבר לכך, השופט התייחס בביקורת לטענות החברה כי התובעים כלל לא התארחו בבית המלון, וקבע כי מדובר בטענה שגובלת בחוסר תום לב, היות שמנהל התפעול במלון באותו הזמן הצהיר כי ראה את אב המשפחה מחזיק את הנחש בידיו ואף הגיש לו עזרה ראשונה כשראה שהוא מדמם לאחר שהוכש.


מדוע בית המלון לא הזהיר את אורחיו כי עלולים להיות בשטחו זוחלים ונחשים?


דרישתם של התובעים לפיצויים התבססה על הטענה שבית המלון התרשל בכך שלא נקט את אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע מפגשים לא רצויים בין אורחי המלון לנחשים. השופט קיבל טענה זו, וקבע כי החברה אשר מנהלת את המלון אכן הפרה את חובותיה כלפיהם. זאת מכיוון שלמרות טענותיה, היא לא הצליחה להוכיח כי פעלה באופן סביר למניעת כניסתם של זוחלים אל שטח המלון.


מעבר לכך, אורחי המלון לא הוזהרו ולא תודרכו כיצד עליהם לנהוג אם במקרה ייתקלו בנחש. מכיוון שמדובר בבית מלון אשר ממוקם בלב שמורת טבע, היה על החברה לעדכן את האורחים על הסיכון האפשרי.


מסיבות אלה קבע השופט כי החברה צריכה לפצות את בני המשפחה. עם זאת, מכיוון שנקבע כי אב המשפחה היה יכול לנהוג אחרת ובאופן שיסכן אותו פחות, הוטל עליו אשם תורם בשיעור של 40%, אשר השליך על גובה הפיצוי.


מהם הנזקים שנגרמו לבני המשפחה כתוצאה מהמפגש עם הנחש?


לצורך קביעת גובה הפיצוי, התייחס השופט לכך שלאם המשפחה ולשני הילדים לא נגרם כל נזק, מלבד הבהלה ממראה הנחש. מדובר בנזק לא ממוני, הבהיר השופט, וקבע כי כל אחד מהם זכאי לפיצוי בסכום של 1,000 שקלים.


בנוגע לאב, אשר נפצע בידו כתוצאה מהכשת הנחש, קבע השופט כי מדובר בנזק מזערי שהתבטא בפצע קטן. לאחר ניכוי האשם התורם, נקבע כי הוא זכאי לפיצוי בסכום של 1,800 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד

 

על כן בסופו של ההליך חויבה החברה לפצות את בני המשפחה בסכום כולל של 4,800 שקלים, ונוסף על כך נקבע כי היא תישא בתשלום הוצאות המשפט בסך של 1,700 שקלים.

 

ת"א 5801-10-20