לאחרונה דן בית משפט השלום בתל אביב יפו בתביעה כספית שהגיש מהנדס אלקטרוניקה כנגד עורך פטנטים, בטענה ששכר את שירותיו של העורך כדי שיטפל בהליך בקשה לרישום פטנט בארצות הברית, אך הבקשה נזנחה על ידי רשם הפטנטים האמריקאי בעקבות התרשלותו של עורך הפטנטים שלא ביצע את הנדרש ממנו בזמן. לטענת התובע, התנהלותו של עורך הפטנטים גרמה לו נזק כספי רב.


בכתב ההגנה שהגיש טען עורך הפטנטים כי עשה בדיוק את מה שהתחייב לבצע, כי התובע פנה אליו ברגע האחרון וכי עורך הפטנטים האמריקאי ששכר לא הגיש את הטפסים הנדרשים. ואולם, לאחר שמיעת העדויות התרשם השופט כי הנתבע אכן לא ביצע את עבודתו, ולכן התביעה התקבלה.


למרות קבלת התביעה, השופט לא הטיל את מלוא האחריות לזניחת הבקשה לפטנט על עורך הפטנטים, והטיל על התובע עצמו רשלנות תורמת בשיעור של 20% וזאת מכיוון שלא ביצע כל פעולה לתיקון המצב שנוצר, מלבד לפנות שוב ושוב לנתבע. בסופו של דבר סכום הפיצויים הכולל הועמד על סך של 75 אלף שקלים, ונוסף על כך הוטל על הנתבע לשלם את הוצאות המשפט ושכר טרחת עורכי דינו של התובע בסך של 15 אלף שקלים.


מדוע הליך הבקשה לרישום פטנט נזנח, ומהו הנזק שנגרם לממציא בעקבות זאת?


לטענתו של היזם, כמי שעיסוקו בהנדסת אלקטרוניקה הוא המציא פיתוח חדשני בתחום הבתים החכמים, אשר יכול להפוך מכשירים ביתיים רגילים למכשירים חכמים. הוא החל בהליך הבקשה לרישום הפטנט בארצות הברית, ובשנת 2017 פנה אל עורך הפטנטים ושכר את שירותיו לצורך עריכת תגובה לדוח בחינה של רשם הפטנטים האמריקאי. את התגובה לדוח הבחינה יש לשלוח בתוך פרק זמן מוגבל, אחרת הבקשה לרישום הפטנט נזנחת.


מספר ימים לאחר ההתקשרות ביניהם, שילם התובע לנתבע את התמורה עבור שירותיו. ואולם, שלושה חודשים לאחר מכן חלף התאריך האחרון להגשת המסמך הנדרש, ומאחר שהעניין לא טופל - רשם הפטנטים האמריקאי הודיע כי כל זכויותיו של התובע לרישום הפטנט אבדו, מאחר שהבקשה נזנחה.


הממציא פנה שוב ושוב לעורך הפטנטים, ורק לאחר פניות רבות השיב העורך כי ביצע את עבודתו אך הבקשה לא נקלטה, וכעת הוא עובד להסדיר את העניין. אך העניין לא טופל והבקשה נזנחה. לטענת התובע, אילו התגובה לדוח הבחינה הייתה נשלחת במועדה, הוא לא היה מאבד את זכויותיו. עוד טען כי בשל התרשלותו של הנתבע נגרמו לו הפסדים של מאות אלפי שקלים עקב שעות העבודה שהשקיע בפיתוח הרעיון, וכן הפסדים בשיעורים גדולים אף יותר בשל אובדן ההכנסות הפוטנציאליות מהפטנט.


האם עורך הפטנטים פעל בהתאם למשימה שבגינה נשכרו שירותיו?


מנגד טען עורך הפטנטים כי עשה את מה שהוטל עליו לעשות, ושלח את התגובה לדוח הבחינה לעורך דין אמריקאי - נציגו של היזם בארצות הברית. אותו נציג, לטענתו, לא שלח את המסמך מעולם לרשם הפטנטים. עוד טען כי התובע שכר את שירותיו מספר ימים בודדים לפני המועד האחרון להגשת המסמך, כך שכבר אז היה ברור כי המסמך יוגש לאחר המועד האחרון. לבסוף טען כי העובדה שהפטנט לא נרשם אינה מעידה דבר על רשלנותו של עורך הפטנטים, וכי חלק מהבקשות לרישום פטנט אינן מתקבלות.


ואולם, השופט התרשם כי הנתבע לא ביצע את המשימות שהתחייב לבצע, ולכן החליט לקבל את התביעה. טענתו של העורך כי העביר את המסמך לנציג האמריקאי נדחתה, היות שהוא עצמו כתב במסמכים שונים שתיארו את אופי העבודה ונשלחו לתובע כי חלק מעבודתו הוא לשלוח בעצמו את המסמך ישירות לרשם הפטנטים.

 

יש לך שאלה?

פורום פטנטים


מעבר לכך, נמצא תיעוד לכך שהעורך כתב ליזם כי יעדכן אותו על התקדמותו לאחר שטען כי כבר שלח את המסמך אולם הוא לא נקלט, אך הוא מעולם לא עדכן אותו, ולא הציג כל אסמכתא לכך שביצע את העבודה שהיה אמור לעשות.


על כן השופט קיבל את התביעה, ולאחר הפחתת רשלנות תורמת שהטיל על התובע בשיעור של 20%, נקבע כי עורך הפטנטים חייב בתשלום פיצויים של 75 אלף שקלים, וכן בתשלום הוצאות המשפט ושכר הטרחה בסך של 15 אלף שקלים.


ת"א 17520-03-20