לאחרונה נקבע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר דינו של גבר בתחילת שנות ה-40 לחייו, אשר הודה והורשע בשורה של עבירות חמורות, לרבות ארגון וניהול מקום למשחקים אסורים, שיבוש הליכי משפט, עבירות מס ועבירות תחבולה ומרמה.


היקף מחזור פעילות העסק הלא חוקי הגיע לסכום של יותר משמונה מיליון שקלים


על פי כתב האישום שהוגש כנגדו במסגרת הסדר טיעון, במשך שישה חודשים שכר הגבר נכס לצורך הפעלת מתחם למשחקי הימורים, הציב בו עמדות מחשב שדרכן שיחקו המהמרים, העסיק עובדים שהיו אחראים על גבייה וניהל את העסק. בתקופה זו מחזור פעילותו הגיע לסך של יותר משמונה מיליון שקלים.


מעבר לכך, הוא תדרך את אחד מעובדיו מה להגיד בחקירתו בתחנת המשטרה ובכך שיבש הליכי משפט. כמו כן, הוא היה מחויב על פי חוק לדווח על הכנסותיו ולשלם עליהן מסים אף על פ שמדובר בפעילות לא חוקית. ואולם, הוא הסתיר את העסק מרשויות המס.


לאור מצבו הכלכלי הקשה, האחריות שלקח על העבירות שביצע ורצונו הכנה להשתלב בהליך טיפולי, שירות המבחן המליץ לבית המשפט להימנע מעונש מאסר. ואולם, השופט קבע כי הימנעות ממאסר בפועל תהווה סטייה ממתחם הענישה, ואין לכך הצדקה. בסופו של דבר קבע השופט כי הנאשם ירצה 20 חודשי מאסר בפועל, עשרה חודשי מאסר על תנאי וכן קנס כספי בסכום של 150 אלף שקלים.


הנאשם הקים את עסק ההימורים לאחר שעסקיו קרסו והוא נקלע לחובות של מיליונים בשוק האפור


במסגרת ההליך המשפטי התבקש שירות המבחן לערוך תסקיר בעניינו של הנאשם. הוא שיתף את קצין המבחן כי במהלך השנים פתח עסק לייעוץ כלכלי, אך העסק קרס והוא נקלע לחובות בסכום של שישה מיליון שקלים, אשר אותם הוא משלם באמצעות ההוצאה לפועל. לדבריו, הוא יזם את הקמת עסק ההימורים בניסיון לכסות את חובותיו, אך הבין בדיעבד את חומרת מעשיו והביע עליהם צער וחרטה.


לאור המוטיבציה שגילה להשתקם באמצעות הליך טיפולי, האחריות שלקח והיקף חובותיו הכספיים, בחר קצין המבחן להמליץ על עונש עבודות שירות, התחייבות כספית וצו מבחן, ולהימנע מהטלת מאסר בפועל אשר עלול לגרום לרגרסיה במצבו.


הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להטיל עליו ארבע וחצי שנות מאסר בפועל, וכן להטיל עליו קנס משמעותי בסכום של 300 אלף שקלים למרות מצבו הכלכלי הקשה, לנוכח אופי העבירות שביצע וחומרתן.


מנגד ביקש סניגורו של הנאשם להטיל עליו עבודות שירות לתקופה של תשעה חודשים, ולהסתפק בקנס המתחשב במצבו הכספי ובעובדה שהוא פושט רגל. הנאשם עצמו ביקש מבית המשפט להתחשב בו וציין כי הוא חש בושה מהמעשים שביצע וחושש כי גם משפחתו וילדיו ייפגעו אם יישלח לרצות מאסר מאחורי סורג ובריח.


מהו מתחם הענישה בעבירות המשלבות הימורים ועבירות מס?


בתחילת ההכרעה קבע השופט כי יש להחיל מתחם ענישה אחד לכל העבירות שצוינו בכתב האישום, לנוכח הקשר ההדוק בין העבירות, כאשר מתחם הענישה ההולם במקרה זה נע בין 15 חודשי מאסר בפועל ועד 30 חודשי מאסר בפועל.


עבירות הימורים עלולות לגרום נזקים חמורים למהמרים המתמכרים ולסביבתם, ציין השופט, והמעשים שביצע הגבר הם חמורים ומשמעותיים. הוא תכנן וארגן את מקום ההימורים ברמה גבוהה, והרוויח במרמה כספים בהיקף גדול. עם זאת, התחשב השופט בעובדה שהנאשם הפעיל את המקום במשך תקופה קצרה בלבד.


בנסיבות המקרה, הוסיף השופט, לא ניתן לקבל את הענישה שהציע לבית המשפט הסניגור, משום שהיא מקלה מדי. למרות זאת, מנעד הענישה שניתן לקבוע בעבירות המשלבות משחקים אסורים ועבירות מס, מגוון מאוד, ותלוי בנתונים רבים - עבר פלילי, גילו של הנאשם, משך הזמן שבו בוצעו העבירות, שילוב הנאשם בהליך שיקומי, היקפן הכספי של העבירות, אופי ההימורים ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


השופט בחן מספר פסקי דין שניתנו בעבר בגין עבירות דומות, ונתן משקל לכך שהגבר הודה במעשים ולקח אחריות, כמו גם למצבו הכלכלי הקשה. מנגד, שקל השופט לחומרה את העובדה שמדובר בעבירות כלכליות והנאשם לא הסיר את מחדל העלמת המס. על כן הוחלט כי אין מקום לסטות ממתחם הענישה שנקבע, ואף להטיל קנס כספי ממשי למרות מצבו הפיננסי של הגבר, וזאת לצד עונש מאסר בפועל.


בסופו של דבר הוחלט כי העונש ההולם יכלול 20 חודשי מאסר בפועל, עשרה חודשי מאסר על תנאי וקנס כספי בסכום של 150 אלף שקלים.


ת"פ 6733-04-20