כמו רבים מבעלי הנחלות בישראל איפשרה בעלת זכויות בנחלה לבנה וכלתה לאחר נישואיהם, לעבור ולהתגורר בדירה המצויה על שטח הנחלה שלה.


בחלוף 10 שנים, בהם התגוררו בני הזוג בשטח הנחלה, ערכו האם, בעלת הזכויות בנחלה ובנה, תצהיר משותף ובו הצהירה האם על החלטתה לקבוע את בנה כבן ממשיך בנחלה, והסכמתה לבניית בית מגורים על ידו. בעקבות כך, בנו בני הזוג בית מגורים נוסף בשטח הנחלה מכספם, והתגוררו בו 10 שנים, עד לשנת 2008 בה התגרשו הבן ואשתו.


לאחר גירושי בני הזוג, הגיעו האם ובנה למשרדי הסוכנות היהודית לא"י ובקשו לבטל את מינויו של הבן כבן ממשיך, במידה והבן מונה, לאור קיומו של התצהיר שנערך על ידם בעבר. האם ובנה סברו לתומם שתצהיר זה הקנה לבן מעמד של בן ממשיך.


הסוכנות היהודית מצידה הודיעה לאם, כי מבחינתה לא מונה בן ממשיך בנחלה ואין בתצהיר שנערך בין האמא לבן להפוך את הבן לבן ממשיך.


הגעתם של האם ובנה למשרדי הסוכנות היהודית ובקשתם לבטל מיניו של הבן כבן ממשיך נודעו לכלה והיא פנתה לבית המשפט והגישה תביעה כנגד חמותה, להכיר בה כבת ממשיכה בנחלה, הכלה הסתמכה בתביעתה על תצהירה של חמותה שניתן בעבר לבנה וטענה שגם לה יש זכויות בנחלה, רק בשל ההבטחה שנתנה לבן בתצהיר המשותף היא הסכימה לעבור למושב, בנתה את ביתה בשטח המשק השקיעה בפיתוח המשק, הקימה לול מטילות, נטעה עצים וכדומה. 

 

הכלה טענה: האם ובנה עשו קנוניה כנגדה 


הכלה טענה שחמותה פעלה בתחבולה ובקנוניה עם בנה, ובמשותף פנו לסוכנות היהודית לא"י לבטל את מינוי "הבן הממשיך". הכלה הדגישה בתביעתה, כי עצם העובדה שחמותה פנתה לסוכנות בבקשה לבטל את מינויו של בנה כבן ממשיך בנחלה, מעידה, כי אכן זו היתה כוונתה ועל כךשבנה הינו "בן ממשיך".


מנגד טענה החמות שמעולם לא עלה בדעתה להפלות בין 13 ילדיה ולהעדיף את בנה באמצעות מינוי כבן ממשיך שיקבל את כל הזכויות במשק לאחר שיבה טובה, וכל כוונתה במתן התצהיר היה לאפשר את בניית בית מגורים נוסף בנחלה עבור בנה וכלתה.


החמות טענה שאין המדובר בקנוניה בינה לבין בנה שכן רק בסיום הליכי הגירושין בין בנה לכלתה, פנתה היא לסוכנות לברר האם נעשה מינוי של בן ממשיך?


בית המשפט קבע בפסק הדין שאין די בקיומו של תצהיר משותף בין האם לבנה כדי להסיק על רצונם של הצדדים למנות בן ממשיך. התצהיר נועד לקבלת הלוואת משכנתא לבניית בית מגורים ולא מעבר לכך.


בית המשפט תהה, מדוע במשך שנים רבות בהם התגוררו הבן והכלה במשק, לא פעלו הצדדים לרישום מינויים כבנים ממשיכים והסדרת חברותם באגודה, אם אכן זו היתה כוונת הצדדים?


בית המשפט פסק, כי אם אתה לא חבר אגודה, אינך רשום בסוכנות היהודית, ואינך מופיע בספרי רשות מקרקעי ישראל, כנראה שאינך בן ממשיך. ולכן, בהיעדר מינוי רשמי של הרשויות, אין להכיר בבן ובכלה כבנים ממשיכים בנחלה.