רובם המכריע של בני הזוג בישראל, קל וחומר הנשואים מביניהם, מנהלים חשבונות בנק משותפים. לא אחת, דואגים הצדדים לזכותו של כל אחד מהם להשתמש בחשבון הבנק המשותף לאחר פטירתו של בן זוגו. לעיתים, השימוש בחשבון הבנק נחסם בפני בן הזוג אשר נותר בחיים, וזאת עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה (הקובע את הזכאות לכספים). מיותר לציין כי מדובר בעוגמת נפש של ממש, המצטרפת לעוגמת הנפש המלווה את המוות בלאו הכי. אי לכך, במידה ואין אתם יודעים מהם מצבו והגדרתו של חשבון הבנק, מומלץ לברר זאת בהקדם בכדי להימנע ממצבים בלתי נעימים.

 

יש לכם שאלה?

פורום בית המשפט לענייני משפחה

פורום התנגדות לצוואה

פורום עיזבון

פורום חלוקת רכוש

 

יפויי כוח

 

ישנן אפוא מספר דרכים באמצעותן ניתן לשתף בחשבונות בנק. הדרך הקלה והפחות מומלצת היא על ידי יפויי כוח. חתימה על ייפוי כוח עבור בן הזוג, אשר לפיו האחרון רשאי לפעול כרצונו בחשבון הבנק, טומנת בחובה יתרונות שונים של פשטות ואפשרות ביטול. עם זאת, חסרונותיה של שיטה זו היא הקלות שבביטולה והעובדה כי ייפוי הכוח פוקע עם פטירת המייפה.

 

ביטול ייפוי כוח יכול להיות באופן חד צדדי, וזאת גם ללא קבלת הסכמתו של בן הזוג המיופה. כאמור, ייפוי הכוח בטל באופן אוטומטי במקרה של פטירה, ובן הזוג המיופה אינו יכול להמשיך ולעסוק בחשבון הבנק לאחר המוות. בן זוג מיופה כוח אשר יהיה מעוניין להשתמש בחשבון הבנק יידרש לצו ירושה או צו קיום צוואה. יצוין כי צווים אלו אינם ניתנים מהיום למחר, ולעיתים עלולה הוצאת צו זה לקחת זמן מה.

 

בעלות משותפת


בעלות משותפת על חשבון בנק הינה דרך נוספת באמצעותה ניתן לשתף בחשבון בנק. מדובר בפתיחת חשבון משותף אשר שני בני הזוג רשומים עליו כבעלים. לפעולה זו ישנן השלכות מהותיות ובמקרים של חשבון משותף, שני בני הזוג הינם שווי זכויות בחשבון. אף אחד מהצדדים אינו רשאי לבטל את זכויותיו של בן זוגו בחשבון ללא הסכמה מראש ובכתב (אלא אם זכויות אלו הוגבלו באופן מפורש וברור). במקרה של פטירה של אחד מבני הזוג, בן הזוג השני יוותר כבעלים ויהיה רשאי לפעול בחשבון הבנק.


בעבר, הבנק היה נוהג להחתים בני זוג בחשבון משותף על סעיף אריכות ימים. משמעותו של סעיף זה הייתה כי במידה ואחד מבני הזוג נפטר, בן זוגו אשר נותר בחיים רשאי להמשיך לפעול בחשבון הבנק כאילו היה הוא בעלים יחיד. ליורשים, במקרים אלו, אין כל זכות בחשבון הבנק. הבנקים מסרבים לאפשר לבני זוג אשר נותרו בחיים לפעול בחשבון ללא צו ירושה או צו קיום צוואה, כאשר לא נחתם סעיף אריכות ימים. לעיתים, הבנק מקשה גם על זוגות אשר חתמו ביניהם על סעיף אריכות ימים, וזאת כאשר חלף זמן רב ממועד החתימה על הסעיף (20 שנה ויותר) או מסיבות אחרות.


עוד יודגש כי כיום חלק מהבנקים מתייחסים לסעיף אריכות ימים כברירת מחדל, ואילו רצון להעדר שיתוף לאחר המוות צריך להיות מוסכם בהסכם בעת פתיחת חשבון הבנק. עם זאת, מדובר במדיניות השייכת לבנקים מסוימים ותקפה לגבי חשבונות אשר נפתחו החל ממועד שינוי המדיניות.


במידה ואתם מעוניינים לפתוח חשבון בנק משותף, או לצרף את בן זוגכם לחשבון בנק קיים, מומלץ אפוא לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בתחום זה. בעת פתיחת חשבון הבנק, יש לשאול את פקיד הבנק לגבי סעיף אריכות ימים ומשמעותו. כמו כן, במידה וחלפו שנים רבות מאז החתימה על הסעיף, ייתכן וכדאי לחדש את החתימה משום שחלוף הזמן עלול להפקיע תוקפה.


סעיף אריכות ימים מול סעיף 8 לחוק הירושה


סעיף 8 לחוק הירושה קובע כי הסכם אשר עוסק בירושתו של אדם, או וויתור על ירושה, אשר נעשה בחייו של המוריש – דינו להתבטל. כמו כן, מתנה אשר ניתנת על ידי אדם בכדי שתוענק לאחר עם פטירתו של הנותן איננה תקפה זולת אם נערכה במסגרת צוואה. לכאורה, סעיף אריכות ימים, הקובע מעבר כספים לבן הזוג הנותר בחיים, איננו קביל מבחינה משפטית. עם זאת, סעיף 13(א)(3) לפקודת הבנקאות קובע כי במידה ותאגיד בנקאי קיבל מסמכים סחירים, כספים או ניירות ערך, בחשבון משותף ובו סעיף אריכות ימים, יש להעניק תוקף לתנאי אריכות הימים לעניין היחסים שבין בעלי החשבון לבין הבנק גם לאחר הפטירה.


למעשה, סעיף אריכות ימים איננו בטל לעניין היחסים שבין הבנק לבין בעלי החשבון. דהיינו, מבחינת הבנק, בעל החשבון אשר נותר בחיים רשאי לבצע בחשבון פעולות (לרבות משיכת כספים). עם זאת, מבחינה קניינית, הכסף לא שייך לבעל החשבון אלא ליורשים.