הליכי גישור מקובלים ונפוצים מאוד בעת יישוב מחלוקות בתחום האזרחי. הם מהווים חלופה לתביעות משפטיות ולעתים רבות ניתן להגיע באמצעותם לפתרונות מבלי להגיע לבית המשפט. לצד ההליכים האזרחיים המוכרים, מאז שנות האלפיים הולך ומתפתח בארץ גישור בתחום הפלילי. מטרתו להקל על העומס הרב בבתי המשפט ולהוות מעין הליך מקדמי המאפשר לסנגוריה ולפרקליטות, ההגנה והתביעה בהליכים הפליליים, להשיג הסדרי טיעון באמצעות שופט מגשר ולהביאם לאישור בבתי המשפט.


ייחוד נוסף שיש להליך הגישור הפלילי הוא שבמסגרתו נפגשים החשוד אשר נאשם בעבירה הפלילית וקורבן העבירה. הקורבן מקבל מעמד משפטי ראוי ולא ניתן לקיים את ההליך מבלי שיסכים לכך. ההליך מאפשר לקורבן ולנאשם תקשורת פתוחה ויכול להביא לפתרון הוגן המקובל על כל הצדדים.


לאילו מקרים הליך הגישור הפלילי מתאים?


הליך הגישור הפלילי מתאים בעיקר למקרים שבהם הנאשם מודה בביצוע העבירה, ומעוניין לשנות את כתב האישום ולתקן את סעיף העבירה שבו הואשם. כאשר הנאשם כופר בעובדות כתב האישום, בדרך כלל התיק ייסגר במסגרת תביעה פלילית בבית המשפט ולא במסגרת גישור פלילי.


מה מאפיין את הגישור הפלילי?


למעשה, בניגוד לפרוצדורה של גישור אזרחי שבמסגרתו הצדדים הם לרוב אנשים פרטיים שהתגלעה ביניהם מחלוקת כספית או הליך גישור משפחתי שהסכסוכים בו נוגעים לפרידה של בני זוג או לירושה, זהו הליך שונה לגמרי שבמסגרתו צד אחד הוא המדינה התובעת והצד השני הוא הנאשם.


באופן עקרוני קיים דמיון בין הסכמים שמושגים במסגרת ההליך לבין עסקת טיעון שהצדדים יכולים להגיע אליה בהליך משפטי, אך ניתן לנהל את שני ההליכים במקביל, זה לצד זה. חשוב להדגיש שלא מדובר בהליך חובה. כל אחד מהצדדים רשאי לבחור שלא לנהל את הגישור הפלילי וסירובו לא ישמש כנגדו במסגרת ההליכים המשפטיים.


יתרונות הגישור הפלילי על פני ההליך המשפטי


בראש ובראשונה, הגישור מאפשר קיצור משמעותי בזמן ההליך המשפטי ומקל על עומס התיקים בבתי המשפט. לא פעם הגיעו הפרקליטות והסנגוריה להסכמות ביניהם במסגרת גישור פלילי, אף אם מדובר בהסכמות חלקיות בלבד, וכך קוצץ זמן ניהול התיק לאין שיעור.


העובדה שבגישור הפלילי לא צריך להציג ראיות או לזמן עדים, כל הסכמה שהגיעו אליה הצדדים יכולה להביא להחלטה מהירה על ידי השופט שתהיה מקובלת על התביעה וההגנה. את ההליך מנהל שופט מגשר עם התמחות מיוחדת בגישור, ובשונה מדיונים בבתי המשפט ההליך מתנהל תוך הקשבה ודו שיח בין הצדדים.


החיסרון העיקרי: האם עבריינים עלולים לנצל את הליך הגישור?


קיימים מספר חסרונות לגישור הפלילי שלא ניתן להתעלם מהם. בראש ובראשונה יש הטוענים כי כל הסכמה המתקבלת במסגרת הגישור ומביאה להסדר טיעון למעשה פוגעת בעקרון הצדק, מאחר שבהליך משפטי רגיל הנאשם היה נענש באופן חמור יותר. כמו כן, קורבן העבירה שנפגש עם הנאשם במסגרת הגישור עלול לחוות טראומה מחודשת, ובמקום שמצבו ישתפר הוא עלול להחריף.


מלבד זאת, מכיוון שהתנאי הבסיסי לגישור הוא הודאת הנאשם בעבירה, קיים חשש שחשודים אשר יעדיפו לקבל את עונשם במסגרת הליך הגישור המקל יתנו הודאות שווא, או יחליטו להציג חזות שקרית של הבעת חרטה על המעשים ולקיחת אחריות רק כדי לנצל את ההזדמנות לקבל עונש קל יותר.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


באופן כללי אפשר לומר שהליך הגישור הפלילי בא לסייע בשיקום הנאשם והקורבן, ונאשם שיבחר לקחת חלק בגישור לא יכול להפסיד מכך.