הורים שמעבירים דירה במתנה לילדיהם, דירות ירושה שמועברות ללא תמורה בין אחים, העברת נכסים בין בני זוג ואפילו קרקעות לבניה המועברות בתוך המשפחה: בישראל מבוצעות אלפי עסקאות מתנה, שבמסגרתן מועברות זכויות במקרקעין בחינם, ללא כל תשלום או תמורה אחרת.


להעברת נכס במתנה בתוך המשפחה יש מספר השלכות מס אפשריות. למשל, אדם אשר רוצה לקנות דירה כאשר בבעלותו יש כבר דירת מגורים אחת, לא יוכל ליהנות ממס רכישה מופחת או מפטור מלא ממס רכישה, אשר ניתנים כאשר הדירה הנרכשת נחשבת לדירת מגורים יחידה. אם יעביר את הדירה שבבעלותו לילד, להורה, לאח או לקרובי משפחה אחרים, הוא יוכל להיות זכאי לפטור מלא או חלקי במס רכישה עבור הדירה החדשה שירכוש.


על פי חוק מיסוי מקרקעין, כדי שהעברת דירה תיחשב לעסקת מתנה, התנאי הוא שלא תינתן כל תמורה עבור הדירה, לא בכסף ולא באמצעים אחרים. עסקת מתנה מזכה בפטורים ובהטבות מס הן מבחינת האדם שמעביר את המתנה והן מבחינת זה שמקבל אותה. במקרה כזה, מקבל המתנה נכנס לנעלי המעביר כדי ליצור רצף מס, דבר שמתבטא בתשלום המס שיחול כאשר הדירה תימכר, בחישוב הפחת עבורה וכדומה.


מהן הטבות המס אשר חלות כאשר מעבירים דירה במתנה לבן משפחה?


חוק מס שבח מעניק מספר הטבות במס במקרים שבהם מועברת דירת מגורים במתנה לקרוב משפחה. מבחינת מס רכישה, האדם שמקבל את הדירה מחויב במס רכישה בשיעור של שליש מהמס אשר היה מוטל עליו במקרה של עסקת מקרקעין רגילה.


לא רק במס רכישה, אלא גם במס שבח ניתנות הקלות. למעשה, עסקת מתנה על פי החוק פטורה ממס שבח. עם זאת, חשוב להבין שהפטור הוא למעשה דחייה של התשלום למועד שבו הדירה תימכר על ידי מי שקיבל את המתנה. במועד זה יחושב שיעור המס באופן רטרואקטיבי על פי המועד שבו הדירה נרכשה על ידי מי שהעביר אותה במתנה.


גם תשלום היטל ההשבחה אשר מוטל על ידי הרשות המקומית יידחה עד למועד שבו הדירה תימכר על ידי מקבל המתנה. במועד זה יחושב ההיטל בדיעבד לפי הזמן שבו נרכשה הדירה מלכתחילה על ידי האדם שהעביר אותה לאחר מכן במתנה.


מי נחשב לקרוב משפחה על פי החוק, והאם צריך לשלם מס רכישה אם האדם שקיבל את הדירה במתנה מתגורר בה?


חשוב להבין כי מדובר אך ורק בעברת נכס במתנה לקרוב משפחה. אם הנכס מועבר לאדם שאינו נחשב קרוב משפחה לפי החוק, יחול מיסוי מקרקעין כמו בעסקת מכר רגילה. קרוב משפחה לעניין זה על פי הגדרות החוק הוא בן זוג, הורים, סבים, ילדים או ילדי בן הזוג וכן בני זוגם.


ישנם מקרים שבהם העברת נכס נדל"ן בין אחים תיחשב אף היא לעסקת מתנה. בעסקת מתנה בין אחים, הפטור ממס שבח יתאפשר רק במקרים שבהם הדירה הועברה אליהם במתנה או בירושה מהסבים או מההורים.

 

יש לך שאלה?

פורום העברה ללא תמורה - עסקת מתנה


באופן עקרוני, כפי שהוסבר לעיל, כאשר ניתן פטור ממס שבח בעסקת מתנה, מקבל המתנה ישלם שליש בלבד משיעור מס הרכישה המלא שהיה צריך לשלם במקרה של עסקת מכר רגילה. אולם חשוב לדעת כי במקרה שבו מדובר על העברת נכס ללא תמורה בין בני זוג, כאשר שני בני הזוג מתגוררים יחדיו ומנהלים משק בית משותף באותה דירה שהועברה במתנה, יחול פטור מלא מתשלום מס רכישה.