האם אפשר לערוך צוואה בלי עו"ד או נוטריון ובלי בית משפט?

 

כן. ישנם כל מיני סוגים של צוואות. הסוג שניתן להכין לבד בבית, בלי עדים, בלי עו"ד, בלי בית משפט, קרוי "צוואה בכתב יד".

 

ואלו הם עשרת הכללים שיש להקפיד עליהם בעת הכתיבה:

 

1. כל הצוואה חייבת להיות בכתב ידו של המצווה

מה קורה אם יש לנו כתב יד של חרטומי מצרים ואנו מדפיסים את הצוואה?

אם מדפיסים אותה אז צריך 2 עדים שיחתמו עליה, ויש הצהרות משפטיות שעל העדים להצהיר, וקשה להכין צוואה כזו ללא עו"ד.

זה הכלל הכי חשוב, את הפגם הזה אי אפשר לרפא ובלעדיו תיפסל הצוואה

 

2. תאריך בכתב ידו של המצווה

המלצתה של עורכת דין אודליה אלטמן היא לרשום תאריך בכל עמוד

מה קורה אם אין בצוואה תאריך?

אמנם ניתן לרפא פגם של העדר תאריך כשאין לבית המשפט ספק באמיתות הצוואה, אבל הבעיה היא שאם מוצאים יותר מצוואה אחת, בהעדר תאריך לא יודעים איזו מהן מאוחרת יותר, ולכן גוברת.

 

3. חתימה בכתב ידו של המצווה

המלצתה של עו"ד אודליה אלטמן היא לחתום בכל עמוד

כמו כן חובה לחתום ליד כל מחיקה/תיקון/תוספת/שינוי, כמו שעושים כשטועים בכתיבת שיק.

 

4.  צוואה חובה לכתוב בלשון ציווי

בלשון פקודה, לא בקשה, לא תקווה, לא תצהיר. יש לכתוב אני מורה, מצווה, אחרת זו לא צוואה.

מה קורה אם לא כותבים בלשון ציווי?

למשל – אב ל-10 ילדים השאיר צוואה בה הוריש הכול לבן הבכור ורשם בצוואה שהוא מאמין שהבכור יחלק בצדק את הרכוש לכל אחיו. הבן הבכור לקח הכול לעצמו ולא נתן לאחיו כלום, ובית המשפט קבע שזה תקין, כי המנוח לא ציווה עליו לחלק לאחרים.

 

5. יש לרשום מי הם היורשים

לרשום שם, ת.ז., כתובת, מה הקשר שלהם למצווה. אי אפשר שצוואה תגיד רק מי לא יורש – חובה לציין מי כן יורש אחרת זו לא צוואה.

למשל: אדם אחד התאבד והשאיר צוואה בה הסביר כי הוא מתאבד בגלל אשתו וילדיו שפגעו בו קשה, והוא אינו רוצה להוריש להם פרוטה שחוקה. ביהמ"ש קבע שזו לא צוואה, כי לא כתוב מי כן יורש, והאישה והילדים שנואי נפשו זכו בכול.

 

6.  יש לרשום מה כולל העיזבון

לגבי דירה למשל רושמים גוש-חלקה. לגבי כספים - מספרי חשבון בבנק וכו'.

 

האם יש הגבלות על תוכן הצוואה? יש דברים שלא חוקי לכתוב בה?

 

7. אסור להכניס לצוואה תנאי בלתי חוקי או נוגד לתקנת הציבור

כי אז התנאי בטל, לא כל הצוואה, ואז היורשים יקבלו את הירושה מבלי שיצטרכו לקיים את התנאי.

למשל: אב הוריש את רכושו לבתו בתנאי "שתתגרש מבעלה האפס". ביהמ"ש קבע שהתנאי הזה לא תקף, והבת קיבלה את הירושה בלי להתגרש.

חיוב היורשים לעבור לגור בישראל כתנאי לקבלת הירושה ביהמ"ש קבע שהתנאי תקף, ושאם הם רוצים לרשת – שיעלו ארצה.

 

8. קופות גמל, קופות קצבה וביטוח חיים אינם בכלל העיזבון  

אם הכסף שלנו נמצא באחד מהנ"ל, אי אפשר להסתפק בצוואה. יש לקבל מהקופה או מחברת הביטוח טופס שבו ממנים מוטב/נהנה, וכך בוחרים למי יעברו הכספים.

 

אם אנחנו כותבים לבד צוואה בבית, מה יקרה אם היורשים לא ימצאו אותה?


9. הפקדת הצוואה למשמרת

כדי שלא תאבד/תיגנב/תושמד ניתן להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, שאז היא תרשם במחשב.

או אצל היורשים או אצל עו"ד.

 

10. כדאי לצרף לצוואה אישור רפואי מתאריך סמוך לכתיבתה

באישור יש לרשום שהמצווה יודע להבחין בטיבה של צוואה.

ניתן לקבל מרופא שמכיר את המצווה או בדק אותו, אם המצווה מבוגר רצוי רופא פסיכוגריאטר.