אף אחד מאיתנו אינו רוצה שצוואתו תבוטל ולא תקוים. אם כבר טרחנו וכתבנו צוואה, ואף שילמנו שכ"ט עו"ד בעבורה, ברי כי אנו שואפים שהיא תבוצע כלשונה.

 

ואולם, מידי שנה בשנה מגיעים לפתחם של בתי משפט אלפים רבים של תיקים שעניינם צוואות. כדבר שבשגרה נפסלות צוואות עקב התנגדויות שהגישו לקיומן יורשים ממורמרים שלא נזכרו בהן, וכך בסופו של יום לא ניתן לאותן צוואות תוקף משפטי.

 

בכל מקרה ומקרה כזה, עקב הריבים העקובים מדם על חלוקת הירושה,נוצר סכסוך משפחתי קשה, אשר המשפחה איננה מצליחה להשתקם ממנו, ונוצר בין בניה קרע בלתי הפיך.

 

כדי למנוע סכסוך בין קרובי המשפחה האהובים עלינו, ובעיקר בין בנינו ובנותינו, חשוב מאד להשאיר צוואה תקפה ומסודרת. אמנם כמעט כל עורכי הדין נוהגים לערוך צוואות, אך לא כולם מתמחים ומתמצאים בדיני ירושה. חשוב לפנות אל עו"ד העוסק בדיני ירושה וצוואות, אחרת צאצאיכם עלולים לשלם ביוקר על טעויות שתיגרמנה בניסוח הצוואה שלכם.


ניסוח לא נכון של צוואה ימנע בעצם את קיום רצון ההורים. מעשה שהיה כך היה - אב ל-10ילדים ערך צוואה, וכתב בה שהוא משאיר את כול רכושו לבנו הבכור, כי הוא סומך עליו ומאמין שאותו בן בכור ידע לחלק את הרכוש בצדק בין כל האחים והאחיות. ומה קרה? הבן הבכור לקח הכול לעצמו. אחיו תבעו אותו בבית המשפט, והפסידו במשפט. כיון שהאב לא כתב בלשון ציווי: "אני מצווה עליך לחלק בשווה בין אחיך", החלק הדן בשיתוף האחים בירושה לא הוכר כהוראת צוואה, והבכור קיבל את הכול. חובה אפוא לנסח צוואה בלשון פקודה וציווי.


בצוואה אסור רק להדיר, קרי לקבוע מי לא יקבל. בצוואה חובה גם להעניק למישהו, לקבוע מי כן זכאי לרשת. נבחן עתה מקרה המדגים את הבעייתיות הזו: גבר שהיה בהליכי גירושין קשים מאשתו התאבד, והשאיר מכתב הנושא את הכותרת "צוואה", בה פירט על פני 10 עמודים כמה אשתו וילדיו פגעו בו, ושלכן הוא מצוי בנתק מוחלט מהם, והחליט שלא להוריש להם ולו פרוטה שחוקה אחת.

 

הבעיה הייתה שהוא לא כתב בכל עשרת הדפים למי הוא כן רוצה להוריש,ולכן נקבע בבית המשפט שזו לא צוואה תקפה. משכך חולקה הירושה על פי הדין, כפי שעושים כאשר אין למנוח צוואה, וכך קרה שהאישה והילדים שנואי נפשו ירשו הכול. למעשה,עיקרון העל של דיני הירושה, הניסיון לתת תוקף לרצונו של המת, נחל בתיק ההוא תבוסה קשה.


ישנם דברים שאסור לכתוב בצוואה. כך למשל, תנאים בלתי חוקיים ששולבו בצוואה אינם תקפים.למשל: היו היה אב שהוריש את כל עיזבונו לבתו, אבל בתנאי שזו תתגרש מבעלה "האפס", כלשון הצוואה. בית המשפט קבע שהצוואה עצמה תקפה, אבל התנאי המגביל הזה איננו תקף, כי בלתי חוקי לצוות על אשת איש לעזוב את בעלה. התוצאה הייתה שהבת ירשה מבלי להתגרש, וששוב לא נעשה רצונו של המת.

 

כאשר מוכנס לצוואה תנאי בלתי חוקי,רק התנאי מתבטל, ולא הצוואה כולה. פירושו של דבר שהיורש שרצינו שיקבל דבר מה רק בכפוף לקיום תנאי, יקבל את אותו דבר, ויהיה פטור מקיום התנאי. ניסוח כזה לא ייתן תוקף לרצוננו.


להלן מספר מקרים נוספים לדוגמא: בתקדים אחד, אדם הוריש את רכושו לילדיו, שהתגוררו בחו"ל, והציב תנאי ליורשתם – שיבואו לגור בישראל. הילדים ערערו על תוקף התנאי, ובית המשפט קבע שהוא תקף, ורק מי שיבוא לגור פה יקבל את חלקו, כי זה לא תנאי בלתי חוקי.

 

בתקדים אחר, אישה הורישה את רכושה לחתולי הרחוב של עיריית רמת-גן. בבית המשפט נקבע שזה תנאי תקף. כדי שהרכוש יגיע לחתולי הרחוב, הוא חולק בין עמותות לרווחת בעלי חיים הפועלות באותו אזור.

 

יתכן שגם כמה כלבים זכו מן ההפקר ביחד עם החתולים. פס"ד נוסף לדוגמא - אישה ערירית שהורישה את הכול ל"חייל טוב" – נקבע שזו לא צוואה, כי לא ברור מי היורש,אבל הכירו בזה בתור הקדש לפי חוק הנאמנות.


תנאים נוספים שהוכרו בפסיקה כחוקיים:חיוב היורש להביא לעולם ילד, לסיים תואר אקדמי או להוציא פירסינג בלשון.


טעות נפוצה נוספת היא להשאיר הרבה צוואות, ללא סימון בתאריך, ואז בבוא יום פקודה לא ניתן לדעת איזו מהן היא האחרונה והגוברת על האחרות. ידוע מקרה של אב, שמסר לכל אחד מילדיו צוואה שונה לחלוטין, אשר לפיה אותו ילד יירש לבדו את כל הרכוש לאחר מות האב.

 

אב ערמומי זה נהנה מטיפול מסור מאד של ילדיו כל ימי חייו. כולם התחרו על תשומת ליבו, בהיותם אסירי תודה על הירושה שעומדת ליפול בחלקם.

 

לאחר לכתו של האב, משהתגלה כי ישנן צוואות אחדות הסותרות זו את זו, הן פסלו האחת את האחרת, ובהעדר תאריכים לא ניתן היה גם לברר אם אחת מהן תקפה וגוברת על האחרות. לפיכך לא קוימו הצוואות, אלא נפסלו כולן, וכל האחים ירשו שווה בשווה. האב הזה מתגלגל בוודאי מצחוק בעולם הבא...


בחוק הירושה ישנם כללים כיצד בדיוק ניתן לכתוב צוואה בכתב יד. אבל - מי שיש לו כתב יד בלתי קריא, מוטב שלא יניח צוואה בכתב יד, אלא רק צוואה מודפסת עם שני עדים, לרבות הנוסחים המדויקים של הצהרות הנדרשים בחוק.


חשוב מאד לשמור את הצוואה במקום בטוח,כי אם היא לא תימצא ע"י היורשים, היא לא תקוים. לא נרצה שצוואתנו תושמד חלילה,בטעות או בכוונה. אפשר להפקיד צוואה למשמרת אצל עוה"ד שערך אותה, או אצל היורשים לפי הצוואה – שסביר להניח כי ישמרו עליה כעל בבת עינם, או אצל הרש לענייני ירושה – שזה כבר כרוך בתשלום, וזהו מרשם ארצי ממוחשב.


ישנם נכסים שאי אפשר להוריש אותם בצוואה:קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים, ועוד, כל אלה אינם בכלל העיזבון ואינם עוברים ליורשים לפי צוואה.

 

במקום זאת יש לתת הודעה לחברת הביטוח או קרן הפנסיה,ולפרט למי אנו רוצים להוריש את הכספים. זה נעשה על ידי מילוי טופס שבו ממנים מוטבים או נהנים.