א' - אל"מ בצה"ל לאחר שירות בקבע של 27 שנים ובגיל 45 ,גמר אומר בליבו לממש את זכותו לפרישה מוקדמת ולפרוש מצה"ל כשהוא עתיר זכויות הן בצד המקצועי והן בצד הממוני.

 

כמובן שא' איננו מתכוון להפסיק לעבוד בגיל 45 ובהחלט מתכוון לממש את הניסיון המקצועי ואת הקשרים שרכש לאורך שנות שירותו ולעבוד בעבודה נוספת.


דווקא כאשר א' חשב שהכול הולך למישרין והינה סוף סוף לאחר שנים רבות הגיעה עת הפרישה נחתה עליו הודעתה של אשתו על רצונה להתגרש ממנו כרעם ביום בהיר.

 

א' ור' אשתו הכירו בעת שירותם הצבאי ולאחר תקופה קצרה מאד נישאו כאשר א' היה בשנתו הראשונה בקבע. ר' החליטה להקדיש עצמה לבית ולטיפול בשלושת הילדים שנולדו להם ועל כן לא פיתחה לעצמה קריירה עצמאית אלא סייעה לא' בפיתוח הקריירה שלו.


חיי הנישואין ידעו עליות ומורדות אולם בשלב מסוים גמרה א' בליבה לסיים אותם ולפנות לדרך חדשה.


לאחר ההתאוששות מהבשורה שנחתה עליו בדבר רצונה של ר' בגירושין התחיל א' לבדוק את המשמעויות הנגזרות מהמצב החדש איליו נקלע . מעבר למפח הנפש שכרוך בניתוק מהילדים ובפירוק התא המשפחתי, המשמעות האשונה אותה בדק א' היא ההיבט הכלכלי לשם כך התייעץ עם עורך דין ולהלן התוצאות.


חוק יחסי ממון קובע בלשון הפשוטה ביותר כי כל הזכויות הממוניות אשר נצברו במהלך חיי הנישואין ע"י שני בני הזוג הם בבחינת רכוש משותף אשר יש לאזן אותן בין בני הזוג עוד קובע חוק יחסי ממון:


עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שאינם חלק ממסת הנכסים העומדים לאיזון:


(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

מה המשמעות מבחינתו של א':

 

היות וא' פורש לגמלאות בשנה הקרובה, הרי שהפנסיה אשר תשולם לו ע"י צה"ל למשך כל חייו הינה בבחינת זכות אשר יש לחלק אותה בינו לבין אשתו. לא זו אף זו הדבר נכון גם לגבי מענק הפרישה, ימי מחלה, קרנות השתלמות וכל זכות אחרת אשר תועבר לו מצה"ל.

 

אם כך כיצד יבוצע החישוב? א' משרת בצבא כ-30 שנה אשר מקנות לו 65% ממשכורתו הקובעת, משכורתו הקובעת של א' היא 40,000 ₪ בחישוב פשוט א' אמור לקבל כ-26,000 ברוטו מידי חודש בחודשו או כ-18,000 ₪ נטו.

 

אם כן מה תקבל אשתו:

 

בני הזוג נשואים 27 שנים מתוך ה-30 בהן צבר א' זכויות פנסיה ולכן 90% מהפנסיה יחולקו שווה בשווה ביניהם כלומר האישה תקבל 8,100 ₪ נטו ואילו ל- א' יוותרו 9,900 ₪.

 

גם אם ר' אשתו של א' הייתה עובדת בעבודה מסודרת והייתה צוברת זכויות פנסיה הרי שזכויותיה היא היו מתגבשות רק בגיל הפרישה לעומת זכויותיו אשר מתגבשות כבר עתה . במקרה של א' היות ור' אשתו לא עבדה הרי שהזכויות היחידות אשר מחולקות ביניהם הם זכויותיו ובלבד.


בחישוב פשוט ומעבר לפנסיה עוד יצטרך א' להעביר לר' מחצית ממענק הפרישה , קרנות השתלמות ,ימי מחלה ועוד – כ 350,000 ₪.

מה לגבי מזונות - מאחר ולבני הזוג 3 ילדים סביר להניח שלא' יפסקו מזונות של כ- 5,000 ₪ לפחות.


כך יוצא שא' אשר גמר אומר בליבו לממש את זכותו לפרישה מוקדמת ולפרוש מצה"ל כשהוא עתיר זכויות הן בצד המקצועי והן בצד הממוני יוצא עם פנסיה של 18,000 ₪ ממנה הוא משלם לאשתו/גרושתו 8,100 ₪ מכוח חוק יחסי ממון ועוד 5,000 ₪ מזונות ובייחד כ-13,000 ₪ ובחשבונו נותרים 5,000 ₪ כפנסיה.


מה לגבי המשך עבודה:

 

הנחת היסוד הייתה שא' איננו מתכוון להפסיק לעבוד בגיל 45 ובהחלט מתכוון לממש את הניסיון המקצועי ואת הקשרים שרכש לאורך שנות שירותו ולעבוד בעבודה נוספת , א' לתומו חשב שכעת לאחר שפרש ובידיו פנסיה מכובדת של 18,000 ₪ יוכל הוא לבחור את מקום העבודה ללא המורא הכלכלי אלא כעת לאחר שהתברר לו כי כל מה שנותר בידו הוא סכום של 5,000 ₪ אשר אינם יכולים לאפשר לו קיום ברמת החיים לה הורגל יצטרך א' להתפשר ולעבוד בכל עבודה שתוצע לו.

מה לגבי המס על השכר מהעבודה החדשה:

 

לא די בכך ש-א' איבד למעלה ממחצית מהפנסיה הרי שמהשכר אשר יקבל מהעבודה החדשה ינוכו לו מידי חודש בחודשו כ- 50% מהשקל הראשון זאת מאחר ול -א' משולמת קצבה גבוהה אשר גורמת לכך שמדרגת המס אשר בה הוא מתחיל את עבודתו החדשה היא גבוהה מאד. שוב בחישוב פשוט על מנת להרוויח את מה שציפה להרוויח בתור פנסיה ( 18,000 ₪) הוא יצטרך להרוויח כ- 13,000 ₪ נטו ( זוכרים לאחר שהעביר את מחצית הזכויות ואת המזונות נותרו בידו 5,000 ₪) ועל מנת להרוויח 13,000 ₪ נטו המעסיק יצטרך לשלם לו 26,000 ₪ ברוטו.

סיכום

איזון המשאבים בין בני זוג כאשר מדובר בבן זוג ( אישה או גבר) אשר יוצא לפנסיה מוקדמת בדגש על אנשי הקבע יוצר מצב פרדוקסאלי בו לעיתים האישה מקבלת יותר מאשר הגבר ( אם מחשבים גם את המזונות) לא זו אף זו שכאשר בין הזוג רוצה להמשיך לעבוד לאחר הפרישה הוא משלם מס מאד גבוה כתוצאה מהקצבה אשר מקבל כאשר בפועל חלק נכבד מהקצבה לא נותר בידו . ישנן דרכים להתמודד עם הפרדוקס הן מבחינת חישוב המס והן מבחינת איזון המשאבים .

הכותב עו"ד שם טוב אריה , שירת שנים רבות כסא"ל בקבע מייצג בתחום המשפחה ,הגירושין , הסכמי ממון, בקיא היטב בנהלים הקשורים בזכויות אנשי הקבע.