לא אחת אנו שומעים בכלי התקשורת על סכסוכי שכנים אשר הובילו לנזקים רבים ברכוש ואף בנפש. במאמר זה נסביר כיצד ניתן להתמודד עם הסיטואציה של סכסוכי שכנים, וכן נבהיר את החשיבות שבפנייה לייעוץ משפטי עם היווצרות הסכסוך.


חשיבות הייעוץ המשפטי


ישנן מספר דרכים להתמודד עם סכסוכי שכנים, אולם בכל מקרה, יהיו נסיבות הסכסוך אשר יהיו, ישנה חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין מקרקעין. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה, יחווה דעתו אם קיימת עילה משפטית לפנייה לגורמים השונים ויפעל להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר עבור הלקוח.


רצוי מאוד לפנות לעורך דין מומחה מוקדם ככל האפשר ולא להשתהות, כדי למנוע את החרפת הסכסוך. בעת פנייה אל עורך דין מקרקעין, יש לוודא כי עורך הדין בקיא בתחום של סכסוכי שכנים: אם בפניות אל המפקח על רישום המקרקעין ואם בהגשת תביעות לערכאות השונות.


בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת


חלק ניכר מן המקרים של סכסוכי שכנים מובילים למצב של איום או הטרדה. במצב זה ניתן לפנות אל עורך דין מקרקעין, אשר יבחן אפשרות להגשת בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת. במסגרת צו זה, מטיל בית המשפט הגבלות שונות על המטריד, לרבות הרחקתו מדירת השכן, כאשר המשמעות היא הרחקת המטריד מביתו שלו. עוד רשאי בית המשפט לאסור על המטריד ליצור כל קשר עם השכן, לאסור עליו לשאת נשק, לדרוש ממנו ערובה לקיום הצו ועוד.


כדי לקבל צו למניעת הטרדה מאיימת, יש להוכיח לבית המשפט כי אין מדובר במקרה ראשון של הטרדה, אלא בעניין החוזר על עצמו. כמו כן, יש להראות כי קיים חשד סביר כי המטריד ימשיך במעשיו גם בעתיד. צו למניעת הטרדה מאיימת מהווה כלי משפטי יעיל מאוד במקרה של סכסוכי שכנים, ועל כן אם אתם סובלים מאיום או הטרדה מצד שכן, זכרו את האפשרות של קבלת הצו.


פנייה למפקח על רישום המקרקעין


סכסוכי שכנים רבים נדונים בפני המפקח על רישום המקרקעין. מדובר בסכסוכים הנוגעים לזכויות וחובות של הדיירים בבית משותף, למשל בעניין ניהול הרכוש המשותף, בסכסוכים הנוגעים להסגת גבול ובסכסוכים שעניינם שימוש ברכוש המשותף, למשל השתלטות על מקום חניה. במסגרת סמכותו, רשאי המפקח על רישום המקרקעין לתת צווים שונים, לרבות צו מניעה, צו עשה, צו עיקול וכדומה, כאשר ניתן לערער על החלטות המפקח והערעור מוגש אל בית המשפט המחוזי.


הליך של סכסוכי שכנים המתנהל בפני המפקח על רישום המקרקעין הוא הליך משפטי לכל דבר, ועל כן חשוב מאוד כי הצדדים יהיו מיוצגים על ידי עורך דין מקרקעין מקצועי ומנוסה. כאשר עורך דין מקרקעין מטפל בתיק של סכסוכי שכנים, הוא בוחן היטב את טיבן של הנסיבות ורואה אם הסכסוך נמצא בסמכותו של המפקח על רישום המקרקעין, או שמא יש צורך לפנות לגורמים אחרים לרבות לבתי המשפט. היה וניתן לפנות אל המפקח לרישום המקרקעין, עורך הדין ינסח את כתב התביעה, יצרף את המסמכים הרלוונטיים וייצג את הלקוח בדיון ולאורך כל ההליך עד לסיומו של הסכסוך.


האם ניתן למנוע סכסוכי שכנים?


השכיחות הרבה של סכסוכי שכנים מעלה את השאלה אם ניתן למנוע אותם. עורך דין מקרקעין יסביר כי מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את כל סוגי הסכסוכים אשר עלולים לקרות, אולם ניתן להצביע על כמה פעולות אשר ייתכן שיוכלו למנוע לפחות חלק מן הסכסוכים:


1. חריגות בנייה: תחילה, כדאי לבדוק אם יש חריגות בנייה בבניין, היות שאלו מהוות גורם מרכזי להיווצרות סכסוכי שכנים.


2. מערכת היחסים בין הדיירים: רצוי לבדוק אם שוררת בין הדיירים שכנות טובה, או שמא ישנם ויכוחים וסכסוכים לגבי ניהול הבית, שימוש ברכוש משותף ועוד.


3. ריבוי דירות שכורות: בבנייני מגורים שבהם חלק גדול מן הדיירים הם שוכרים, יש פתח גדול יותר להיווצרות סכסוכי שכנים. הטעם לכך הוא כי שוכרים אינם בעלי הדירות ועל כן פחות אכפת להם מהמתרחש בבניין. כמו כן, בשל התחלופה של השוכרים נוצרים לעתים חובות של תשלומי ועד בית, ולא פעם הדבר פוגע בניהול התקין של הבניין. מכאן ועד להיווצרות סכסוך שכנים, הדרך קצרה.