מרביתנו מתגוררים בבתים משותפים או בבתי קרקע בתוך שכונות מגורים די צפופות, ובמילים אחרות - מאוד קרוב לשכנים. הקרבה שלעתים נכפית עלינו עלולה ליצור חיכוכים בינינו לבין השכנים, בעיקר סביב נושאים שבהם ניכרת אי התחשבות בסביבה, למשל אי שמירה על שקט בשעות המנוחה, השתלטות על הרכוש המשותף אשר שייך לכלל דייר הבניין, גרימת נזקי רטיבות לדירת השכנים עקב נזילה, מריבות על חניה וכדומה.


איך ניתן להגיע לסיום הסכסוך עם השכן?


בדומה לסכסוכים משפחתיים אשר מגיעים להכרעות משפטיות, שבמסגרתם הצדדים המסוכסכים ימשיכו לקיים ביניהם קשרים משפחתיים גם לאחר שהסכסוך ייפתר, כך גם במרבית המקרים שבהם נוצר סכסוך בין השכנים. הצדדים ייאלצו להמשיך ולהתגורר בסמיכות זה לזה במשך שנים ארוכות. סכסוך שכנים אף משליך על חייהם היומיומיים של הצדדים, וככזה עלול לפגוע באופן מהותי באיכות חייהם. על כן, תמיד כדאי לנסות ולפתור את המחלוקות בדרכי הידברות ונועם, לפני שהסכסוך מסלים.


עם זאת, לעתים חייבים לשים למחלוקת סוף באמצעות פנייה לדרכים משפטיות, לפני שהסכסוך יהפוך למלחמה של ממש והמצב יחמיר עד כדי אלימות. דייר שמעוניין לפתור את המחלוקת עם שכנו באמצעות הליך משפטי, יכול לפנות אל בית משפט השלום או אל המפקח על הבתים המשותפים. במקרים מסוימים עדיף לפנות תחילה אל המשטרה, ובמקרים אחרים ניתן להגיע לפתרון אף באמצעות הליך גישור.


באופן כללי, תביעות בגן מפגעי ריח או רעש, הסגת גבול או פגיעות רכושיות שנגרמו על ידי שכנים, יש להגיש אל בית המשפט. תביעות אל המפקח יוגשו במקרים של הפרת תקנון הבית המשותף, דרישות לגבי השימוש שמתבצע ברכוש המשותף או השתלטות עליו וכדומה.


מתי צריך להגיש תביעה במשטרה כנגד השכן?


לא מעט אנשים פונים למשטרה בתלונות כנגד שכניהם המרעישים, המלכלכים, המאיימים, המשתלטים על החניה וכדומה. ואמנם, בייחוד במקרים שבהם מדובר בעבירות פליליות כגון איומים או תקיפה, חשוב מאוד לפנות למשטרה בהקדם האפשרי. כך גם במקרים של הפרת התקנון המהווים עבירה פלילית בפני עצמם.


חרף זאת, במקרים אחרים פנייה למשטרה לא תוביל לפתרון הרצוי, מכיוון שבמקרים רבים יופנו המתלוננים להמשיך ולנהל את הסכסוך באמצעות הערכאות האזרחיות השונות, וזאת מאחר שהמשטרה אינה נוטה להתערב בסכסוכים אזרחיים.


גישור, הוצאת צו מניעה או פנייה למפקח על המקרקעין: כך פותרים מחלוקות עם השכנים


מי שמתגורר בבית משותף וסובל משכן שאינו משלם את הוצאות התחזוקה, משתמש ברכוש המשותף כבשלו או מפר את תקנון הבניין, יכול להגיש פנייה בעניין למפקח על המקרקעין. המפקח מוסמך לדון ולהכריע במספר נושאים הקשורים לסכסוכי שכנים, ובין היתר מחלוקות על פי התקנון, טענות בדבר הסגת גבול, מחלוקות לגבי התקנת מעלית או ביצוע הרחבות בדירה מסוימת ועוד.


מלבד זאת, ניתן להגיש בקשה אל בית המשפט להוצאת צו מניעה זמני ולעתים אף צו הרחקה לתקופה קצובה כנגד שכן בעייתי, במטרה למנוע את המשך המעשים שמבצע השכן אשר עלולים לפגוע בשכנים, כגון רעש לא סביר, ריח, עשן וכדומה. כמו כן ניתן להגיש תביעה כספית כנגד שכן אשר גרם במעשיו נזקים לדירת השכנים, עוגמת נפש ועוד.


נוסף על כך, לאחרונה הולכים ומתרבים מקרים שבהם סכסוכי שכנים נפתרים באמצעות ניהול הליך גישור, שבמסגרתו מגיעים הצדדים להסכמות באמצעות משא ומתן אשר מנוהל על ידי מגשר מקצועי שאינו מהווה צד לסכסוך.

 

יש לך שאלה?

פורום סכסוכי שכנים


במסגרת הליך הגישור מגבשים הצדדים לסכסוך פתרון למצב בעצמם, תוך שמירה על העקרונות החשובים לכל אחד מהם ומציאת פשרה הולמת. הגעה להבנות באמצעות הליך גישור יכולה לסייע בהמשך ניהול חיי שכנות טובים ותקינים בעתיד, תוך חיסכון ניכר של זמן וכספים באמצעות מניעת ההליכים בבתי המשפט.