נושא משמורת הילדים הוא ללא ספק הנושא הרגיש ביותר במסגרת הליך הגירושין, ולא פעם מתקשים ההורים לקבל החלטה לגבי הסדר המשמורת ללא התערבותו של בית המשפט. יתרה מזאת, במקרים רבים נושא המשמורת ממשיך לעורר מחלוקת בין הצדדים, גם לאחר שנקבע הסדר משמורת והסתיים הליך הגירושין. אחת הסוגיות מעוררות המחלוקת בעניין המשמורת היא כאשר ההורה המשמורן רוצה להגר למדינה אחרת עם הילד, מעשה אשר לו משמעויות מרחיקות לכת על כל הצדדים המעורבים.


מטבע הדברים, במקרים רבים ההורים לא מגיעים להסכמה בעניין ההגירה, והנושא מגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה. בבואו לקבל החלטה בעניין זה, תחילה יבחן בית המשפט את טובת הילד, כולל בין היתר בחינת טיב הקשר בין הילד להוריו, איכות חייו של הילד ורווחתו בעקבות המעבר ודעתו של הילד. כמו כן, בית המשפט מביא בחשבון גם את זכויותיהם של ההורים, כאשר זה מחד גיסא מבקש לממש את רצונו לבחור היכן לגור וזה מאידך גיסא נותר בארץ ורוצה להמשיך את הקשר הקרוב עם ילדיו.


בחינת טיב הקשר בין הילד להורה


בית המשפט בוחן את טיבו של הקשר בין הילד להוריו, כאשר המטרה היא להבין אם ובאיזו מידה ייפגע הילד בשל הניתוק מההורה אשר נותר בארץ. אם בית המשפט התרשם כי לילד קשר קרוב ואוהב בעיקר עם ההורה המשמורן, הרי בכך תיטה הכף לאישור המעבר. לעומת זאת, אם בית המשפט התרשם כי הילד קשור אל ההורה השני באותה מידה, יש בדבר כדי להביא לדחיית האישור להגירה.


פרמטר נוסף שאותו יביא בית המשפט בחשבון הוא האם ישנה אפשרות ממשית לשמירת הקשר בין הילד להורה אשר נותר בארץ, לאחר ההגירה לחו"ל. למשל, היה וההורה המשמורן מבקש להגר למדינה שבה להורה השני יש עסקים בה והוא מרבה להגיע אליה, ייתכן שבית המשפט יראה בכך הזדמנות לשמור על האינטרסים של שני ההורים.


איכות חייו של הילד בעקבות המעבר


שיקול זה בא לבדוק אם איכות חייו של הילד תיפגע או תשתפר בעקבות המעבר לחו"ל. כך למשל ישאל בית המשפט האם אופיו של הילד מתאים למעבר שכזה, כיצד הוא יסתגל למעבר, האם ישנה מסגרת חינוכית מתאימה לילד במדינה הזרה וכדומה. כמו כן, בית המשפט יבחן האם אורח החיים של ההורה המשמורן ישתנה באופן משמעותי, למשל בשל שינוי שעות העבודה, כך שהילד יבלה יותר או פחות זמן איכות עמו.


דעתו של הילד


חלק חשוב בטובתו של הילד היא דעתו שלו. בכל דיון משמורת, לדעתו של הילד יכול להיות משקל רב בהחלטת בית המשפט, ולעתים עמדתו של הילד אף מהווה את השיקול המרכזי. זאת כמובן בתנאי שהילד בוגר דיו כדי להביע את דעתו עם איזה הורה היה רוצה לגור, ומהי עמדתו לגבי מעבר למקום חדש. לעניין זה גילו של הילד פחות רלוונטי, ובית המשפט שם דגש על רמת הבגרות של הילד ועל יכולתו להבין את משמעות הנושא וחשיבותו.


זכויות ההורים


עקרון טובת הילד הוא ללא ספק השיקול המוביל בהחלטת בית המשפט, אולם הוא אינו מתעלם מרצונות ההורים ומזכויותיהם, בין השאר בשל העובדה כי הורה מרוצה ומאושר יהיה הורה טוב יותר לילדיו. על בית המשפט לאזן בין זכות ההורה המשמורן לממש את זכותו לבחור היכן לגור, לבין זכותו של ההורה אשר נותר בארץ המבקש לשמור על הקשר עם ילדיו.


משימת האיזון תתבצע בין השאר על ידי בחינת הנסיבות שבגינן מבקש ההורה המשמורן להגר למדינה אחרת, האם מדובר במעבר בשל זוגיות חדשה, האם בשל קידום מקצועי בעבודה ועוד. מול זה יעמוד טיבו של הקשר של הילד עם ההורה השני והאפשרות להמשך קיומו של הקשר גם לאחר המעבר.