בסופה של כל מלחמה או של מבצע צבאי בהם השתתף צה"ל, הגיעו לבתי הדין הצבאיים עניינם של חיילים, אשר הוגשו נגדם כתבי אישום על ידי הפרקליטות הצבאית, בגין בזיזת רכושם של תושבי מדינת האויב במהלך הלחימה, עת התושבים שאינם מעורבים בלחימה, ברחו מבתיהם שנמצאים בקו האש.

 

מכתבי האישום שהוגשו לבתי הדין הצבאיים ניתן ללמוד כי פרטי הרכוש שנבזזים על ידי החיילים המואשמים הוא שונה ממקרה למקרה. כך למשל, במקרה מפורסם אחד שהגיע לבית הדין הצבאי, הואשם חייל בכך שבזז שרשרת תפילה מחרוזים (המכונה "מסבחה"), מתוך תא המטען של רכב מקומי. במקרה אחר, הואשם חייל בנטילת שלוש מאות שקלים שמצא בתוך זוג מכנסיים. בסכום הכסף השתמש החייל הנאשם בהזמנת חבריו ליחידה לארוחה במסעדה.

 

מהי הגדרת העבירה בחוק ובפסיקה?

 

בהתאם להגדרות הקבועות בחוק הבינלאומי, כל שלל שנתפס בשעת מלחמה הוא רכושה של ממשלת ישראל ושלה בלבד. כך, כל הציוד הצבאי והכספים אשר נתפסו בשדה הקרב, הופכים ישירות לרכוש של ממשלת ישראל ולא של היחידה הצבאית או החייל הספציפי שהשיגו אותו.

 

בהתאם לחוק השיפוט הצבאי, חייל שבזז או שפרץ לבית או למקום אחר על מנת לבצע ביזה, דינו עשר שנות מאסר. בתי הדין הצבאיים כבר פסקו מספר פעמים בעבר, כי העונש החמור לצד עבירת הביזה נקבע בשל היות עבירת הביזה אחת מהחמורות בחוק השיפוט הצבאי. לא בכדי, בתי הדין הצבאיים מחמירים עם הנאשמים בעבירת ביזה, גם בשל החשיפה תקשורתית של צה"ל בפני העולם כולו כצבא של חיילים לא מוסריים, המחזקים את תדמיתו של צה"ל כצבא כובש.

 

ניתן למנות מספר שיקולים הנלקחים בחשבון על ידי בתי הדין הצבאיים, בבואם לגזור עונשים חמורים מאוד על מי שמורשע בעבירת הביזה. ראשית, כאמור, ישנו השיקול התדמיתי, שבא להראות לעולם כולו כי צה"ל הינו צבא מוסרי, אשר מחמיר עם מי שמורשע בעבירת ביזה.

 

שנית, מעבר לשיקול התדמיתי, עבירת הביזה, כפי שנקבע על ידי בית הדין הצבאי לערעורים, בא להגן על זכויותיהם הקנייניות של אזרחים הנקלעים, בעל כורחם, למצב של מלחמה, מפגיעתם של חיילים המצויים כלפיהם בעמדה של כוח. שלישית, ישנו השיקול של הגנה על טוהר מידות של חיילי צה"ל, שלא ינצלו מעמדם, נשקם ועוצמתם לרעה, לבזיזת רכושם של תושבים.


מהם הסיכונים המיוחדים הנלווים לעבירת הביזה?

 

מעבר לאיסור על הביזה הקיים בחוק השיפוט הצבאי, חשוב לדעת, כי הביזה אסורה גם לפי תקנות האג ואמנות ג'נבה. על כן, לא ירחק היום, בו מדינות שלחמו במדינת ישראל ובצה"ל, יבקשו מבית הדין הפלילי של האו"ם או מבתי דין פליליים שיוקמו אד-הוק, להעמיד לדין פלילי בינלאומי חיילי צה"ל, שיש ראיות נגדם על ביצוע מעשי ביזה.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

כמו כן, מן הראוי להדגיש, כי הרשעה בעבירת הביזה, תגרור אחריה גם רישום פלילי, אשר ילווה את המורשע בה גם לאחר שחרורו, במהלך המשך חייו האזרחיים, עם כל הסטיגמה הנלווית אליה.