רכשתם דירה ואתם מעוניינים בביטוח דירה? קרה מקרה ביטוח לדירה ואתם שוקלים הגשת תביעה? זקוקים לייעוץ משפטי?

 

פוליסת ביטוח דירה, בדומה לביטוח רכב, הינה פוליסה אשר תקנים בסיסיים עבורה מוגדרים בחקיקה. מלבד התנאים הראשוניים הללו, ניתן לרכוש כיום פוליסת ביטוח דירה מורחבת הנוגעת באופן ספציפי לצרכיו של המבוטח בהתאם לסיכונים, לשווי הנכסים, ליכולתו לשלם את הפרמיה החודשית ועוד. פעמים רבות, ניטשים וויכוחים משפטיים מורכבים בין המבוטחים לחברות הביטוח וזאת בנוגע לחבות ולנזק אשר נגרמו עקב מקרה הביטוח.

 

לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים בתביעות ביטוח דירה. בחרו עורכי דין והגישו פניה ללא התחייבות.