עומדים לחתום על פוליסת ביטוח חיים? קרה מקרה ביטוח ואתם זקוקים לייעוץ משפטי?


ביטוח חיים הינו פוליסת ביטוח אשר מטרתה לשלם תגמולי ביטוח לבני משפחתו של אדם במקרה של מוות. כספי הביטוח משולמים למוטביו של המבוטח באופן חד פעמי, וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה ותשלום פרמיה חודשית. מוטביו של המבוטח בפוליסת ביטוח חיים נקבעים על ידי המבוטח והוא יכול לשנותם בהתאם לרצונו (לדוגמא, בגין שינויים במצב משפחתי). במקרים בהם ישנה מחלוקת בין המוטבים לבין חברת הביטוח, מומלץ לפנות לעורכי דין העוסקים בתחום זה. ייעוץ משפטי בנוגע לביטוח חיים מומלץ גם בעת החתימה על הפוליסה (למנוע מצבים בהם תגמולי הביטוח לא ישולמו בגין ה"אותיות קטנות").

 

לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים בתביעות ביטוח חיים. בחרו עורכי דין והגישו פניה ללא התחייבות.