תחום עיסוק

 מבקשים לברר אילו זכויות מגיעות לבני המשפחה ניצולי השואה? רוצים לדעת אם מגיעים לניצולי השואה פיצויים מגרמניה? זקוקים לייעוץ משפטי?


ניצולי שואה, ילדיהם ושאיריהם זכאים למגוון זכויות ושירותים הניתנים להם מגורמים שונים, הן בארץ והן מחו"ל, ולרבים מניצולי השואה אף מגיעים פיצויים מגרמניה. הם זכאים לסיוע משפטי, להנחות בתשלומים שונים, לקבל תרופות וציוד רפואי, למימון טיפולי שיניים, לעזרה סיעודית ועוד.
גרמניה מעבירה תשלומים שונים לניצולי השואה כגון קצבה סוציאלית לאלו שעבדו בעבודות כפייה בגטאות, קצבת שאירים לאלמנים של ניצולים שעבדו בגטו ועוד. ועידת התביעות היא הגוף האחראי להעביר את הפיצויים המגיעים לניצולי השואה מממשלת גרמניה, וישנם עוד גופים המסייעים לניצולים לקבל את כל הזכויות המגיעות להם, כגון הרשות לזכויות ניצולי השואה.


לרשותכם משרדי עורכי דין העוסקים בזכויות ניצולי שואה וקבלת פיצויים מגרמניה. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.