תחום עיסוק

אובחנתם עם מחלה? סובלים מנכות גופנית? צריכים ייעוץ משפטי לגבי הגשת תביעה לקצבת נכות כללית?


קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח משולמת מדי חודש לאנשים הסובלים מנכות גופנית, שכלית או נפשית, אשר פוגעת ביכולתם להשתכר למחייתם ב-50% לפחות. מלבד הקצבה, עצם הזכאות לקצבת נכות מקנה הטבות בתחומים נוספים, לרבות תחבורה ודיור.


מי שתובע קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי צריך לעבור בדיקות רפואיות בוועדה רפואית, כדי שתקבע את אחוזי הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר להשתכר. קיימות ארבע דרגות שונות לאובדן כושר עבודה - 60%, 65%, 74% ו-100%, שבהתאם אליהן נקבע גובה קצבת הנכות. תקופת אי הכושר נקבעת בהתאם למסוגלות הפיזית או הנפשית של התובע, לתקופה זמנית או צמיתה.


לפניכם משרדי עורכי דין העוסקים בדיני הנזיקין וקצבת נכות כללית. בחרו עורכי דין והגישו פנייה ללא התחייבות מצדכם או מצד עורך הדין.