משרדי מטפל כעת במקרה של אישה מקסימה אשר נשואה מזה מספר שנים לאזרח ישראלי בנישואין אזרחיים.

הבעל נהג להכות את אשתו , להתעלל בה נפשית ומילולית , להשפילה ולנצלה בכל דרך אפשרית לרבות גזילת כספים מעבודתה .

 

מהי הדרך הקלה והנוחה ביותר לעבריין להימלט מהליכים משפטיים נגדו ועמידה לדין פלילי לרבות סיכוי למאסרו???.

להיפטר מהקורבן ובכך למנוע את תלונתו למשטרה ופתיחת ההליך הפלילי.....

 

ואכן כך חפץ הבעל:

לאחרונה , לאחר שחשש מכך שהאישה תתלונן נגדו בגין אלימותו כלפיה ניגש הבעל למשרד הפנים והודיע להם כי אינו מעוניין עוד באשתו וביקש להרחיקה מהארץ!!!!

 

לאור בקשת הבעל במשרד הפנים קיבלה האישה הודעה בדואר כי עליה לעזוב את הארץ תוך שבועיים(!!!!!) מיום קבלת המכתב וזאת לאור פרידתה מבן זוגה הישראלי.

 

האישה ההמומה ניגשה למשרד הפנים והסבירה להם שהנה קורבן לאלימות הבעל ואינה מסכימה לעזוב לפני התרת נישואיה ממנו ואף ביקשה למצות עימו את הדין הפלילי.

 

לצערה , לא עזרו כל תחנוניה והצגת מסמכים התומכים באלימות הבעל ובמשרד הפנים סירבו להשאירה בארץ או להאריך את שהותה כאן עד לסיום ההליכים המשפטיים.

 

האישה נפגשה עימה במשרדי, מבוהלת , חוששת וחסרת אונים.

לאחר שעתיים של ליבון הסיטואציה והסבר זכויותיה וסיכוייה להישאר בארץ למרות פרידתה מבן זוגה האלים יצאה הגברת מחוייכת ומחוזקת ממשרדי ועם כרטיס ביקור שלי בכיסה להתקשר בכל שעה במקרה דחוף ח"ח.

 

כיום , משרדי פועל למיצוי הדין נגד הבעל בהיבט הפלילי, התרת נישואיה בהקדם ובטרם תצא מהארץ אם בכלל וכן פניה לועדה לעניינים מיוחדים במשרד הפנים על מנת לאשר לה להמשיך לחיות בארץ למרות שאינה עם הבעל ולמרות שלא השלימה את ההליך המדורג הנדרש לשם קבלת מעמד קבע בישראל.

 

כעורכת דין ועל אחת כמה וכמה כאישה , אלחם ואפעל בכל דרך אפשרית כדי שהגברת המסכנה הזו תקבל את כל זכויותיה על פי דין ותחזור ללכת ברחוב עם ראש מורם וגאה כפי שמגיעה לה וכפי שהיתה , כך נראה, לפני כניסתה למערכת הארורה הזו עם הבעל האלים.

 

ליאת שטיינברג - חרלמפ , עו"ד.