בית משפט השלום באילת קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בנייה שהגישו נציגות הבית המשותף ובעלים של אחת הדירות בבניין נגד הקבלן המבצע שהקים את הבניין. לאחר שבית המשפט מינה מומחה מטעמו אשר ייבחן את הליקויים ואת עלות תיקונם, השופט קבע כי הקבלן יפצה את התובעים בסך של 374 אלף שקלים.


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בתאריך 21.6.12 התקבל אישור אכלוס לבית המשותף ובעקבותיו החל אכלוס הבניין על ידי הדיירים.


בבית המשותף נמצאו שלל ליקויי בנייה מורכבים ובטיחותיים


לטענת נציגות הבית המשותף והבעלים של אחת הדירות בבניין, המשמש גם כמנהל נציגות הבית המשותף, החברה הקבלנית מסרה את הבניין לרוכשי הדירות כאשר נמצאו בו שלל ליקויי בניה מורכבים ובטיחותיים, חלקם ברכוש המשותף.


הנציגות ובעל הדירה הוסיפו וטענו כי פנו שוב ושוב בעל פה ובכתב לנציגי החברה הקבלנית ביחס לליקויי בנייה שנמצאו בבניין אך נתקלו בהתעלמות מצד החברה שלא תיקנה את הליקויים. עוד נטען כי ליקויי הבנייה בבית המשותף נובעים באופן ישיר מעבודה בלתי מקצועית של החברה הקבלנית.


מנגד, חברת הבניה טענה כי הפנייה הראשונה מצד נציגות הבית המשותף באשר לאי התאמות וליקויים בבניין נעשתה על ידי נציגות הבית המשותף בחודש נובמבר בשנת 2016 ולפיכך יש פער של ארבע שנים וחצי ממועד מסירת הדירות ועד למועד הפניה הראשונה.


עוד נטען כי לפי חוק המכר נציגות הבית המשותף ובעליה של הדירה בבניין היו מחויבים להודיע לחברה בדבר כל הליקויים תוך שנה ממועד מסירת החזקה בדירות, כלומר, לא יאוחר מחודש יוני בשנת 2013. כמו כן נטען כי בהתאם להוראות חוק המכר, תקופת האחריות של החברה בגין הליקויים הנטענים הסתיימה ומכיוון שהחברה לא קיבלה כל פניה בנדון תוך פרק הזמן הקצוב לפי חוק המכר, יש לדחות את התביעה.


מומחה שבחן את הבית המשותף מצא רטיבות בלובי ובחדר המדרגות


הצדדים הסכימו למינוי מומחה מטעם בית המשפט אשר יחווה דעתו ביחס לליקויי הבנייה בבית המשותף. בחוות דעתו המומחה קבע כי מצא רטיבות במקומות רבים בלובי ובחדרי המדרגות, כי הבניין אינו אטום כראי וכי בוצעו בו עבודות טיח לקויות. המומחה העריך את עלות תיקון הליקויים הללו בסך של 61,300 שקלים.


בנוגע לליקויי צבע וטיח, המומחה מצא סדקים, טיח מתקלף וסדקים ולכן קבע כי יש צורך לבצע בבניין תיקוני טיח וגבס פנימיים כלליים בכל השטחים הציבוריים ותיקוני טיח חיצוניים. עלות התיקונים הוערכה בסך כולל של 40 אלף שקלים.


המומחה מצא ליקויי בנייה נוספים ברכוש המשותף ובדירתו של מנהל נציגות הבית המשותף וקבע כי עלות תיקון הליקויים בדירתו של מנהל הנציגות היא בסך של 27,870 שקלים בעוד עלות תיקון ליקויי הבניה ברכוש המשותף היא בסך של 264,100 שקלים בתוספת עלות פיקוח הנדסי בסך של 43,795 שקלים.


חברת הבניה טענה כי המומחה שמונה על ידי בית המשפט לא מתמחה בכל התחומים הרלבנטיים לחוות הדעת ולכן אין לתת משקל למסקנותיו. עוד נטען כי לא ניתן לשלול את ההסבר שלפיו מקור הליקויים הוא בהתנהלותם של דיירי הבית המשותף, מכיוון שהתקבלו כל האישורים הנחוצים מהרשויות לפני אכלוס הבניין.


הקבלן נושא באחריות לאי התאמות שהתגלו בבית המשותף בתקופת הבדק


השופט ציין כי לפי חוק המכר האחריות על אי התאמות שהתגלו בנכס במהלך תקופת הבדק היא של המוכר אלא אם יוכח כי מקורה במעשה או במחדל של הרוכש. עוד צוין כי במהלך תקופת האחריות, האחריות לאי התאמות בנכס תחול על המוכר אם הרוכש הוכיח שאי התאמה שהתגלתה בתקופת האחריות נבעה מעבודה, תכנון או חומרים.


השופט הוסיף כי אכלוס הבניין החל בתאריך 21.6.12 ודירתו של מנהל הנציגות אוכלסה בחודש אוגוסט בשנת 2012. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי נציג חברת הבניה אישר שנציג הדיירים בבית המשותף פנה מספר פעמים לחברה ביחס לליקויים השונים בבית המשותף.


השופט קבע שהפניות שנעשו על ידי נציג הדיירים נועדו ליידע את חברת הבניה אודות ליקויי הבניה בנכס ולאפשר לה לתקן את הליקויים, ועל כן בפועל פניותיו של הנציג נחשבות להודעה מוקדמת. עוד צוין כי נציגות הבית המשותף ומנהל הנציגות הגישו לבית המשפט העתקים של פניות שבוצעו לחברה בתאריכים 18.8.15, 17.6.15 ו-9.3.16.


לחברה הקבלנית נמסרו הודעות רבות אודות הליקויים בבית המשותף


לפיכך, השופט קבע כי אכן נמסרו לחברה הקבלנית הודעות רבות אודות הליקויים בבית המשותף טרם חלפה תקופת האחריות אשר משכה שלוש שנים לאחר תום תקופת הבדק.


השופט ציין כי מומחה מוסכם שמונה על ידי בית המשפט קבע שהליקויים שפורטו במסגרת חוות הדעת הם באחריות חברת הבניה ועל כן קביעותיו מבססות קשר סיבתי בין בניית המבנה על ידי החברה לבין הליקויים הנטענים.


השופט הוסיף כי אף על פי שחלף פרק זמן ממושך ממועד האכלוס ועד להגשת התביעה, לא מדובר בפרק זמן בלתי סביר שמצדיק לשלול עילת התביעה מכוח חוק המכר.


חוות דעתו של המומחה שמונה על ידי בית המשפט היא ניטרלית ומהימנה


השופט קבע כי חוות דעתו של המומחה היא מהימנה וניטרלית ולכן החליט להסתמך עליה למרות טענות חברת הבניה ולפסוק בהתאם למסקנות המומחה ביחס לליקויי הבנייה בבית המשותף ולעלויות התיקון.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר, השופט קבע כי חברת הקבלן תפצה את נציגות הבית המשותף בסך כולל של 337,882 שקלים עבור עלות תיקון הליקויים, עלות פיקוח הנדסי, שכר טרחת מומחה, הוצאות, החזר אגרה ושכר טרחת עו"ד. כמו כן נקבע כי החברה תפצה את מנהל הנציגות בבית המשותף בסך כולל של 36,585 שקלים.


ת"א 25926-09-17