בית המשפט המחוזי בבאר שבע עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי לצעיר בגיל 24 שעבד כמוקדן במוקד פטורים של משרד הבריאות, אשר ביקש וקיבל שוחד תמורת מתן פטור מחובת בידוד לפונים שלא עמדו בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבריאות. לאחר שהשופט בחן את כלל העדויות והראיות הוא קבע שהצורך באמון מלא של הציבור בעובדי ציבור אשר קובעים ואוכפים את מגבלות הבידוד, כמו גם הצורך בהרתעת עובדי ציבור מפני סיכון הציבור, מחייבים השתת עונש מאסר בפועל על הצעיר וגזר עליו עונש של 8 חודשי מאסר בפועל בתוספת רכיבי ענישה נוספים.


הצעיר הורשע לאחר הודאתו בביצוע שתי עבירות של לקיחת שוחד ושלוש עבירות של בקשת שוחד. לפי העובדות שהופיעו בגזר הדין, על רקע התפשטות מחלת הקורונה בישראל, משרד הבריאות חייב אנשים שבאו במגע עם חולה קורונה מאומת לשהות בבידוד למשך תקופה מסוימת כדי למנוע את התפשטות המחלה. משרד הבריאות אפשר לאדם שקיבל הודעה שהוא מחויב בבידוד לפנות למוקד ערעורים ייעודי ולערער על ההחלטה.


עובדי המוקד רשאים להעניק פטור מחובת בידוד לאחר עריכת בדיקה מתאימה


עובדי המוקד רשאים לפטור פונים מחובת בידוד לאחר שבדקו את זהות הגורם שהורה לחייבם בבידוד ושוכנעו כי הפונה לא שהה במחיצת חולה קורונה. יובהר כי מתן פטור מחובת בידוד ללא ביצוע בדיקה של הקריטריונים האפידמיולוגיים המחייבים עלולה לגרום לכך שחולה קורונה יבוא במגע עם אנשים אחרים וידביק אותם במחלה.


בזמנים הרלבנטיים, הצעיר עבד בתפקיד מוקדן במוקד ערעורים שפעל עבור משרד הבריאות בבאר שבע ולכן נחשב לעובד ציבור. לצורך מילוי תפקידו הצעיר עבר הדרכה ייעודית שבמסגרתה הובהר לו שמתן פטור מחובת בידוד לאדם שאינו עומד בקריטריונים לפטור עלול לגרום להפצת המחלה ולכן מסכן את בריאות הציבור.


המוקדן דרש תשלום עבור מתן פטור מחובת בידוד


לפי עובדות האישום הראשון, במהלך פעילות המוקד, עובד חברה שחלה בקורונה פנה למוקדן והוא אמר לו שתמורת 150 שקלים לכל עובד הוא יפטור את כל עשרת עובדי הסניף מחובת בידוד. בהמשך המוקדן אף מסר לעובד מספר חשבון בנק של בן דודו אשר אליו יוכל להעביר את הכסף. בשלב הבא המוקדן פטר חמישה מעובדי הסניף מחובת בידוד מבלי ששוחח עימם ומבלי ששאל אותם שאלות חיוניות.


באישום השני צוין כי המוקדן פטר מחובת בידוד אדם שפנה למוקד מבלי שבירר היכן היה בזמנים הרלבנטיים ואף דרש ממנו תמורה כספית עבור הפטור.


באישום שלישי צוין כי המוקדן טלפן ממכשיר הטלפון הנייד הפרטי שלו לאדם שפנה למוקד ואמר לו שאם הוא מעוניין בפטור מחובת בידוד הוא יצטרך לשלם לו ונקב בסכום שנע בין 200 ל-300 שקלים.


הצעיר פטר אדם מחובת בידוד מבלי ששוחח עימו ודרש 200 שקלים תמורת הפטור


באישום הרביעי צוין כי המוקדן פטר אדם מחובת בידוד תמורת תשלום של 100 שקלים מבלי ששוחח עימו כלל ומבלי שווידא את העובדות האפידמיולוגיות הנחוצות. באישום החמישי צוין כי המוקדן מסר לאחד הפונים כי קבלת פטור מחובת בידוד כרוכה בתשלום בסך של 200 שקלים.


המוקדן הופנה לשירות המבחן שציין בתסקיר כי הוא מצוי בהליך גירושין, סיים 12 שנות לימוד ונאלץ לצאת לעבוד בגיל צעיר כדי לסייע בפרנסת משפחתו. שירות המבחן הוסיף כי הצעיר הודה בביצוע העבירות וציין כי רק בדיעבד הבין את חומרת מעשיו ואת התנהלותו הכושלת כעובד ציבור. הוא סיפר כי ביצע את העבירות על רקע מצוקה כלכלית אליה נקלע והוסיף כי חש בושה וצער ביחס למעשיו.


המוקדן סובל מנטייה לאימפולסיביות ברגעי משבר


שירות המבחן התרשם כי לצעיר יש נטייה לאימפולסיביות ברגעי משבר, כי הוא לא שוקל לעומק את ההשלכות של מעשיו וכי בתקופה שקדמה למעצר חלה הדרדרות בהתנהגותו ובהתמודדותו עם קשיים בחייו. עם זאת צוין כי הצעיר נעדר עבר פלילי, גילה יציבות תעסוקתית, מבין את המחיר שהוא צפוי לשלם על העבירות שביצע ואף הביע רצון להשתלב בטיפול.


בתסקיר נוסף בעניינו של הצעיר צוין כי הוא השתלב בהצלחה בהליך טיפולי ושיתף פעולה בטיפול. לנוכח השתלבותו בהליך הטיפולי ומאמציו התעסוקתיים שירות המבחן המליץ להשית עליו עונש שיקומי של צו מבחן, צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 250 שעות, עונש מאסר על תנאי והתחייבות כספית להימנע מביצוע עבירות.


התביעה טענה שקיים סיכון להישנות העבירות


התביעה טענה כי מתחם העונש ההולם בעניינו של המוקדן נע בין 12 ל-30 חודשי מאסר וביקשה למקם את העונש בתחתית מתחם הענישה. עוד נטען כי יש לדחות את המלצת שירות המבחן מאחר שקיים סיכון להישנות העבירות. עם זאת נטען כי לנוכח סכומי הכסף הקטנים שביקש וקיבל הצעיר, לקיחת האחריות, ההודאה במעשים והיעדר עבר פלילי, ניתן למקם את העונש ברף הנמוך של מתחם הענישה.


מנגד, הסנגור של הצעיר טען כי יש לקבוע מתחם עונש הולם שנע בין עונש מאסר על תנאי לבין מספר חודשי מאסר. עוד נטען כי יש לאמץ את המלצת שירות המבחן לפיה ניתן להשית על הצעיר ענישה שיקומית. הסנגור הוסיף וטען כי הצעיר לא הבין את משמעות האחריות שקיבל בעבודה במוקד הערעורים של משרד הבריאות.


הצעיר פגע בתדמית של עובדי הציבור ובאמון הציבור ברשויות המדינה


לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע כי מתחם העונש ההולם המתאים למוקדן נע בין 8 חודשי מאסר ל- 24 חודשי מאסר. השופט הוסיף כי במעשיו הצעיר פגע בערכים מוגנים כגון תדמית עובדי השירות הציבורי, הגינות שלטונית, אמון הציבור ברשויות ציבור, מנהל תקין, יציבות חברתית ושוויון. השופט קבע כי המעשים שביצע המוקדן גרמו לפגיעה בלתי מבוטלת בערכים המוגנים.


השופט הוסיף כי הצעיר פעל בצורה מושחתת ופסולה ונודע ברבים כמי שמעניק פטורים מבידוד. לפי קביעת השופט, הצעיר ביצע את המעשים בתקופת חירום בישראל שבה מצופה מעובדי הציבור לשמש דוגמה לאזרחים מן השורה ולהקפיד על אחריות וערבות הדדית. עם זאת השופט ציין כי במקרה זה סכומי הכסף שקיבל הצעיר היו קטנים יחסית וכי בחלק מהמקרים הסכומים אף לא הגיעו בפועל לידיו.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


בסופו של דבר השופט השית על הצעיר עונש מאסר בפועל למשך 8 חודשים, עונש של 12 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים אשר יופעל אם הוא יבצע עבירה מסוג פשע וקנס בסך של 5,000 שקלים.


ת"פ 23287-10-20