בית משפט השלום ברמלה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים בגין ליקויי בניה שהגישו בני זוג שרכשו דירת פנטהאוז חדשה נגד חברת בניה שמכרה להם הנכס. לאחר שבחן את כלל העדויות והראיות השופט קבע שחברת הבניה תפצה את הרוכשים בין היתר עבור ליקויי הרטיבות בדירתם ועבור אי התקנת אלמנטים לבנייה ירוקה בדירה.


הסכם המכר נחתם לפני שחברת הבניה קיבלה היתר בניה


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בתאריך 24.1.12 בני הזוג חתמו על הסכם מכר עם חברת הבניה. לפי ההסכם חברת הבניה התחייבה למכור לבני הזוג דירת פנטהאוז חדשה ברמלה תמורת סך של 1.7 מיליון שקלים כולל מע"מ. הסכם המכר נחתם לפי שחברת הבניה קיבלה היתר בניה ולכן נקבע בו כי החברה תמסור את הדירה לרוכשים 24 חודשים אחרי קבלת היתר בניה. למרות התחייבותה של החברה למסור את הדירה לרוכשים בתאריך 24.2.14, הדירה נמסרה לידיהם בפועל רק בתאריך 8.3.15.


רוכשי הדירה טענו כי בתאריך 8.3.15 הם הזמינו את שירותיה של חברה לביקורת מבנים כדי שתכין עבורם חוות דעת מקצועית בנוגע לליקויי בניה שמצויים בנכס. בני הזוג שלחו את חוות הדעת שקיבלו לחברת הבניה שלא התייחסה לדו"ח ולא שלחה בעלי מקצוע מטעמה לצורך תיקון הליקויים.


לאחר קבלת החזקה בדירה בני הזוג גילו חדירת מי גשמים מהתקרה דרך הגג


עוד נטען שלאחר קבלת החזקה בדירה, בני הזוג גילו חדירת מי גשמים לדירה מהתקרה דרך הגג כמו גם מוקדי רטיבות נוספים בדירה. לטענת בני הזוג, חלק מבעיות הרטיבות טופלו בעוד חלק טופל ללא הצלחה וחלק לא טופלו כלל. זאת, למרות פניות חוזרות ונשנות של בני הזוג לחברת הבניה.


לפי גרסת רוכשי הדירה, הם העבירו לחברת הבניה חוות דעת עדכנית של מהנדס בניין אך למרות כל הישיבות והפגישות עם נציגי חברת הבניה, הליקויים לא תוקנו. עוד נטען כי חברת הבניה לא ביצעה את העבודות לפי התו הירוק ונספחי התיקונים להסכם המכר ולמפרט, אף על פי שהתחייבה לעשות זאת ואף גבתה מהרוכשים תוספת מחיר של 180 אלף שקלים.


חברת הבניה טענה כי ליקויי הרטיבות טופלו כראוי ולכן דרשה לדחות את תביעת הרוכשים


מנגד, חברת הבניה טענה שיש לדחות את תביעת הרוכשים מאחר שבהתאם לחוות הדעת של המומחה מטעמה, ליקויי הרטיבות טופלו כראוי. עוד נטען כי הרוכשים לא זכאים לסעד כספי בגין נזק שאינו נזק ממון. החברה הוסיפה וטענה כי היו עיכובים והפרעות שאינם תלויים בה דוגמת מבצעים צבאיים, עיצומים בחברת החשמל, ברשות הכבאות ועוד. נוסף על כך, החברה טענה שהיא התקינה בדירת בני הזוג אלמנטים של בניה ירוקה.


שמאי מקרקעין מטעם הרוכשים קבע בחוות דעת מטעמו כי בעקבות ליקויי הבניה נגרמה לנכס ירידת ערך בסך של חצי מיליון שקלים. לעומת זאת, שמאי מטעם חברת הבניה קבע כי אין כל ירידת ערך לנכס בעקבות הרטיבות וליקויי הבניה.


מהנדס בניין ושמאי מקרקעין מונה על ידי ביהמ"ש עקב פערים בין חוות הדעת שהגישו הצדדים


לנוכח פערים משמעותיים בין חוות הדעת שהגישו הצדדים, בית המשפט החליט למנות שמאי מקרקעין ומהנדס בניין מטעמו כדי שיחווה דעתו בנוגע להשפעה של ליקויי הבניה ואי מילוי ההתחייבות להשתמש בבניה ירוקה על ערך הדירה.


בחוות דעתו המומחה ציין כי נמצאו ליקויי רטיבות וליקויים נוספים בנכס שאת עלות תיקונם הוא העריך בסך כולל של 69,274 שקלים.

 

המומחה הוסיף כי אי התקנת האלמנטים לבנייה ירוקה גרמה לירידת ערך של 80 אלף שקלים מערך הדירה.

 

חברת הבניה תשלם לרוכשי הדירה סך כולל של 237,591 שקלים


לאחר שהשופט בחן את כלל העדויות והראיות הוא קבע שהתנאי בחוזה המכר שלפיו הרוכשים מנועים מלתבוע פיצויים מעבר לסכום שנקבע בחוזה, הוא בטל מאחר שהוא תנאי מקפח בחוזה אחיד. השופט הוסיף כי מערכת היחסים בין הצדדים עלתה על שרטון ומכיוון שחלפו יותר משש שנים ממועד מסירת החזקה בדירה לרוכשים, נראה שהרוכשים איבדו את אמון חברת הבניה ועל כן יש לפצותם ולא לחייב את החברה לבצע את התיקונים.

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


בסופו של דבר, השופט קבע שחברת הבניה תפצה את הרוכשים בסך כולל של 237,591 שקלים עבור ליקויי בניה, אי התקנת אלמנטים לבניה ירוקה, פיצויים בגין עוגמת נפש, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.


ת"א 14942-03-17