בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה תביעת פיצויים שהגישו בני זוג שרכשו שתי דירות נגד החברה הקבלנית שבנתה את הדירות, בגין איחור במסירת הדירות וליקויי בניה. לאחר שהשופט בחן את כלל העדויות והראיות הוא קבע שהחברה הקבלנית תפצה את הרוכשים בסך של 249,772 שקלים בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 43 אלף שקלים.


בני זוג שרכשו שתי דירות חדשות קיבלו אותן באיחור ניכר וגילו בהן בעיית רטיבות חמורה


לפי העובדות שפורטו בפסק הדין, בתאריך 15.5.2015 בני הזוג חתמו על שני הסכמי מכר שבמסגרתם רכשו מהחברה הקבלנית שתי דירות בנות חמישה חדרים שכוללות מרפסת שמש וחניה כפולה. למרות התחייבות החברה הקבלנית למסור לרוכשים את הדירות עד תאריך 30.9.16, בפועל אחת הדירות נמסרה להם בתאריך 27.12.2017 ואילו הדירה השנייה נמסרה לידיהם בתאריך 3.12.2017.


בני הזוג טענו כי לפני מסירת החזקה בדירות, מומחה מטעמם בדק אותן ומצא ליקויי בניה רבים וביניהם בעיית רטיבות חמורה. לטענתם, הם פנו אל החברה הקבלנית והתלוננו על הליקויים אך החברה התעלמה מפניותיהם במשך תקופה ארוכה וגם התיקונים שביצעה בדירות נעשו ברשלנות והיו חלקיים בלבד. בדיקת המומחה העלתה כי גם לאחר ביצוע התיקונים על ידי החברה הקבלנית, רוב הליקויים לא תוקנו וחלקם אף החמירו.


בני הזוג הוסיפו וטענו כי אחרי שנתנו לחברה הקבלנית הזדמנות לתקן את הליקויים, והחברה לא הצליחה לתקנם כראוי, הם זכאים לפיצוי כספי בגינם ולא להמשך תיקונים על ידי החברה הקבלנית. עוד נטען כי החברה הקבלנית איחרה במסירת החזקה בדירות ושילמה לרוכשים פיצוי חלקי בלבד בגין האיחור. נוסף על כך, בני הזוג עתרו לקבל פיצויים על ירידת ערכן של הדירות עקב הימצאות ליקויים ואי התאמות שלא ניתנים לתיקון וביקשו גם פיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה להם.


החברה הקבלנית טענה שעמדה בכל התחייבויותיה כלפי הרוכשים מכוח הסכמי המכר


מנגד, החברה הקבלנית טענה כי עמדה במלוא התחייבויותיה כלפי הרוכשים לפי הסכמי המכר שחתמה עימם, וכי פעלה לתיקון רוב הליקויים למרות קשיים שהערימו עליה רוכשי הדירות והשוכרים. החברה ביקשה להתיר לה לבצע את התיקונים בדירות בעצמה ולא להטיל עליה חיובים כספיים. נוסף על כך נטען כי ערכן של הדירות לא ירד ועל כן אין מקום לפסוק פיצויים עקב ירידת ערך. בסוגיית האיחור במסירת הדירות, החברה הקבלנית טענה ששילמה לבני הזוג פיצוי גבוה מהפיצוי הקבוע בחוק המכר (דירות) מכיוון שהסתמכה על חוות דעת של שמאי מטעמה שהעריך את דמי השכירות הראויים לדירות דומות.


לנוכח הפערים בין חוות הדעת של המומחים מטעם הצדדים, השופט החליט למנות מהנדס ושמאי כמומחה מטעם בית המשפט. השופט ציין כי בחוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט נמצאו ליקויי בניה מסוגים שונים.


לאחר שבחן את חוות הדעת שהגיש המומחה מטעם בית המשפט, השופט החליט לקבל את קביעותיו בחוות הדעת בדבר קיומם של ליקויי בניה בדירות, היקפם ואומדן הסכום הנחוץ לתיקון.


השופט קבע שעלות תיקון הליקויים באחת הדירות היא בסך של 66,116 שקלים. אם העבודות יבוצעו על ידי קבלן מטעם הדיירים, נקבע כי לסכום זה תתווסף תוספת בשיעור של 20%. בנוגע לדירה השנייה, המומחה שמונה על ידי בית המשפט קבע שעלות תיקון הליקויים היא בסך של 40,055 שקלים בתוספת 25% במקרה שהתיקונים יבוצעו על ידי קבלן מזדמן.


אין לאפשר לחברה לבצע סבב תיקונים נוסף בדירות


השופט קבע כי אין לאפשר לחברה לבצע סבב תיקונים נוסף בדירות מאחר שלפי חוות הדעת של המומחה נותרו בהן ליקויים משמעותיים וביניהם בעיית רטיבות ממושכת שלא נפתרה. על כן, השופט קבע כי אין מקום לאפשר לחברה לבצע בעצמה את התיקונים בדירות.
בסוגיית האיחור במסירת הדירות לרוכשים השופט קבע כי החברה תשלם לבני הזוג פיצוי בסך של 25,882 שקלים מעבר לסכום ששילמה להם.


ליקויי הבניה פגעו בהנאת בני הזוג מהנכסים שרכשו במיטב כספם


השופט קבע כי ליקויי הבניה המשמעותיים בדירות פגעו בהנאת הרוכשים מהנכסים שרכשו במיטב כספם. בהינתן סוג ליקויי הבניה והפיצויים המקובלים במקרים דומים, השופט קבע לבני הזוג פיצוי עבור עוגמת נפש בסך 30 אלף שקלים.


בסופו של דבר, השופט קבע שהחברה הקבלנית תפצה את בני הזוג בסך כולל של 249,772 שקלים עבור ליקויי בניה בשתי הדירות, ירידת ערך, איחור במסירת הדירות, עוגמת נפש ופיצוי עבור ביצוע התיקונים באמצעות "קבלן מזדמן".

 

יש לך שאלה?

פורום ליקויי בניה | בדק בית | תביעות קבלנים


כמו כן, השופט חייב את החברה הקבלנית לפצות את בני הזוג בסך כולל של 43 אלף שקלים עבור הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.


ת"א 29014-06-20


עודכן ב: 18/04/2023