בית משפט השלום בחיפה עסק לאחרונה בשאלת העונש הראוי עבור גבר שהורשע לאחר הודאתו בביצוע עבירות סחר בסמים ונשק לסוכן סמוי בסכום הקרוב ל-200 אלף שקלים.


העסקאות שביצע האיש נעשו באמצעות הטלפון עד לרגע המפגש, בו היה מקבל הסוכן את הסמים והנשק ומעביר את הכסף לידי הגבר. העסקאות בוצעו באופן דומה במהלך שישה אירועים שונים.


לאחר שבחן את הראיות והעובדות בתיק, השופט השית על האיש עשר שנות מאסר בפועל ורכיבי ענישה נוספים.


הגבר הורשע בעבר בעבירות סחר בסמים ובנשק


הנאשם, גבר בן 50 ניהל קשר עם סוכן משטרתי במשך שמונה חודשים ומכר לו קרוב ל-800 גרם הרואין, מספר מטעני חבלה, ומעל אלף כדורי MDMA במסגרת שישה אירועים שונים.


נוכח הודאתו והסכמת הצדדים על מתחם ענישה שנע בין 9 ל-11 שנות מאסר בפועל, התביעה טענה שיש להתייחס לעבירות אלו כאל אירוע יחיד.


כמו כן, המדינה טענה שהגבר הוא זה שיזם את הקשר הראשוני עם הסוכן, קידם את מימוש העסקאות, העביר את הסמים והנשק ואף היה זה שקיבל את הכסף בתום העסקה.


בטיעוניה, הדגישה המדינה את הערכים המוגנים שנפגעו כתוצאה ממעשיו של הבחור, ביניהם שמירה על בריאות הציבור והמלחמה בסמים.


עוד נטען כי הגבר הוא בעל עבר פלילי מגוון מאחר שביצע בעבר עבירות שונות ואף נשפט לחמש שנות מאסר על עבירות סחר בסמים

ובנשק, אך שב לסורו וחזר לבצע עבירות. על כן התביעה טענה כי עובדה זו מעידה על הצורך להרחיקו מהחברה למשך תקופה ארוכה.


התביעה הפנתה לגזרי דין אחרים אשר דנו בהחמרת הענישה בעבירות סמים ונשק, וציינה כי מאחר שיש לגבר הרשעות קודמות בעבירות דומות, יש מקום להחמיר בענישה.


על כן, התביעה המליצה להשית עליו עונש שכולל שש שנות מאסר עבור עבירות הסמים ושנת מאסר עבור כל מטען חבלה אשר נמכר, פסילת רישיון נהיגה וקנס כספי בסך של 196 אלף שקלים.


לקח אחריות על מעשיו


סנגורו של הגבר הדגיש כי בעקבות הודאתו של הגבר, נחסכה שמיעת עדותם של עדים נוספים למקרה ושעצם ההודאה מוכיחה כי האיש קיבל אחריות למעשיו.


כמו כן, הסנגור טען כי אין לראות באיש כמי שמנהל חיי פשע מכיוון שהרשעותיו הן מהעבר הרחוק.


נוסף על כך, הסנגור טען כי הסוכן הוא זה שיזם את הקשר הראשוני, וזאת בניגוד לגרסת התביעה. הסנגור הוסיף כי יש להתייחס לכך שעסקאות אלו נותרו אך ורק בין הגבר ובין הסוכן המשטרתי ולא הובילו להפצה של סמים או נשק לציבור.


הסנגור אף הפנה לפסיקה קודמת אשר הציגה הפחתה בעונש בעקבות כך שאיש לא נפגע מהעבירות בהן הורשע ומאחר שנגרם נזק לרכוש בלבד.


יתרה מזאת, הסנגור טען כי אשתו של הגבר היא בעלת מעמד ארעי בארץ, כאשר הליכי הסדרת המעמד שלה נדחו והיא נדרשת לעזוב את הארץ. לטענתו השתת עונש מאסר על האיש תוביל למצב שבו שני ילדיהם הקטינים יישארו ללא הוריהם. על כן נטען כי לכל שנת מאסר שתיגזר על האיש יש משמעות כבדה ביותר עבור המשפחה והמשך תפקודה.


פגיעה בערכי שמירה על סדרי השלטון והמשטר


בהכרעתו, השופט ציין את הפגיעה בערכי בריאות הציבור והשמירה על חיי אדם ובטחונו. השופט הוסיף כי יש לראות את המעשים שביצע האיש בחומרה מכיוון שמדובר בסחר בסמים ובסחר בנשק.


כמו כן, השופט קבע כי העבירות שביצע האיש נעשו תוך תכנון מוקדם ושקול. השופט הוסיף כי הגבר שימש חלק מרכזי ודומיננטי בהליכי העסקאות, בכך שהוציא אותן לפועל ולמרות העובדה שניהל את הסחר מול סוכן משטרתי, יצר בהתנהגותו סיכון לכך שהסמים והנשק יגיעו לציבור הרחב.


השופט התחשב בכך שהעבירות שביצע האיש בוצעו בעקבות מניע כספי ובכך שהגבר לקח אחריות על מעשיו. עם זאת, השופט קבע כי שיש להטיל על האיש עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת. זאת בעקבות האישומים הנוכחיים והרשעותיו הקודמות בעבירות זהות.

 

יש לך שאלה?

פורום סמים


לבסוף, השופט החליט להשית על הבחור עונש של 10 שנות מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים אם יבצע עבירות סמים או עבירות נשק נוספות, קנס בסך 80,000 שקלים וחילוט סכום של 7,900 שקלים לטובת קרן חילוט סמים מאחר שהכסף נועד או שימש כאמצעי לביצוע העבירות.


ת"פ 46366-09-19