שני תאומים בני שש, הנמצאים כרגע במשמורת אביהם ומתגוררים במרבית ימות השבוע עמו, עמדו במרכז תביעת מזונות שנדונה לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב יפו. הוריהם נפרדו כשמלאו להם שנתיים, ולפני כחצי שנה הסכימו על מגורים קבועים אצל האב וקיום זמני שהות עם האם.


בתביעתה טענה האם כי היא מפסידה ימי עבודה שלמים כדי לקיים את זמני השהות עם הילדים, וכי משכורתה נפגעה בזמן תקופת הקורונה. עוד טענה כי לאב יש הכנסות יפות, ולכן יש לחייב אותו במזונות. לעומתה טען האב כי הוא מגדל את שני התאומים כמעט לבדו, וביקש לחייב את גרושתו בסכום של 1,600 שקלים בחודש עבור כל אחד מהילדים.


השופטת הבהירה כי על פי החוק, שני ההורים יחויבו בתשלום מזונות הילדים, כאשר החלוקה ביניהם תתבצע על בסיס יכולותיהם הפיננסיות וחלוקת המשמורת הפיזית. במקרה הזה, התאומים נמצאים בביתו של האב מלבד יום אחד בשבוע שבו הם עם אמם עד שעות הערב, וכן בכל סוף שבוע שני. כלומר, האב נושא במרבית צורכיהם. בהתאם להכנסותיהם של ההורים, קבעה השופטת כי האם תעביר לאב מדי חודש סכום של 2,255 שקלים, וזאת עד שימלאו לילדים 18.


כיצד השתנתה חלוקת הזמן של כל אחד מההורים עם התאומים מאז הפרידה?


בשנת 2017 נפרדו הורי התאומים, כשהם היו בני שנתיים. עד שמלאו להם ארבע שנים חלוקת זמני השהות עם הילדים הייתה שווה, אולם כעבור שנתיים עברה האם להתגורר ביישוב אחר. בעקבות זאת, החלו התאומים לשהות במשך מרבית ימות השבוע אצל אביהם.


באמצע שנת 2021 הגיעו ההורים להסכמות שקיבלו תוקף משפטי מחייב, ולפיהן האב יקבל את המשמורת על הילדים. האם תבלה עמם בכל יום שלישי אך גם באותו יום הם ילונו אצל האב, וכן בכל סוף שבוע שני. מעבר לכך ישהו הילדים עם הוריהם בזמנים שווים בימי חג וחופשות.


שני ההורים מחויבים לשלם את מזונות ילדיהם בהתאם לנסיבות המקרה, חלוקת זמני השהות ויכולתם הכלכלית היחסית של האב והאם


לאחר שהובהר כי יש לחייב את האם והאב בתשלום המזונות בהתאם ליכולותיהם הפיננסיות, פנתה השופטת לבחון מהם צורכי הילדים. בהתחשב בנסיבות המקרה, העריכה השופטת כי כלל ההוצאות עבור שני הילדים, לרבות מזון, היגיינה, ביגוד, בילויים וכדומה, עומדות על סכום של 4,100 שקלים בחודש.


מעבר לכך, חלקם בהוצאות הדירה אצל האב עומד על סך של 2,000 שקלים בחודש, ואילו חלקם בהוצאות הדיור אצל האם עומד על סכום של 2,440 שקלים בחודש. מבחינת זמני השהות, שוהים התאומים אצל האב 70% מהזמן, ואילו אצל אמם 30% מהזמן.


כיצד נקבע מהי הכנסתם של האם והאב אף על פי ששניהם לא גילו את מלוא העובדות בנוגע למצבם הפיננסי?


במהלך בדיקת הכנסותיהם הפנויות של ההורים, נתקלה השופטת בחוסר מידע או גילוי פרטים מצד שניהם. האב, אשר עובד כמורה, לא פירט מהן הכנסותיו הנוספות כמנחה קבוצות, הוסיף רק בשלב מאוחר כי יש לו הכנסות גם כמורה פרטי ולא צירף תלושי משכורת או אישורים על הכנסותיו.


האם אף טענה כי יש לו עסק פרטי שהקים, אך האב העיד כי אותו עסק היה ניסיון שלא צלח לפתח תחביב, וכעת העסק כלל אינו קיים.
בתביעת מזונות, כל אחד מהצדדים חייב לפרט את מלוא הכנסותיו, הזכירה השופטת. האב לא עשה זאת, ולכן לא נותרה לבית המשפט ברירה אלא להעריך את הכנסותיו על דרך אומדנה. לאחר החישוב, נקבע כי הכנסתו הפנויה של האב עומדת על סכום של 8,000 שקלים בחודש.


באשר להכנסותיה של האם, אשר עובדת בעסק השייך למשפחתה, השופטת הביעה ספק אם משכורתה אכן פחתה בשל משבר הקורונה כפי שטענה, ומאחר שלא הוצגו אסמכתאות מספקות לכך. לבסוף נקבע כי הכנסתה הפנויה עומדת על סכום של 12,700 שקלים בחודש.


מאחר שהתאומים שוהים בעיקר אצל האב - האם תשלם לו עבור מזונותיהם


בבית המשפט נקבע כי יחס זמני השהות בין שני ההורים מתחלק כך שהילדים שוהים אצל אביהם 70% מהזמן ואצל אמם 30%. כמו כן, יחס הכנסות ההורים לפי מה שנקבע הוא 38% לאב ו-62% לאם.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעת מזונות - הערך סיכוייך!


על פי חישובים אלה, נקבע כי האם תעביר לאב מדי חודש סכום של 2,255 שקלים, וכן תשלם 60% מהוצאות הבריאות החריגות, הקייטנות, הצהרונים, השיעורים הפרטיים ועוד. המזונות ישולמו עד גיל 18, ולאחר מכן תשלם האם שליש מהסכום עד סיום שירותם הצבאי.

 

תלה"מ 19734-08-20
 


עודכן ב: 06/10/2021