מהם השיקולים בקביעת עונשו של גבר אשר איים ותקף את בת זוגו ההרה בעקבות מחשבות שווא שהובילו אותו להאמין שהיא בוגדת בו עם כל גבר מזדמן, בעקבות מחלת נפש שהתפתחה אצלו? האם יש להתחשב במצבו הנפשי ובעובדה שחלפו כבר 11 שנים מאז שהתעלל בה?


מקרה חריג זה הובא לאחרונה להכרעה בבית משפט השלום בתל אביב יפו, וכבר בתחילת דבריו ציין השופט איתי הרמלין שקביעת גזר דינו של הגבר מורכבת במיוחד לאור הנסיבות. עתירות הצדדים במקרה זה היו אף הן חריגות בהבדלים ביניהן - בעוד התביעה ביקשה להטיל עליו מאסר בפועל של שבע שנים, ההגנה ביקשה לגזור עליו מאסר על תנאי בלבד.


למרות מחלת הנפש שלו, רופא השיניים יכול היה להבין את משמעות מעשיו, ולכן חלה עליו אחריות פלילית


מקרי ההתעללות אירעו ב-2012, כאשר רופא שיניים אשר לקה בהפרעה נפשית והיה משוכנע שאשתו ואם שלושת ילדיהם בוגדת בו עם גברים רבים, קשר אותה לכיסא הטיפולים שלו ואיים עליה במשך שעות שיפגע בה בדרכים שונות ואף ייקח את חייה, סטר לה והכה אותה, במטרה להוציא ממנה הודאה. כשלושה שבועות לאחר מכן כיסה את ראשה בשמיכה, בעט בה וחנק אותה. הוא הורשע בעבירות מרובות של איומים ותקיפה.


מדובר במעשים מזעזעים, הבהיר השופט, אשר פגעו באופן חמור באישה אף שלא נגרמו לה חבלות גופניות קשות. עם זאת, ישנן נסיבות מקלות הקשורות במצבו הנפשי ובמחלת הנפש של רופא השיניים. זאת למרות העובדה שנקבע כי הייתה לו יכולת להבין את מעשיו ולכן חלה עליו אחריות פלילית. כמו כן, הימשכות ההליכים מאז ביצוע המעשים ועד גזר הדין חריגה ביותר ומהווה שיקול נוסף להקלה בעונש. לבסוף הוחלט כי העונש ההולם יכלול מאסר בפועל לתקופה של שנה, ותשלום פיצויים של 40 אלף שקלים לאישה.


איך נקבע מתחם הענישה במקרה שמדובר בהתעללות חמורה בבת זוג, אך עם זאת קיימות נסיבות מקלות לאור מחלת הנפש של רופא השיניים?


רופא השיניים הודה במעשיו, אך מעולם לא הביע חרטה או צער. הוא אף תיעד את מעשי ההתעללות בווידאו, ותיאר כי תכנן את פעולותיו באמצעות קריאה על דרכי החקירה של השב"כ. השופט הבהיר כי מדובר במעשים מזעזעים, אשר התבצעו תוך תכנון ולא בלהט הרגע ונמשכו שעות ארוכות, כך שניתן לראות בהם התעללות של ממש.


השופט העריך את מידת הבהלה והאימה הגדולות שאחזו באישה, ושיער כי הנזק הנפשי שנגרם לה כתוצאה מכך עצום, גם אם לא נגרם לה נזק פיזי חמור. מצבה היה חמור כל כך שלא הצליחה לטפל בילדים, והם נשלחו לפנימייה.


לצד זאת, מדובר באדם שלוקה בהפרעה דלוזיונלית אשר גרמה לו למחשבות אובססיביות כי אשתו בוגדת בו ללא הפסקה. מחשבות השווא הטורדניות שלו הטריפו את דעתו, הוא לא הצליח לישון או לאכול, ואפילו טיפול פסיכיאטרי שאליו פנה לא סייע לו. את מעשי ההתעללות ביצע במטרה לגרום לאשתו להודות בחשדותיו, ובכך לקבל אישור כי חשדותיו אינם נובעים ממחשבות שווא.


הסוגיה הפסיכיאטרית: האם מעשיו של רופא השיניים נבעו רק ממחלתו הפסיכיאטרית, או גם מהשקפת עולם ומאפייני אישיות?


בהכרעת הדין שבה הורשע רופא השיניים, קבע השופט כי אמנם מדובר באדם הסובל ממחלת נפש, ומעשיו התבצעו כתוצאה מאותה מחלה. עם זאת, מוטלת עליו אחריות פלילית מכיוון שיכול היה להבין את מעשיו וכן לבחור להימנע מהם.


למרות זאת, למחשבות הטורדניות שמהן סבל הייתה השפעה רבה על הדברים שביצע. שתי פסיכיאטריות מטעם הפסיכיאטר המחוזי נשאלו האם מקרה זה מאפשר הקלה בענישה, ואם ייתכן שרופא השיניים מתקרב לחוסר אחריות פלילית לאור מצבו הנפשי. שתי הרופאות השיבו שאכן יש להתייחס למצבו הפסיכיאטרי של רופא השיניים ולשקול ענישה מופחתת.


השופט החליט לקבוע את מתחם הענישה ההולם בהתחשב בכך שהנאשם קרוב לסייג לאחריות הפלילית, וכן לאור העובדה שהמעשים בוצעו לפני 11 שנים, ולכן נקבע כי מתחם הענישה ינוע בין 11 חודשי מאסר ועד 22 חודשי מאסר.

 

יש לך שאלה?

פורום נפגעי עבירה פלילית, קורבנות ופיצויים בגין עבירה פלילית

 

בתוך המתחם שנקבע, מצא השופט שיש להטיל על רופא השיניים עונש הקרוב לקצהו התחתון של המתחם, ולפיכך הוחלט שהוא ירצה שנת מאסר מאחורי סורג ובריח, וכן יפצה את קורבנו בסכום של 40 אלף שקלים.


ת"פ 46957-05-15