מאת : עוה"ד מיכל זלינגר - ליפקין

 

בקשה ליישוב סכסוך הנו הליך הקיים מזה שנים בתקנות סדר הדין האזרחי.

 

הליך זה, משום מה ,נזנח ונשכח ומעטים יודעים על קיומו.

 

מהי בקשה ליישוב סכסוך?

 

בתקנות סדר הדין האזרחי סעיפים 258 כ ו – 258 כא ניתנות הוראות על בקשה זו .

 

התכלית הכללית של התקנות ליישוב סכסוך היא מניעת החרפתו של הקרע בין בני – הזוג ועידוד מציאת פתרון המחלוקת ביניהם בדרכי שלום במקום בדרך של הכרעה שיפוטית.

 

התקנות קובעות כי הגשת בקשה ליישוב סכסוך כמוה כהגשת תביעות בפני בית המשפט לענייני משפחה בעניינים המפורטים בתקנות, אותם אפרט בהמשך מאמרי זה.

 

התקנות ליישוב סכסוך יצרו דרך דיונית חלופית לפתיחת "תובענה" בפני בית המשפט לענייני משפחה ,אשר אין בה כדי לגרוע מסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים.

 

צד הרוצה להתגרש יכול לפנות לביהמ"ש בבקשה קצרה, מבלי לצרף נתונים ו/או מסמכים כלשהם, לציין במספר משפטים את מהות המחלוקת בין הצדדים ולבקש כי ביהמ"ש יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע, שהנו גוף העובד בצמוד לבית המשפט ונותן מענה לפתרון סכסוכים בדרך מהירה וקצרה.

 

היתרון בהגשת בקשה ליישוב סכסוך הנו בכך, שעצם הגשת הבקשה יכולה "לקנות סמכות" בבית המשפט ולעצור את ההליכים ובאמת ובתמים לנסות ולהביא את שני הצדדים לסיים את המחלוקות ביניהם ברוח טובה, באופן מהיר וזול.

 

הבקשה עצמה, נחשבת כאילו והמגיש אותה ייחשב למי שהגיש תביעה בעניינים העוסקים : ברכוש, משמורת ילדים ומזונותיהם.

 

צד השני, יכול להתנגד לבקשה ויכול לסרב להגיע ליחידת הסיוע לצורך התדיינות בבעיה.

 

צד המסרב להגיע להתדיינות, עליו להודיע על כך לבית המשפט ועם מתן ההודעה יינתנו לצד שמגיש את הבקשה ליישוב סכסוך 30 יום לצורך הגשת תביעה בעניינים המנויים לעיל ואם לא יגיש תוך 30 יום את תביעותיו – תתבטל הבקשה.

 

על מגיש הבקשה ליישוב סכסוך להגישה בתום לב וללא ניצול לרעה של ההליך.ביהמ"ש שם דגש על חובת תום הלב בהגשת ההליך במיוחד בשל הייחוד של הבקשה ומאפייניה.המגיש את הבקשה נדרש מתוך רצון כן לחיפוש אחר פתרונות מוסכמים ללא צורך בהכרעה שיפוטית.

לשם כך יהא עליו להיות נכון לשתף פעולה עם הגורמים הטיפוליים והמקצועיים ביחידת הסיוע או בהליך של ייעוץ או פישור חיצוני אליו יופנו בני הזוג בהסכמתם, במסגרת הבקשה.

 

לא יהיה מקום למניפולציה בה צד מגיש בקשה זו מתוך מטרה "לעקוף" את הצורך בהגשת כתבי תביעה המוגשים כדבעי מבלי ,שבאמת ובתמים, יהיה מעוניין ליישב את הסכסוך בדרכי הסכמה ותוך היעזרות בגורמים טיפוליים וייעוצים.

 

 

 


 


עודכן ב: 07/02/2011