מינויו של בן ממשיך והענקת התחייבות מצד ההורים לבן הממשיך ובת זוגו להעברת זכויותיהם בנחלה על שמו בבוא העת לאחר הגיעם לשיבה טובה, טומנת בחובה התחייבות הדדית גם מצדו של הבן הממשיך כלפי הוריו, אולם מהי אותה התחייבות בלתי כתובה?


לאחרונה הובא בפני בית המשפט לענייני משפחה מקרה טרגי שבו בעלי משק חקלאי מינו את בנם וכלתם כבנים ממשיכים במשק ורשמו המינוי באגודת המושב. ההורים היו מעוניינים שבנם יעבור להתגורר בסמוך אליהם ואף אפשרו לבנם וכלתם לשפץ את בית המגורים הנוסף שהיה במשק.


20 שנה התגוררו הבן ורעייתו בסמוך להורים, כאשר הבן עובד בנחלה יחד עם אביו. בני הזוג שמונו כבנים ממשיכים החליטו לפרק את החבילה המשפחתית ביניהם ולהיפרד ובמסגרת זו הוגשה תביעה מצד הכלה כנגד בעלה ואמו בנוגע לזכויותיה במשק החקלאי.


הכלה תבעה את מלוא הזכויות במשק החקלאי מהוריו של המנוח 


בעיצומם של ההליכים המשפטיים התאבד הבעל, כעת לאחר התאבדותו של הבעל דרשה הכלה את מלוא הזכויות במשק החקלאי וביקשה שהרשויות ירשמוה כבר עתה כבעלת הזכויות.


הכלה טענה כי התחייבותם של ההורים כלפיה וכלפי בעלה המנוח לא פקעה בפטירת בעלה וכי היא הסתמכה על המינוי, והשקיעה במשק כספים רבים בשיפוץ בית המגורים ובכלל במשך 20 שנה.


הכלה הסתמכה בין היתר על כך שכבר בשנת 2001 אישרה האגודה את מינויים כבנים ממשיכים בידיעת ההורים, ולכן יש לראות בהתחייבות של ההורים מתנה שהושלמה ללא קשר למותו הטרגי של בעלה.


כבר בשנת 2010, בעיצומם של הליכי הגירושין בין בני הזוג שלחה החמות הודעה לאגודה ולפיה אין לראות בבני הזוג בנים ממשיכים וכי מעולם לא היה להורים רצון להעביר את כל זכויותיהם במשק.


בית המשפט קבע כי אין מדובר פה במינוי קלאסי של בן ממשיך אשר נערך במוסדות המיישבים וגם לא ניתנה הסכמת רמ"י למינוי ולהתחייבות העתידית. משכך מדובר רק בהתחייבות עתידית לתת מתנה ולא במתנה שכבר ניתנה על ידי ההורים.


בית המשפט קבע כי לצדה של ההתחייבות שניתנה על ידי ההורים למינוי הייתה כוונה ברורה, גם אם זו לא הייתה כתובה, כי חייהם של בני הזוג יימשכו כסדרם כתא משפחתי משותף.


קיומם של הליכי הגירושין והתאבדותו של הבעל והמאבק המשפט שמנהלת הכלה כנגד חמותה מגדירים מחדש את מערכת היחסים המשפחתית, ויש לראות בהתנהגות הכלה "התנהגות מחפירה", מציאות אשר מאפשרת לבטל את מתן ההתחייבות כלפיה.


בית המשפט פסק כי ההתחייבות כלפי הכלה מבוטלת, אולם על החמות לפצות את הכלה בכל השקעותיה במשק במהלך השנים ובשיפוץ בית המגורים.


אין זו הפעם הראשונה שבית המשפט מכניס "תנאים נסתרים" להליך מינויו של בן ממשיך וקובע כי ההתחייבות של ההורים לא נעשית בחלל האוויר ויש לבחון את כוונת ההורים במועד המינוי. תופעת התרחבות הגירושין אינה פוסחת על בני המושבים וראוי לתת לכך תשומת לב בטרם נערך מינוי של בן ממשיך ומוענקות זכויות לשני בני הזוג בנחלה.


מאת: עו"ד גלעד שרגא