השופטת ורדה אלשיך מבית המשפט המחוזי בתל אביב קבעה כי הקפאת ההליכים כנגד עיריית טייבה תסתיים בעוד כחודש. אי לכך, המדינה תצטרך להכריע כיצד היא מתכוונת לנקוט כלפי העירייה אשר נמצאת במצב קשה של חדלות פירעון. מדובר בהקפאת הליכים שנייה אליה הגיעה העירייה בתוך חמש שנים. בעת הקפאת ההליכים השנייה, המדינה הודיעה קבל עם ועדה שהיא איננה מתכוונת לסייע לעירייה מבחינה כלכלית ואין בכוונתה "להוציאה מהבור".

 

יש לכם שאלה?

פורום הוצאה לפועל וחובות
פורום פשיטת רגל | חדלות פירעון ונתוני אשראי
פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות
פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות
פורום הסדר חוב | מחיקת חובות


השופטת מתחה ביקורת על טענות המדינה וקבעה כי מדובר במעין התחמקות של חברת אם מחובותיה של חברת הבת. יודגש כי הנושים הרגילים של העירייה דחו ברוב של 75% את הסדר הנושים שהוצע על ידי הנאמן. מדובר בהסדר אשר במסגרתו הובטח לנושים כרבע מהחוב המגיע להם. הנושים בדין קדימה, והנושים המובטחים, אישרו את ההסכם. דהיינו, נשאלה השאלה האם ניתן לאשר הסדר נושים למרות התנגדות נחרצת של הנושים הרגילים והסכמה של הנושים המובטחים ובדין קדימה. בית המשפט המחוזי קבע, בצעד חריג יחסית, כי הנאמן יוכל לשלם את החוב לנושים המובטחים ולנושים בדין קדימה, ולהותיר את המחלוקת באשר לנושים האחרים על כנה.


פסיקה חריגה


השופטת אלשייך הדגישה כי היא מודעת לכך שפסיקה כטענת הנאמן הינה חדשנית ולא מוכרת. עם זאת, השופטת מצאה כי מדובר במהלך אפשרי וזאת בהתאם ללשון החוק המתירה ביצוע כגון דא ב"מקרים חריגים". אלשייך בחנה את המקרה של עיריית טייבה וקבעה כי אכן מדובר בחריג המצדיק הליכה בנתיב זה. הודגש כי טייבה הינה רשות מקומית ולא חברה מסחרית ופרטית. זאת ועוד, הנאמן ציין בפני בית המשפט את מצוקתם הכלכלית של עובדי העירייה אשר ממתינים לפירעון חובותיהם מזה חמש שנים ונתונים במצב כלכלי מורכב וקשה.


השופטת קבעה כי אמנם לא ניתן לכפות על הנושים הרגילים הסכמה למחיקה כה משמעותית של חובותיהם, אך נראה שלא ניתן למצוא פיתרון אחר באופק. בסופו של היום, בית המשפט אישר לנאמן לפרוע את החוב מול הנושים בדין קדימה והנושים המובטחים. כמו כן, אלשייך התייחסה לטענותיה של המדינה כי היא איננה מתכוונת להזרים כספים נוספים לעירייה המסובכת. השופטת הוציאה פנייה למדינה להיערך לקראת טיפול בעייריה, אם באמצעות מפרק, אם על ידי וועדה קרואה, ואם בכל דרך חוקית אחרת אשר תתאים לסיטואציה המיוחדת.