לעיתים רבות נתקלים יורשים בארץ ובחו"ל בדבר צוואות או ירושות של מורישים/ מנוחים שנפטרו אולם לא יודעים כיצד לפנות ולמי ואיזה דין חל על הנכסים.


אם לדוגמא אדם היה אמריקאי וגר כל חייו במדינת קליפורניה שבארצות הברית ואין לו אזרחות ישראלית. כאשר נפטר הותיר נכסים - חלקם במדינת ישראל, מה יקרה עם נכסיו בארץ ומי יירש את נכסיו בישראל?


חוק הירושה במדינת ישראל נקבע לפי מרכז חייו של המוריש


בית המשפט הישראלי מוסמך לדון בירושתו של כל מוריש שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהיו נכסים במדינת ישראל.


נכסים מסוימים של מוריש ישראלי בחו"ל עוברים בירושה לפי החוקים של אותו מקום בו הם נמצאים. אם הנכסים נמצאים בחו"ל בלבד, יחול על ירושתם אותו דין. לגבי נכסים בחו"ל של תושב ישראלי החוק הקובע לגביהם הינו החוק של אותה מדינה בו נמצא הנכס.


צוואות של מורישים בחו"ל - שאלות ותשובות


לפי איזה דין מקבלים צוואה של תושב חו"ל? הכשרות לצוות הינה ע"פ הדין מושבו של המצווה בשעת עשיית הצוואה.


לפי איזה דין נקבעת חוקיות הצוואה? לפי דין האזרחות של המצווה בשעת עשיית הצוואה או בשעת המוות של המורש.


במידה שהצוואה נוגעת למקרקעין? החוק הינו גם לפי דין מקומם של המקרקעין.


איזה דין חלק על הצוואה? לפי הדין בישראל לפי דין מקום עשיית הצוואה לפי דין מקום מושבו או מקום מגוריו הרגיל של המוריש.


ירושה וצוואה במדינת ישראל בתמצית: חוק הירושה- אדם נפטר, יורשים ע"פ הדין הישראלי הינם מי שהיה במות המוריש בן-זוגו; ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם.


חלוקה הירושה בקצרה לפי חוק הירושה:


1. ירושת 1/2 מהעיזבון על ידי בן הזוג.
2. אם הניח המוריש בן זוג אזי בן זוג ירש 1/2 והילדים או צאצאיהם ירשו 1/2 (בחלקים שווים בין הילדים) אם אין ילדים אזי הורי המנוח 1/2;
3. אם המוריש הניח ילדים, נכדים או הורים - בן הזוג מקבל 1/2 מהעיזבון. היתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
4. ירושת 2/3 מהעיזבון על ידי בן הזוג.
5. אם המוריש לא הניח ילדים, נכדים או הורים, אלא לכל היותר אחים, אחיינים או סבים - מקבל בן הזוג שני שלישים מהעיזבון .והיתרה תתחלק בין שאר היורשים בחלקים שווים ביניהם.
6. ירושת 1/1 מהעיזבון ע"י בן הזוג.
7. אם למנוח אין קרובי משפחה כפי שצוין, כלומר ילדים, נכדים, הורים, אחים, אחיינים או סבים, בן הזוג/ ידוע בציבור, הנותר בחיים יורש את כל העיזבון 1/1.

 

צוואות ע"פ החוק הישראלי מתחלקות לארבעה סוגים:


• צוואה בכתב-יד
• צוואה בעדים
• צוואה בפני רשות כמו גם נוטריון
• צוואה בעל פה - שכיב-מרע "העומד למות".


צוואה וירושה ע"פ הדין בחו"ל - כל מדינה עם חוקיה שלה קובעים כשרות של צוואה ומי היורש במקום שאין צוואה.


מה היא Trust fund / Trusty/ קרן נאמנות בצוואה הנהוג בחו"ל בארה"ב?


בהרבה צוואות במדינות ארה"ב ישנה תוספת של קרן נאמנויות Trust fund או Trusty השולטת על נכסי המוריש.


עיקר מטרת הצוואה בתוספת קרן הנאמנות הינה הנחיות ל trust fund (קרן הנאמנות) של נכסי המוריש בכדי להוות פתרון לחיסכון במסים/ מס ירושה בארצות חו"ל כמו ארה"ב.


קרן הנאמנויות בצוואה הנערכת במדינות בארה"ב משמשות גם על ידי בני זוג כדי לפצל את הבעלות על הבית המשפחתי אם הם בעלי "דיירים משותפים". במקום להשאיר את חלקם אחד לשני, כל אחד משאיר את זה לאמון שמתהווה במותו של בן הזוג הראשון.


trust fund כחלק מצוואה הינה דרך נפוצה לחסוך במס ירושה


לסיכום, כאשר למוריש היה נכס במדינת ישראל והוא איננו תושב מדינת ישראל וישנה צוואה לפי חוקי חו"ל כמו מדינות של ארצות הברית, אזי החוק הקובע הינו לפי דיני ארה"ב הוא מקום הימצאם של הנכס המקרקעין שם חוק הירושה קובע.


לא ניתן למכור או לקבל זכויות או כספים במדינת ישראל ללא רישום זכיות הירושה של היורש ע"פ חוק הירושה או ע"פ צוואה.


בכדי לרשת נכס בישראל ע"י תושב ארה"ב, יש לפנות לעו"ד ישראלי הבקיא בחוק הישראלי לירושה ומעורה בחוק של מדינת ארה"ב בכדי לקבל אישור לירושה או לצוואה של מוריש מארה"ב ,גם במקרה של ניהול צוואה על ידי Trusty (קרן נאמנות).


משרדנו עוסק בדיני הירושה והמקרקעין לרבות שיתוף עם עורכי דין במדינות ארה"ב.