עומדים להתגרש? עדיף לקבל ייעוץ משפטי ולא עצות מחברים או קרובי משפחה, גם אם יש להם ניסיון אישי וכוונות טובות. הסיבה לכך היא שכל מקרה ומקרה גירושין שונה בנסיבותיו ובאופיו, ולפעמים גם העצה הטובה ביותר עלולה להתברר כלא נכונה במקרה הטוב ואף ממש לגרום לנזק במקרה הרע.


אחד הדברים החשובים ביותר בהליך גירושין הוא בחירה טקטית של ההתנהלות בערכאות המשפטיות עוד לפני שההליכים נפתחים. מכאן נובעת החשיבות שבקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין מנוסה אשר עוסק בתחומי הגירושין המורכבים בשלב מוקדם ככל שניתן.


ייעוץ משפטי הכרחי כאשר הצדדים אינם מתגרשים בהסכמה, ומסוכסכים ביניהם בעניין חלוקת הרכוש, קביעת המזונות, החלטה על משמורת, תביעת מזונות אישה ועוד ועוד. לעתים יש אף להפעיל לחץ על הצד השני אשר כלל לא מעוניין להתגרש, וזאת כדי לזרז את ההליך. גם אם בסופו של דבר הצדדים אינם מגיעים להסכמה וההחלטות בעניינים אלו מגיעות לקביעתו של בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, התנהלות נכונה בהליכי הגירושין מחייב ייעוץ משפטי מקיף.


אם הפרידה והגירושין מתבצעים בהסכמה, בני הזוג יכולים לחתום על הסכם גירושין ולהביאו לאישור בבית המשפט. כך הם יכולים לקבוע בעצמם כיצד יחולק הרכוש וכמה מזונות ישולמו, מבלי להשאיר את ההכרעה לערכאה המשפטית. גם במקרה כזה, כדאי לפנות לייעוץ משפטי לצורך גיבוש וניסוח ההסכם, תוך דגש על זכויותיהם של הצדדים במסגרת הגירושין. הצדדים יכולים לקבל ייעוץ משפטי משותף או שכל אחד מהם יכול לקבל ייעוץ משפטי נפרד על ידי עורך דין מטעמו.


מהי חשיבותו של הסכם ממון וכיצד יחולק הרכוש בגירושין ללא הסכם ממון?


בני זוג שחותמים על הסכם ממון עוד לפני הנישואין או במהלך נישואיהם, יכולים למנוע מראש סכסוכים משפטיים מורכבים וממושכים על הרכוש, אם יחליטו לפרק את התא המשפחתי בהמשך. לא בכדי הופכים הסכמי ממון לשכיחים מאוד, ולא מיועדים רק לבעלי ממון כפי שהיה נהוג בעבר.


באמצעות הסכם הממון אפשר להבטיח את אופן חלוקת הרכוש באופן שבו בני הזוג מעוניינים בו. ללא הסכם ממון, יחולו אחת משתי אפשרויות על אופן חלוקת הרכוש, בהתאם לשנת הנישואין. על זוגות שנישאו לפני 1974 תחול הלכת השיתוף, ואילו על זוגות שהתחתנו לאחר תאריך זה יחול איזון משאבים. איזון המשאבים נקבע על פי חוק יחסי ממון, ולפיו חלוקת הרכוש תתבצע שווה בשווה, מלבד זכויות או נכסים המפורטים בחוק.


במסגרת הסכם הממון יכולים בני הזוג על כל דרך אחרת לחלוקת הרכוש, ואף לקבוע הפרדה רכושית מלאה ביניהם. כדי לתת לו תוקף משפטי מחייב, יש להביאו לאישור בפני ערכאה משפטית: בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה.

 

יש לך שאלה?

פורום גירושין


ניתן אף להסכים בכתב על נכסים ספציפיים ששווים לא יחולק או יאוזן בין בני הזוג במקרה של פרידה, ללא אישור בית המשפט. במקרה כזה, חלוקת הרכוש תתבצע על פי חוק יחסי ממון או הלכת השיתוף, וזאת מלבד הנכסים שלגביהם הוסכם בכתב.
 


עודכן ב: 14/03/2018