מעתה יוכל כל נושה או בא כוחו להגיש תביעת חוב - בצירוף התצהיר הנלווה והמסמכים הנספחים לביסוס תביעתו באופן מקוון באתר האינטרנט של הכונס הרשמי.


מצאתי לנכון להפנות את כלל הציבור לפרסומים והשינויים כפי שמתפרסמים בתקשורת בנושא פשיטת הרגל. כתבה זו פורסמה בדמרקר ביום 04.9.12.

 

הכונס הרשמי הודיע היום כי החל מהיום יחנוך שירות אינטרנטי חדשני וידידותי לטובת הנושים ועורכי בהליכים של פשיטת רגל ופירוק. על פי הכונס הרשמי, השירות החדש נערך במסגרת שיפור השירות לאזרח והוא ייעל משמעותית את הליך הגשת תביעת החוב עבור הנושים ויאפשר להציג בפני בית המשפט בתוך פרק זמן מהיר - תמונת מצב עדכנית של מצבת חובות החייב.


תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט נושה בהליך פשיטת רגל או בהליך פירוק חברה את גובה החוב שלטענתו הוא נושה, בחייב המצוי בפשיטת רגל או גובה החוב של חברה שבפירוק.


בעקבות יוזמת הכונס הרשמי, פרופ' דוד האן, יוכל מעתה כל נושה או בא כוחו להגיש תביעת חוב, בצירוף התצהיר הנלווה והמסמכים הנספחים לביסוס תביעתו, באופן מקוון באתר האינטרנט של הכונס הרשמי.

 

עם קליטת תביעת חוב במערכת המחשובית של הכונס הרשמי, המערכת המקוונת תשלח למגיש תביעת החוב משוב מידי על קליטת החוב או אי קליטתה. במקביל, תועבר תביעת החוב באופן אוטומטי אל בעל התפקיד שמונה על ידי בית המשפט, לשם הכרעה בתביעת החוב.

 

המערכת תוציא למגיש תביעת החוב הודעה בדבר זהות בעל התפקיד ופרטי ההתקשרות עימו. המערכת תנפק עוד למגיש תביעת החוב שם משתמש וסיסמה לשם מעקב נמשך ומקוון אחרי סטאטוס תביעת החוב שהגיש.

 

פרופ' דוד האן, הכונס הרשמי מסר כי: "מערכת תביעות החוב המקוונת מהווה מהפכה בשירות לציבור. באמצעות מערכת טכנולוגית זו יתאפשר לנושים ביתר קלות לממש את זכויותיהם ולתבוע את חובותיהם באופן מהיר ויעיל. הגשת תביעות החוב באופן מקוון תשפר את התנהלות ההליכים מול הנושים ותאפשר חלוקה מהירה יותר של דיבידנד לנושים בהמשך ההליך."

 


עודכן ב: 05/09/2012