מה זה הפטר? מטרתה של הצהרת פשיטת רגל היא איננה להתחמק מן החובות, כי אם להכיר בהם ולמצוא את הדרך הנכונה להסדירם אל מול הנושים ולקבל הפטר מהחובות.להכיר מושג נוסף הנקרא צו הפטר. בדיוק כפי שהצהרת פשיטת רגל מטרתה להצהיר על חובות הקיימים כלפי הנושים,

 

כך צו הפטר בא במטרה הפוכה

 

זהו למעשה צו המוענק מטעם בית המשפט ומטרתו להצהיר כי פושט הרגל מילא אחר תוכנית הפירעון ואחר החלטות בית המשפט, במילים אחרות לא חייב דבר לאף גורם. סוגי צווי הפטרצו הפטר אם כן, הוא חלק בלתי נפרד מהליך פשיטת הרגל הבא במטרה לשקם את חייו של החייב.

 

מרגע קבלת צו ההפטר, זוהי למעשה יריית הפתיחה לשיקום חייו ופתיחת פרק חדש מן ההיבט הכלכלי.עם זאת, צו ההפטר איננו מהווה מקשה אחת, וניתן למצוא מספר סוגים שונים של צווי הפטר שונים:הפטר סופי /הפטר לאלתר – צו הפטר זה הינו צו הפוטר את פושט הרגל מיתרת חובותיו הקיימת.

 

צו זה מוענק על-ידי בית המשפט/רשם ההוצאה לפועל, רק אם הוכח מעבר לכל צל של ספק, כי החייב עשה כל שביכולתו על מנת שחובותיו ייפרעו או שיכולת ההשתכרות שואפת לאפס ואין ביכולתו של החייב ולו בעתיד הקרוב לשלם את חובותיו.

 

הפטר מותנה – זהו למעשה הפטר שאיננו מוענק באופן מידי על-ידי בית המשפט, ועל החייב למלא מספר תנאים דוגמת תשלום חוב או עמידה בצו תשלומים. רק כאשר יתקיימו כל התנאים אשר הוצבו על-ידי בית המשפט, יקבל החייב את צו ההפטר. צריכים ייעוץ משפטי?אל תמהרו לחשוב שהקרקע נשמטת מתחת לרגליכם. במשרד עורכי דין אייל אשכנזי נלווה אתכם צעד אחר צעד, על מנת שתוכלו לעמוד שוב על הרגליים ולהסדיר את כלל חובותיכם מול הנושים.