חלק גדול ממפקדי וחיילי צה"ל חשופים במסגרת שירותם הצבאי למידע וידיעות ברמת סיווג שונות, אשר חשיפתן לגורמים בלתי מורשים עשויה לגרום נזק לביטחון המדינה וכוחות הצבא. צה"ל בהובלת מחלקת בטחון המידע הגדיר בפקודות הוראות מחייבות, על מנת למנוע דליפה של המידע ואף נוקט בהסברה ופיקוח בנושא זה.

 

עקב חשיבות הנושא, נהוגה בצה"ל ענישה מחמירה הן פיקודית והן משמעתית בתחום זה: כל עבירת בטחון מידע, ואפילו הקלה ביותר, גוררת משפט בדין משמעתי בפני קצין שיפוט בדרגת אלוף משנה לפחות. עבירות של מסירת מידע לגורם בלתי מוסמך עשויה להוביל להדחה מתפקיד או מניעה מקידום, כאשר לפני קידום לתפקידים מסווגים או לדרגת סגן אלוף ומעלה נדרשים המועמדים לבדיקת פוליגרף לנושא זה. עבירות של מסירת מידע לגורם בלתי מורשה עשויה להוות אף עבירה פלילית.


למרבה הצער עבירות של מסירת מידע הנן נפוצות משום שרמת המודעות של משרתי הצבא בעניין זה נמוכה, משום שטבע האדם הוא הרצון לשתף או להשוויץ, משום שהרשתות החברתיות והטלפונים הניידים המצויים בידי כל הופכת את ביצוע העבירה לקלה הן מתוך כוונה והן מתוך רשלנות, ומשום שגורמים עוינים משקיעים מאמץ רב בניסיון לחבור בדרכי רמיה, למשל באמצעות פרופילים מזויפים ברשתות החברתיות, למשרתים בצבא על מנת לקבל מהם מידע.


מה קובע החוק ומתי העבירה הנה פלילית


סעיף 57 בחוק השיפוט הצבאי קובע כי חייל אשר גילה או מסר ללא רשות מידע בנושא סיסמא, סימן היכר, מספרם של כוחות הצבא או מקום הימצאם, או הכנות או פקודות בנוגע לפעולותיהם או לתנועתם, או פרט חשוב הנוגע לתפקידו, שירותו או כל פרט אחר חשוב ביחס לצבא, שלפי הפקודות או הנוהג הצבאי אין למוסרו אלא למי שהוסמך לקבלו, בין שהידיעה נכונה ובין שאינה נכונה, עובר עבירה פלילית שדינה עד חמש שנים מאסר.


במקרה שעולה חשד לביצוע עבירה של מסירת מידע מתקיימת חקירת מצ"ח ועובר העבירה עשוי להיעצר ו/או לעמוד לדין בבית הדין הצבאי ולהיענש בחומרה.


כיצד מומלץ להתנהל בעניין זה


כל מפקד וחייל, ובפרט כאלו שחשופים למידע או ידיעות ברמת סיווג סודיות גבוה, נדרשים להקפיד על החוקים והנהלים ולא למסור מידע למי שאינו מורשה. נכון הדבר לגבי מסירת ידיעות לחברים ומשפחה, יותר מכך לגבי אמצעי תקשורת ועוד יותר מכך לגבי גורמים זרים. לא מתוך רשלנות, לא מתוך רצון להתפאר ובוודאי שלא בעבור לקבלת תמורה. יש לנקוט בהקפדה קודם כל על מנת להימנע מגרימת נזק לביטחון המדינה וסיכון הכוחות, וגם על מנת להימנע מהסתבכות בהליך פלילי בעל השלכות חמורות.


אם חלילה מעדתם והנכם חשודים בעבירה של מסירת ידיעות, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין המתמצא בתחום, בשלב הכי מוקדם, על מנת שייעץ לכם, יסייע לכם במסירת גרסתכם באופן הנכון ביותר, ילווה וייצג אתכם, במטרה למנוע או לפחות לצמצם את הסתבכותכם.