החייל נקרא לחקירת מצ"ח לאחר שמפקדו חשד שעשה שימוש בסם, בצוותא עם שני חיילים נוספים, זאת משום שראה אותם יושבים בפינה מרוחקת בבסיס בשעת לילה מאוחרת וכאשר התקרב חש בריח של קנאביס.


בחקירתו במשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) הכחיש החייל כי השתמש בסם במקרה זה או בשירותו הצבאי בכלל. אך נוכח החשד התבקש ע"י החוקרת למסור דגימת שתן לגילוי שימוש בסמים. כאשר התנה את קיום הבדיקה בהיוועצות עם רופא, סורבה בקשתו להיוועץ והוצא כנגדו צו, המחייב אותו למסור דגימת שתן, בחתימת קצין שיפוט בכיר בדרגת רב-סרן (קש"ב) במשטרה הצבאית. צו הקש"ב ניתן מתוקף סמכות המסורה לקש"ב מתוקף סעיף 250א לחש"ץ. הקש"ב לא נימק את החלטתו ע"ג הצו ולא ניתן היה ללמוד מהדברים שרשם אם בקשתו של החייל הובאה כלל לידיעתו.

 

השאלות המשפטיות

 

באילו תנאים חייב צו הקש"ב לעמוד על מנת להיות חוקי?


באילו תנאים, אם בכלל, מותר לחייל לסרב לצו קש"ב.


צו קש"ב למסור דגימת שתן לצורך גילוי שימוש בסמים הנו החלטה מנהלית של הקצין המוציא את הצו. התנאים הבסיסיים על מנת שיהיה חוקי הנם שהעובדות המוצגות לקש"ב מצביעות על חשד סביר לכך שהחייל כנגדו הוצא הצו אכן עשה שימוש בסמים, שכלל העובדות וטענות החייל עומדות בפני הקש"ב שעה שנתן את הצו, ושהחלטת הקש"ב תהיה מנומקת.


לחייל ככלל אסור לסרב למלא אחר צו הקש"ב, ובעשותו כך הוא עובר על החוק וחזקה שיידרש להגן על מעשהו זה ו/או לתת עליו את הדין.

ניתוח משפטי של המקרה וההחלטה על סגירת התיק ללא נקיטת הליכים.

 

טענת החייל הייתה כי ביקש להיוועץ עם רופא, מאחר והוא נטל באותה עת משככי כאבים וחשש כי יותירו שרידים אשר ייחשבו כסמים. החייל הסביר כי חשש לספר את הדבר לחוקרי מצ"ח, שכן את התרופות נטל לאחר שחווה אירוע אלימות כלפיו מצד מפקד, אירוע שהבין כי הושתק ברמת הגדוד, והחייל פחד לחשוף את הדבר בפני גורמי מצ"ח. מעיון בצו הקש"ב וזיכרון הדברים המתאר את מהלך החקירה, עלה כי בקשתו של החייל להיוועץ עם רופא לא הובאה בפני הקש"ב כאשר הוציא את הצו, זאת על אף שעובדת היותו של החייל פצוע הייתה ידועה לחוקרים. בעקבות כך הוגשה השגה על החלטת התביעה להגיש הוראת שיפוט בדין משמעתי, באשמת סירוב למלא אחר צו הקש"ב. בהשגה הצגתי פסיקה מנחה של בית הדין הצבאי לערעורים, אשר החליטה על זיכוי במקרים דומים.


לאחר שהתביעה הצבאית למדה כי טענות אלו נכונות הוחלט על סגירת התיק ללא נקיטת הליכים כלשהם כנגד החייל.

 

סיכום ומסקנות

 

הימנעות משימוש בסם במהלך השירות הצבאי ויכולת לתת דגימת שתן נקיה על מנת להוכיח חפות, הנה הדרך הטובה והנכונה ביותר לחייל. אולם, אם נלקחתם לחקירה עקב חשד שעשיתם שימוש בסם, ואתם חוששים כי מסיבה כלשהיא עשויה בדיקת שתן שתמסרו להצביע על שימוש בסם, חשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין המתמצא בתחום מהשלב המוקדם ביותר, ואפילו לפני תחילת החקירה, כאשר אף פעם לא מאוחר מידי.


עודכן ב: 05/07/2022