האם חייל רשאי להשתתף במחאה, הפגנה, מצעד או תהלוכה

 

 

בצה"ל משרתים חיילים האוחזים במגוון דעות פוליטיות, מכלל המגזרים, הדתות, העדות, והמגדרים, ובכל זאת עליו לפעול כגוף מאוחד ומגובש למלא כל משימה שתוטל ע"י הממשלה הנבחרת. לכן, צה"ל כארגון חייב ואכן פועל בדרכים מגוונות על מנת למנוע השפעה של השסעים החברתיים ושל דעות פוליטיות בתוך היחידות. כך, למשל, במחנות הצבא ובמתקנים צבאיים אסורה כל פעילות הנושאת אופי מפלגתי או מדיני ולחייל אסור להתבטא במרחב הציבורי, בעל פה ובכתב בכל שאלה מפלגתית.

 

הפקודות בנושא – היתרים והגבלות

 

מכאן, עולה השאלה לגבי השתתפות חיילים במחאות, הפגנות, מצעדים ותהלוכות אשר מתקיימות במרחב האזרחי. התשובה לאלה זו מפורטת בפקודת מטכ"ל 8.0105 העוסקת בנושא פעילות ציבורית של אנשי צבא.


הפקודה מתירה לחייל להשתתף במחאות, בהפגנות, במצעדים ובתהלוכות, אבל רק תחת הגבלות רבות:


לחייל אסור ליטול חלק בארגון המחאה, חייל לא יישא דברים במהלך מחאה ולא יימצא על במה שבה נישאים דברי מחאה.


חייל לא ישתתף במחאה אם היא נוגעת במישרין או בעקיפין, בעניין מפלגתי או מדיני או נוגעת לפעילות צה"ל, לפקודות הצבא, להחלטות מפקדים או למשימות צבאיות או לפעילות החותרת תחת קיום המדינה או השירות בצבא.


חייל לא ישתתף במחאה כשהוא לבוש מדים או בדרך שניתן לשייכו לצה"ל, בין אם בשל תפקידו או מסיבה אחרת, למשל כשהוא נושא נשק צה"לי.


חייל לא ישתתף במחאה בשעות הפעילות שלו במסגרת תפקידו הצבאי כפי שמוגדרות ביחידתו.


חייל לא ישתתף במחאה אם דרגתו סגן-אלוף ומעלה (ישנם תפקידים מצומצמים אשר גם מי שנושא בהם, אף אם דרגתו נמוכה מרב סרן) אינו רשאי להשתתף במחאות והם מתודרכים ספציפית ביחידתם).


חייל לא ישתתף במחאה לא חוקית, אשר לא קבלה את האישורים הנדרשים ממשטרת ישראל או במחאה אלימה או המפרה את שלום הציבור.


ראש אגף כח אדם בצה"ל רשאי, לאחר התייעצות עם מחלקת יעוץ וחקיקה בפרקליטות הצבאית, לאסור השתתפות חיילים במחאה מסוימת אם סבר שלא ראוי שחיילים ישתתפו בה – אז יודיע על כך בפרסום מסודר ביחידות הצבא. מאידך רשאי ראש אגף כח אדם לאשר, לבקשת חייל, השתתפות במחאה גם במקרים בהם אוסרת זאת הפקודה אם סבר שמתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.


לסיכום, צה"ל אשר חייב ומבקש לשמור את המחלוקות והשסעים בחברה הישראלית מחוץ למסגרת הצבאית, מטיל מגבלות רבות ומשמעותיות על השתתפות חיילים במחאות, בהפגנות, במצעדים אזרחיים ובתהלוכות. חשוב להכיר את הפקודה בנושא זה ולמלא אחריה, על מנת שלא לפגוע במסגרת הצבאית וגם על מנת שלא לעבור על הפקודות ולהסתכן בענישה. 


עודכן ב: 25/01/2023