תיקון מס' 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 הכניס לחיינו מספר כלים משפטיים חדשים בניהם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.


מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המספק אפשרות להורים או אפוטרופוסים (וכן אפוטרופוסים למעשה) של ילדים קטינים או בגירים בעלי צרכים מיוחדים, להחליט מי יחליף אותם במידה וחלילה הם יהיו לא כשירים למלא את תפקידם - אם מפאת מחלה קשה חלילה או כל מצב רפואי אשר יגרום לשלילת כושרו של ההורה או האפוטרופוס לדאוג לילדו או קרובו ולקבל החלטות לגביו.


הורה הקטין וכן הורה של בגיר שהוא בעל צרכים מיוחדים וכן קרוב משפחה של קטין או בגיר שמשמש כאפוטרופוס שלו, יכול לערוך מסמך הבעת רצון ולהביע את רצונו מי יתמנה במקומו כאפוטרופוס עבור הקטין או הבגיר בעל הצרכים המיוחדים במידה והוא לא יוכל לשמש עוד כאפוטרופוס שלו בשל מוגבלות.


למה מיועד המסמך, והאם בית המשפט מתחשב ברצונם של ההורים כפי שמתבטא במסמך?


מסמך הבעת רצון מיועד להקל על בית המשפט להחליט מי יתמנה כאפוטרופוס על הקטין/הבגיר, כך שבית המשפט יתחשב ברצונו של ההורה אשר איבד את כושרו ואינו יכול להביע את דעתו וייתן עדיפות למי שההורה בחר וציין במסמך. אולם, בית המשפט יכול להפעיל שיקול דעת בנושא ולקבוע כי במקרים מסוימים טובת הקטין מחייבת את בית המשפט שלא למנות את האפוטרופוס אשר צוין במסמך.


עדיין - המסמך מהווה כלי משפטי חשוב לעין ערוך. ראשית, מסמך הבעת רצון מאפשר למנות מספר אפוטרופוסים חליפיים. נניח במקרה של אם יחידנית שאין לה בן זוג ואין לילדה אב, האם יכולה לציין במסמך הבעת רצון את מי תרצה למנות כאפוטרופוס לילדה - נניח את הסבתא, ואם הסבתא לא תהיה כשירה מכל סיבה שהיא, היא תוכל למנות את הדודה וכן הלאה.


כמו כן ניתן ורצוי מאוד לציין במסמך הבעת רצון הנחיות מקדימות מפורטות לגבי אופן גידול הקטין, פרטים מפורטים לגבי החינוך של הקטין, חוגים, אורח חיים דתי או חילוני, רשימת הרכוש והשקעת כספי הקטין ועוד.


כמו כן ניתן לקבוע במסמך הבעת רצון לאילו נושאים מבקשים כי ימונה אפוטרופוס - האם רק לעניינים רפואיים או רק לעניינים אישיים או לעניינים כספיים - או לכל העניינים.


מסמך הבעת רצון גם במסגרת בצוואה


חשוב לציין כי בנוסף למסמך הבעת רצון אשר יכנס לתוקפו עוד בחיי ההורה (כאשר ההורה יחדל להיות כשיר למלא את תפקידו) חשוב לערוך צוואה וגם במסגרת הצוואה לציין מי ישמש כאפוטרופוס לקטין/נים אם חלילה ילכו ההורים לעולמם.


כולנו זוכרים את המקרה המצער של הילד איתן בירן שכל משפחתו נהרגה באסון הרכבל באיטליה בשנת 2011, ואת הסכסוך התקשורתי בין סבו של איתן אשר ביקש אפוטרופסות עליו ובין דודתו אשר גרה באיטליה וביקשה לקבל משמורת עליו. מקרה קשה ועצוב אשר ממחיש את הצורך בהשארת הנחיות לגבי אפוטרופסות לקטינים.


אופן עריכת המסמך והגשתו


מסמך הבעת רצון יכול על פי חוק לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה אצל האפוטרופוס הכללי.


את המסמך יש למלא באופן מקוון ורצוי מאוד להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי - כך ישנו תיעוד של המסמך במקרה שבו תוגש בקשה לצו אפוטרופסות לבית המשפט.


המסמך צריך להיות חתום על ידי האפוטרופוס/ים המוצעים. כמובן שהאפוטרופוסים חייבים להסכים למינוי העתידי ולהבין את משמעות המינוי על כל המשתמע ממנו.


הפקדת מסמך הבעת רצון אצל האפוטרופוס הכללי


הפקדת מסמך הבעת רצון אצל האפוטרופוס הכללי נכון לכתיבת מאמר זה אינה כרוכה בתשלום אגרה.


האפוטרופוס הכללי שולח "תזכורת" כל שלוש שנים לעורך המסמך, כדי לוודא שעורך המסמך אינו רוצה לשנות את המסמך אם בשל שינוי נסיבות או מכל טעם אחר.


מסמך הבעת רצון ניתן לבטל בכל עת על ידי שליחת הודעה לאפוטרופוס הכללי.


מסמך הבעת רצון יפקע עם מותו של עורך המסמך ולכן חשוב לציין את זהות האפוטרופוסים המבוקשים להחליף את ההורה - גם במסגרת צוואה.

 

האמור מובא כמידע כללי בלבד, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ואין להסתמך על המידע בכל צורה שהיא.