עו"ד הלוי, שלום רב,


אשמח אם תעזור לי, אני עובד כ-5 שנים במשרד עו"ד בבאר שבע, ובעל המשרד המבוגר, החזיר נשמתו לבורא אך לפני כשבועיים, בנו של המנוח ממשיך לנהל את המשרד, אינני מתמחה בדיני עבודה, אך הבנתי מיודעי דבר שמגיעים לי פיצויי פיטורים מחמת מות הבוס ע"ה, הכצעקתה? תודה, אשמח להישאר בעילום שם.


חברי למקצוע, השלום והברכה,


ברוך דיין האמת וכבר רבי מאיר הגדול אמר 'סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה' ומה שנשאר לנו אחר 120 שנים אלו הן תורה ומעשים טובים ואידך זיל גמור.


אכן סעיף 4 לחוק הפיצויים ,התשכ"ג -1963 קובע כדלקמן:


"עובד שעבודתו נפסקה מחמת פטירה או פשיטת רגל של מעבידו... זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר".


ניתוח פשוט של הסעיף מלמד כי קמה הזכות לפיצויי פיטורים אילו נפסקה עבודתך במשרד עורכי הדין, ברם כבר קבעת בשאלתך כי בנו של המנוח ממשיך לקיים את המשרד ופעילות המשרד בוודאי לא הופסקה.


זכות התביעה לפיצויי פיטורים חייבת שני תנאים מצטברים ואלו הם:


א. עבודת העובד נפסקה.


ב. הפסקת העבודה הנה בקשר ישיר נוכח מות המעביד.

 

גם אם פעילות המשרד תהא 'גדולה' על בן המנוח ויחליט הוא לסגור המשרד בעוד כמה חודשים, יהא עליך להוכיח קשר ישיר בין סגירת המשרד והפסקת עבודתך לבין מות הבוס המנוח.


דומה כי אין לך עילה לתביעה ומוטב אם תמשיך לעבוד כעורך דין ותכוון בעבודתך 'להציל עשוק מעושקו' ושליחותך תהא עזרה לבאי המשרד 'להשיב אבידה לבעליה ומבשרך אל תתעלם.

 

שבת שלום, ברק.