מגוון סוגיות בתחומי העבודה עולות עקב המצב הביטחוני שהחל לפני כחודש, עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל. בתי עסק רבים צמצמו את פעילותם, ומעסיקים החלו להוציא עובדים לחל"ת. על פי נתונים שרוכזו על ידי הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה, בחודש האחרון נרשמו כ-84 אלף בקשות לקבלת דמי אבטלה, וכ-61 אלף עובדים הוצאו לחל"ת מבלי שרצו בכך.


לאור המצב, הוציא משרד האוצר תזכיר חוק אשר טרם אושר וחוקק באופן סופי, אשר מפרט מתווה מיוחד ליציאה לחל"ת, הקלות בזכאות לדמי אבטלה ופיצויים לעסקים במהלך מלחמת חרבות ברזל.


במדריך זה תוכלו למצוא תשובות לסוגיות מרכזיות בעניין חל"ת בתקופת מלחמה, ופירוט לגבי הוראות השעה המיוחדות שנקבעו.


האם מעסיקים יכולים לקבוע כי עובדיהם ייצאו לחל"ת בזמן מלחמה, גם ללא הסכמת העובדים?


באופן עקרוני, ניתן להוציא לחל"ת רק בהסכמת העובד. ואולם, כאשר מתקיימות נסיבות מיוחדות, כגון זמן מלחמה, מעסיקים יכולים להחליט על הוצאה לחל"ת באופן כפוי.


בעבר הכירו בתי הדין לעבודה במקרים שבהם מעסיקים הוציאו עובדים לחל"ת מכיוון שלא הצליחו לספק להם עבודה לאור מצב ביטחוני חריג. במקרים אחרים שבהם נכפה על עובדים לצאת לחל"ת למשך פרק זמן לא מוגדר, ללא עילה חריגה כגון מצב מלחמתי - בבתי הדין לעבודה נקבע כי מדובר בפיטורין, וכי העובדים זכאים לפיצויי פיטורין.


מכל מקום, הוצאה לחל"ת ללא הסכמה נחשבת להרעה בתנאי העבודה, ולכן עובדים שהוציאו אותם לחופשה ללא תשלום מבלי שהסכימו לכך, יכולים להתפטר ולזכות בפיצויי פיטורין מלאים. עם זאת, עובד ששוקל להתפטר עקב הרעת תנאים, מחויב להודיע על כך למעסיק ולאפשר לו להתחרט מכוונתו ולהשיב אותו לעבודה.


מהן ההקלות לעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות המצב הביטחוני?


לאחרונה פרסם משרד האוצר תזכיר חוק עדכני המציע להגמיש ולהקל על עובדים שהוצאו לחל"ת וזכאים לקבל דמי אבטלה. חשוב להדגיש שהמתווה עדיין לא אושר באופן סופי ולכן טרם ניתן לו תוקף חוקי.


ההקלות הצפויות כוללות קיצור של תקופת החל"ת המינימלית המאפשרת זכאות לקבלת דמי אבטלה בתוך 14 יום במקום חודש, וקיצור תקופת האכשרה המינימלית המאפשרת לקבלת דמי אבטלה מ-שנת עבודה בתוך 18 חודשים לשישה חודשים בתוך שנה בלבד.


כמו כן, עובדים יוכלו לקבל דמי אבטלה החל מהיום הראשון של תקופת החל"ת, מבלי שיידרשו לקזז ימי חופשה שצברו. מלבד זאת, תוארך התקופה המקסימלית שבה ניתן יהיה לקבל דמי אבטלה, והיא תכלול גם מובטלים חוזרים שהוצאו לחל"ת בתקופת הקורונה וטרם מלאו להם 40.


חשוב לדעת כי הזכאות לדמי אבטלה מותנית בכך שהיציאה לחל"ת התבצעה ביוזמת המעסיק, ובעקבות המלחמה.


האם מעסיקים מחויבים להמשיך ולהעביר תשלומים לביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת?


מעסיקים נדרשים להעביר את תשלומי הביטוח הלאומי עבור עובדים שנמצאים בחל"ת, במשך חודשיים מלאים שבהם חלה תקופת החל"ת. בשני החודשים הללו סכום התשלום לביטוח לאומי יעמוד על 366 שקלים.


חשוב להדגיש שאם העובד לא היה בחל"ת במשך חודש מלא, ואפילו אם עבד יום אחד במהלך החודש, תשלומי הביטוח הלאומי ינוכו ממשכורתו. כמו כן, אם תקופת החל"ת נמשכת יותר מחודשיים, העובד נדרש להעביר בעצמו את דמי הביטוח הלאומי לאחר החודשיים הראשונים שבהם היה בחל"ת.


איך שומרים על הרצף הפנסיוני ועל הזכויות הסוציאליות במשך החל"ת?


במשך התקופה שבה העובד שוהה בחל"ת, המעסיק אינו נדרש להעביר עבורו תשלומים לקופת הפנסיה. על כן, כדאי לפנות אל קרן הפנסיה שבה מתנהל החיסכון ולוודא שהכיסוי הביטוחי לא נפגע, וכן לשקול העברת תשלומים באופן עצמאי.


מכל מקום, ניתן לשמור על רצף הזכויות והוותק במשך חמישה חודשים בקרן הפנסיה, ולעובדים שבוטחו בקרן פנסיה לפני יוני 2021 יש זכאות לשמירה על זכויותיהם בקרן הפנסיה במשך 12 חודשים באופן אוטומטי.


באשר לזכויות הסוציאליות, בזמן החל"ת הזכויות התלויות בשנות הוותק בעבודה אינן נצברות, כגון ימי חופשה ומחלה, דמי הבראה ועוד. עם זאת, אם לעובד יש ותק של לפחות שנה במקום עבודתו, 14 ימים מתקופת החל"ת ייחשבו לצורך חישוב פיצויי הפיטורין שלו.


סיום תקופת החל"ת: התפטרות, פיטורין או חזרה למקום העבודה?


באופן עקרוני, לאחר שתקופת החל"ת מסתיימת, העובד זכאי לשוב למקום עבודתו ללא שינוי בתנאי העבודה, בהיקפה או באופייה. אם המעסיק משנה את תנאי העבודה מבלי שהעובד הסכים לשינוי התנאים, הדבר מהווה הרעה בתנאים, והעובד יכול לבחור להתפטר ולזכות במלוא פיצויי הפיטורין.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


עובד נדרש להגיש דיווח מקוון לביטוח הלאומי וללשכת התעסוקה לאחר חזרתו לעבודה, וזאת אם ביקש דמי אבטלה או נרשם בשירות התעסוקה. אם העובד קיבל דמי אבטלה בזמן החל"ת, המעסיק יערוך תיאום מס בהתאם לסכום התשלומים שקיבל וסכום המסים שנוכו מדמי האבטלה. לצורך תיאום המס, העובד נדרש להציג אישור על סך התשלומים שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי.