נגיף הקורונה הביא את המשק בישראל ובעולם למשבר שעדיין לא ידענו כמוהו, המשבר הזה מאלץ את כל המשק להישמע להוראות והנחיות משרד הבריאות והממשלה ואף הביא לסגירה מיידית של בתי עסק, בעיקר בתחום התיירות והפנאי.

 

עובדים רבים מצאו עצמם נאלצים להתמודד עם שינויים בתנאי עבודתם, חלקם אף נותרו ללא עבודה בשל פיטורים וחלקם הוצאו לחל"ת. עולות שאלות רבות בדבר היציאה לחל"ת ובמאמר זה ריכזתי עבורכם את עיקר המידע הרלוונטי בעניין זה. בפתח הדברים חשוב להבהיר כי למרות שהמשק נמצא במצב של חוסר וודאות ובלבול אין בכך כדי לפגוע בזכויות העובדים ו/או המעסיקים ויש להמשיך ולנהוג על פי דין.

 

מה זה חל"ת?

 

מדובר למעשה בחופשה ללא תשלום אשר היציאה אליה דורשת הסכמה של שני הצדדים. במקרה הנוכחי ובשל הוראות משרד הבריאות מעסיקם רבים מודיעים לעובד על יציאה לחל"ת וזה בסדר, אך יחד עם זאת העובד יכול לסרב ליציאה לחל"ת, ועליו לקחת בחשבון כי יכול והוא יעמוד בפני הליך פיטורין.


יציאה לחל"ת אינה מנתקת את יחסי העבודה. ולכן מבחינת המעסיק קיים יתרון בהוצאה לחל"ת שכן בתקופת החל"ת הוא אינו נדרש לשלם שכר או זכויות אחרות הנלוות לשכר כגון פנסיה, ימי חופשה וכו', והוא אינו נדרש לגייס ולהכשיר עובדים חדשים, שכן העובד זכאי לחזור ולעבוד באותם התנאים בהם עבד לפני החל"ת בתום תקופת החל"ת והוא למעשה שומר על מקום העבודה שלו.

 

כיצד נקבעת זכאותו של עובד לדמי אבטלה?

 

הוצאה של עובד לחל"ת מיום 01.03.2020 ועד ליום 01.06.2020 (נכון למועד כתיבת מאמר זה) בשל משבר הקורונה, תאפשר לו לקבל דמי אבטלה באופן מיידי ובתנאי שהעובד עומד בתנאים של ביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה:

 

1. העובד מבוטח בביטוח אבטלה

 

2. מלאו לעובד 20 שנים וטרם הגיע לגיל 67 (בנסיבות מסוימות קיימת זכאות לדמי אבטלה גם לעובדים שטרם מלאו להם 20, ניתן למצוא מידע מפורט באתר הביטוח הלאומי).

 

3. צבירת תקופת אכשרה לפני האבטלה (יציאה לחל"ת) של 12 חודשים לפחות מתוך 18 חודשים האחרונים. חודשי העבודה לא צריכים להיות רצופים ולא חייבים להיות אצל אותו מעסיק.

 

בשל הנגיף תוקנה הוראה זו ומי שהוצא לחל"ת בשל נגיף הקורונה יוכל לעשות זאת גם אם יש בידיו רק 6 חודשים מתוך 18. לעניין זה, גם עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא. למידע מפורט יש להיכנס לאתר הביטוח הלאומי.

 

עבור דמי האבטלה דרושים אישור תקופת העסקה מהמעסיק ורישום באתר הביטוח הלאומי

 

מעסיק אשר מוציא עובד לחל"ת צריך למסור לעובד אישור על תקופת העסקה (טופס בל/1514). יש לציין כי החל"ת הוא בעקבות הקורונה, וכן, יש לציין את תאריך סיום החל"ת. גם מי שעדיין אין בידו אישור מעסיק אלא רק הודעה, מומלץ כי ירשם באתר הביטוח הלאומי בכפוף להצהרה אותה עליו למסור ברישום וזאת על מנת שלא יאבד את זכותו לקבל דמי אבטלה.

 

לעניין זה נוסיף כי מעסיק אשר מעסיק 500 עובדים ומעלה מדווח על כלל העובדים בצורה מרוכזת. כדי שעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה תקופת החל"ת לא יכולה להיות פחות מ 30 יום. עובדת בהריון – לא ניתן להוציא עובדת לחל"ת מבלי לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים. כמובן שנדרשת הסכמה מצד העובדת והסכמה זו אינה פוטרת מקבלת היתר.

 

מעסיק אשר בשל הוראת משרד הבריאות נאלץ לסגור את העסק ולהוציא את כלל העובדים לחל"ת יוכל להגיש בקשה להיתר לאחר ההוצאה לחל"ת ולקבל היתר בדיעבד. קיימים טפסים ספציפיים לקבלת היתר לעובדת בהריון בשל נגיף הקורונה. אין חולק כי מדובר על תקופה מאתגרת מאוד וקשה הן לעובדים והן למעסיקים אך בכל מקרה יש לפעול על פי דין ובהתאמה להנחיות הממשלה ומשרד הבריאות בנושא, מדובר באירוע מתגלגל וההנחיות לעניין זה משתנות.

 

מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני עבודה שכן אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי

 

המידע במאמר זה נכון ליום 18.03.2020 ולהנחיות שיצאו עד למועד זה.