בעתות שגרה מועסקים במדינת ישראל מדי יום כ-150 אלף עובדים פלסטינים. עם זאת, מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הופסקה כניסת עובדים אלו מיהודה ושומרון ומעזה באופן מוחלט. מהלך זה גורם למחסור משמעותי בידיים עובדות בענף הבנייה, בענף החקלאות ובענפים נוספים. נוסף על כך, עובדים זרים רבים מהפיליפינים, תאילנד, סרי לנקה, הודו ומדינות נוספות אשר הועסקו בענפי הסיעוד והחקלאות, עזבו את ישראל עקב המלחמה ולנוכח הפגיעה הקשה שספגה קהילת העובדים הזרים ביישובי עוטף עזה בתאריך 7.10.23.


בענף הבנייה המחסור בידיים עובדות גורם להאטה משמעותית של קצב העבודה, כאשר התחלות בנייה חדשות נעצרות לחלוטין ואילו פרויקטים שנמצאים בשלב הביצוע נבלמים אף הם עקב מחסור בעובדים מיומנים. בענף החקלאות יבול רב ניזוק עקב חוסר בידיים עובדות וכך גם הרפתות והלולים אשר את רובם מתפעלים בשגרה עובדים זרים.


כיצד ניתן להעסיק עובדים זרים באופן חוקי בעת הנוכחית?


כל מעסיק, בין אם מדובר באדם פרטי או בחברה, אשר מעוניין להעסיק עובד זר, יצטרך להגיש בקשה לקבלת היתר עבודה מתאים, כלומר רישיון או אישור להעסקת עובד זר. העובד הזר יקבל אשרת עבודה מסוג ב'1. משרד הפנים קבע תנאים מחייבים לצורך קבלת היתר עבודה, המשתנים לפי הסיבות לבקשה להעסיק עובד זר ולפי תחום העיסוק הרלבנטי. כדי להימנע מסנקציות פליליות, מעסיק שמעוניין לקבל היתר להעסקת עובד זר יהיה חייב לפעול בהתאם לנהלים המחייבים ולעמוד בתנאים המקדימים שקבע משרד הפנים. בין היתר, המעסיק יצטרך להצהיר שישלם לעובד הזר שכר חודשי שלא יפחת משכר המינימום החוקי, כי יימנע מהעברת העובד הזר למעסיק אחר ועוד.


לאחר הגשת הבקשה, ייבחן אם המעסיק עמד בכלל הדרישות והתנאים הרלבנטיים. המעסיק יצטרך להשלים מסמכים חסרים או לבצע תיקונים בבקשה שהגיש ולהחזירם תוך 21 יום ממועד קבלת הבקשה לראשונה. מעסיק שלא ישלים את המסמכים החסרים יסתכן בהפסקת הטיפול בבקשתו ואף בדחייתה. ברוב המקרים, ההחלטה בבקשה למתן היתר להעסקת עובד זר תתקבל תוך 30 יום ממועד בדיקת הוועדה.


מהן הוראות החוק המחייבות מעסיק של עובד זר?


לפי סעיף 1א לחוק עובדים זרים (להלן: "החוק"), כל אדם שמעוניין להעסיק עובד זר מחויב למלא אחר הוראות החוק אשר מתוות את האופן להעסקת עובדים זרים וקובעות את התנאים המחייבים לגבי המעסיקים. בין היתר החוק אוסר על העסקה של עובד זר בלי אשרת עבודה מתאימה בתוקף אשר מתירה לו לעבוד בתחום עיסוק ספציפי אצל מעסיק שהוגדר מראש. נוסף על כך, החוק קובע חובות של מעסיקים כלפי עובדים זרים וכן הוראות שנועדו לשמור על זכויותיהם של עובדים זרים שמועסקים בישראל. בחוק נקבע גם בין היתר כי חוזה העבודה של העובד הזר מול המעסיק ייערך בשפה אשר מובנת לעובד הזר כאשר המעסיק מחויב למסור לעובד הזר העתק מהחוזה.


נוסף על כך, במסגרת חובות המעסיק הוא מחויב להסדיר ביטוח רפואי עבור העובד הזר, שיהיה תקף במשך כל תקופת עבודתו אצלו ואף להעמיד עבורו מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתו.


מהן הסנקציות המוטלות על מעסיקים שהעסיקו עובדים זרים באופן בלתי חוקי?


לנוכח מקרים רבים שבהם מעסיקים העסיקו עובדים זרים בהיעדר היתר כדין, גישת הרשויות כלפי התופעה היא מחמירה וכוללת בין היתר קנסות מנהליים בסכומים גבוהים שנועדו להרתיע את הציבור מהפרת הוראות החוק כאמור. קנס בגין העסקת עובד זר ללא אשרה יכול להגיע לסך של עשרת אלפים שקלים עבור כל עובד אשר הועסק באופן בלתי חוקי.


נוסף על כך, חשוב לציין כי העסקה בלתי חוקית של עובד זר נחשבת לעבירה פלילית שתגרור כתב אישום במסגרת הליך פלילי שיתנהל בבית הדין לעבודה. מעסיק שהורשע בהליך פלילי חשוף לעונש מאסר בפועל ולקנסות פליליים בסכום של יותר ממאה אלף שקלים. מעסיק שלא החזיק במסמכים רלבנטיים הנוגעים להעסקת עובד זר או מעסיק שהפר את הוראות החוק בנוגע להסכם העסקה מול העובד הזר, מגורים הולמים לעובד הזר או ביטוח רפואי עבורו, מסתכן בקנסות בסכום של יותר ממאה אלף שקלים.


היוועצות עם עורך דין מקצועי ומנוסה יכולה לחסוך למעסיק עוגמת נפש והוצאות משמעותיות


אם אתם מעוניינים להעסיק עובד זר בתחום הבניין, הסיעוד, החקלאות או בתחום אחר, ההמלצה עבורכם היא לפנות בהקדם לעורך דין מקצועי, מיומן ומנוסה בתחום העסקת עובדים זרים. עורך הדין ייפגש עם המעסיק, ייבחן את צרכיו ויסייע לו להגיש בקשת היתר להעסקת עובד זר בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים. היוועצות עם עורך דין לפני הגשת הבקשה להעסקת עובד זר יכולה לחסוך למבקש ההיתר עוגמת נפש והוצאות כספיות משמעותיות, להימנע מבירוקרטיה מיותרת, ולסייע לו בהשגת מטרתו בהקדם האפשרי.