ב-7.10.2023 החלה מתקפת חמאס על ישראל. אזור הדרום הופגז באופן מסיבי, ומחבלים רבים חדרו ליישובי עוטף עזה, טבחו בהמוני תושבים וחטפו אחרים לשטחי עזה. מאותו מועד הוכרז על מצב מיוחד בעורף, בכל שטח ישראל.


משמעות הדבר היא כי קיים סיכון גבוה להתקפות על אזרחי המדינה. עם רגע ההכרזה על המצב המיוחד קמות לאזרחים מספר זכויות. למשל, לא ניתן לפטר עובדים שאינם יכולים להגיע למקום עבודתם בשל הוראות פיקוד העורף, חשבונות בנק לא יוגבלו, חייבים לא ינותקו מחשמל ועוד.


מצב הלחימה המתמשך מוביל להיעדרותם של עובדים רבים, מסיבות רבות ומגוונות. אזרחים גויסו בצווי 8 להשתתף בלחימה, ואחרים נדרשים לשמור על ילדיהם בשל השבתת מערכת החינוך באזורים נרחבים. מעבר לכך, עסקים מסוימים סגורים, ועסקים אחרים מוגדרים כ"מפעל חיוני", ובהם העובדים נדרשים לעבוד מסביב לשעון. לאור המצב המיוחד, ריכזנו עבורכם את מלוא המידע העדכני על זכויותיכם במקום העבודה בימים אלה.


האם עובדים שאינם מגיעים לעבודה בעקבות המצב המיוחד זכאים לקבל משכורת או פיצויים?


על פי החוק, עובדים שנעדרים מהעבודה אינם זכאים לתשלום. עם זאת, חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום קובע כי עובדים שנעדרו ממקום עבודתם במשך תקופה מוגדרת שבה מקום מגוריהם או אזור העבודה הוגדרו כאזור הגבלה, זכאים לקבל משכורת.


מעבר לכך, בהסכמים, בתקנות ובצווי הרחבה שגובשו במבצעים קודמים נקבע כי עובדים שהתגוררו באזורי הכרזה או שמקום עבודתם נמצא באזורי הכרזה, יקבלו תשלומים. גובה הפיצויים נקבע באופן רטרואקטיבי.


חשוב לדעת כי המעסיקים מוסמכים לאשר לעובדים לבצע את עבודתם מהבית עקב המצב הביטחוני. במקרה כזה, העובדים יוכלו לקבל את מלוא המשכורת.


כמו כן, מעסיקים יכולים לבחור לשלם את שכרם של העובדים. לאחר שיוסדרו תקנות לגבי תקופת המלחמה הקובעות פיצויים, יוכלו המעסיקים ששילמו את שכר העובדים הנעדרים ממקום עבודתם לקבל פיצויים מהמדינה.


האם מעסיקים רשאים לפטר עובדים שנעדרים ממקום העבודה עקב המלחמה?


אם פיקוד העורף אינו מאפשר לעובדים להגיע למקום עבודתם, המעסיקים אינם רשאים לפטר אותם עקב היעדרות מהעבודה. אם ניתן להגיע לעבודה על פי הוראות פיקוד העורף, מעסיקים יכולים לבחור בפיטורי עובדים שלא הגיעו לעבודה, וכמו כן בסמכותם לנכות את ימי ההיעדרות מהמשכורת או לנכות ימי חופשה שנצברו.


האם מעסיקים יכולים לפטר עובדים שגויסו למילואים בשל המצב הביטחוני?


מעסיקים אינם רשאים לפטר עובדים שגויסו למילואים בצו 8. איסור הפיטורין גורף לכל תקופת שירות המילואים, מכל סיבה שהיא. במקרים שבהם שירות המילואים נמשך יותר מיומיים, נאסר על מעסיקים לפטר את העובדים גם חודש לאחר סיום שירות המילואים, אלא אם כן התקבל היתר לפיטורין על ידי משרד הביטחון.


האם עובדים שנשארים בבית עם ילדיהם עקב השבתת המסגרת החינוכית מוגנים מפיטורין וזכאים לקבל משכורת?


אם המוסד החינוכי סגור בהוראת פיקוד העורף, וגילם של ילדי העובדים קטן מ-14 שנים, מעסיקים אינם רשאים לפטר את העובדים שנותרו בבית עם ילדיהם. חשוב לדעת כי רק אחד מההורים זכאי להיעדר ממקום העבודה לצורך שמירה על הילדים.


כאשר מדובר בילדים שגילם גדול מ-14 שנים, לא ניתנת להורים שנעדרים מהעבודה הגנה מפני פיטורין, והמעסיקים יכולים להחליט על פיטוריהם או על ניכוי ימי ההיעדרות ממשכורתם.


מעבר לכך, סוגיית תשלום השכר להורים שלא הגיעו למקום העבודה עקב השבתת מסגרות החינוך אינה מוסדרת בחוק. במקרים קודמים בעבר נקבע כי ההורים יקבלו שכר, ונקבעו הסדרים באמצעות הסכמים קיבוציים שהסדירו פיצויים למעסיקים.


מהן זכויות וחובות העובדים המועסקים במפעלים חיוניים?


ביום 7.10.2023 קבע שר העבודה כי מפעלים המספקים שירותים קיומיים יוכלו להמשיך ולעבוד. מפעל חיוני מוגדר ככל בית עסק המופעל לצורך ביטחון הציבור או הגנת המדינה, או עסק המספק שירותים חיוניים.


אם פיקוד העורף מכריז על בית עסק כמפעל חיוני, עובדי המקום מחויבים להתייצב לעבודתם. עובדים שאינם מגיעים למקום העבודה אף על פי שהוגדר כמפעל חיוני, עלולים להיות מואשמים בביצוע עבירה פלילית.


האם מעסיקים רשאים להחליט על הוצאת עובדיהם לחופשה בשל המצב המיוחד בעורף?


באופן עקרוני, החוק מאפשר למעסיקים להחליט על הוצאת העובדים לחופשה על דעת עצמם, ולנכות את ימי החופשה מהמכסה. עם זאת, לא ניתן לכפות חופשה על העובדים מעבר למכסת ימי החופשה שנצברו להם. מעסיקים שמוציאים את עובדיהם לחופשה החורגת ממכסת ימי החופשה, חייבים לשלם את משכורתם במלואה גם בימי ההיעדרות. כמו כן, חלה חובה על המעסיקים להתריע מראש על כוונתם להוציא את עובדיהם לחופשה.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות עובדים | התאגדות עובדים


מעבר לכך, מעסיקים יכולים להחליט על הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום, אך ורק אם העובדים מסכימים לכך.


לסיכום, בשעות חירום ומלחמה, מרבית הסדרי התשלומים והפיצויים נקבעים בדיעבד. חשוב להתעדכן באופן שוטף על זכויותיכם גם בהמשך הדרך. בתקווה לימים שקטים יותר.

 


עודכן ב: 30/10/2023