לאחרונה, בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דן בתביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, תמורת עבודה בשעות נוספות ופיצויים בגין הפרת הוראה חוקית של עובד בחברה שעוסקת בתחום הזכוכית.


העובד, שימש כמנהל רכש בחברה, ובשנת 2017 הוזמן לשימוע לפני פיטורים, שם ספג ביקורת על אופי התנהלות המחלקה שניהל, כמו כן בשיחה הוסבר לו שעומדים לפטר ארבעה עובדים נוספים.


העובד טען כי עבד 60 שעות נוספות בחודש ומעולם לא קיבל על כך תגמול


העובד טען כי הליך השימוע לא התנהל כהוגן, ולא הוסברו לו הסיבות המדויקות לפיטוריו. כמו כן, ציין שכל התהליך היה קצר מאוד ונראה כי נעשה כדי לצאת ידי חובה, וייחס חשיבות לעובדה שהפיטורין אירעו בסמוך להגיעו לגיל הפרישה.


יתרה מזאת, טען העובד כי החברה מעולם לא שילמה לו בגין שעות נוספות, כמו כן טען כי הוא מעולם לא חתם על חוזה עבודה, ולא קיבל הסבר מפורט על תנאי עבודתו. נוסף על כך, ציין כי רק בשנת 2017 החל בהחתמת כרטיס נוכחות, אומנם עשה זאת רק בכניסה לעבודה.


כמו כן, טען העובד כי עבד בכל חודש שעות נוספות רבות ולא קיבל על כך תגמול, ושבתלושי משכורתו לא פורטו שעות וימי עבודתו.
מנגד, החברה בה הועסק העובד, טענה כי השימוע שנערך, התקיים לאחר הודעה מסודרת מראש, ובוצע כדין. כמו כן, ציינה כי שנה לפני השימוע המדובר נערך שימוע נוסף, בגין תפקודו הלקוי. נוסף על כך ציינה החברה שהסיבות לפיטוריו של העובד היו כשלים במילוי תפקידו וכן, היעדרות מימי עבודה ללא אישור של הממונים עליו.


יתר על כן, ציינה החברה שהתובע קיבל משכורת גלובלית וקבועה, ולכן אינו זכאי לתגמול בגין שעות נוספות. כמו כן, החברה ייחסה חשיבות לכך שהעובד הינו ותיק בחברה, וטענה כי העובדה שבחר להעלות את טענותיו כלפיה רק לאחר 17 שנים של עבודה מעידה על חולשת טיעוניו.


השופטת קיבלה את טענתו של העובד בגין אי תשלום על שעות עבודה נוספות


השופטת דחתה את טענתו של העובד כי הסיבות לפיטוריו אינן ידועות לו, אף על פי שבמכתב ההזמנה לשימוע הסיבות לא פורטו, משום שמנהלו הישיר של העובד הסביר לו שהסיבות לפיטורים היו שילוב של ההתנהגות שלו וטענות נגד איכות עבודתו.


נוסף על כך, השופטת התייחסה לעדותו של מנהלו הישיר של העובד, שטען שהעובד התגרה בו, ועשה כל שעלה ברוחו, ואף אמר לו באחת השיחות ש"אם לא מתאים, שיפטרו אותו". כמו כן, התייחסה השופטת לעדותו של העובד בנוגע לנסיבות התרחשות השימוע ולתוכנה של השיחה, וקבעה כי אינה אמינה או משכנעת, שכן במהלכה טען העובד שבכלל לא זומן לשימוע, אלא פוטר לאלתר, כמו כן בתחילת העדות טען העובד שאין בידיעתו מה הן הסיבות לפיטוריו, ומיד לאחר מכן ציין רשימה של סיבות שנמסרו לו בגין הפיטורים.


כמו כן, השופטת התייחסה לעובדה שמכתב הפיטורים נמסר לעובד יום לאחר השימוע, וקבעה כי אין בכך כל פסול, שכן העובד טען בעצמו שלא ציין אף סיבה שהייתה מאפשרת שינוי בהחלטה על הפיטורים.


אומנם, השופטת קבעה כי הפגם היחיד שהתרחש בהליך הפיטורים היה אי ציון הסיבה לשימוע, עם זאת, קבעה כי אין זה מעיד על קלות דעת, וכי הסיבות היו ברורות לשני הצדדים.


על כן, קבעה השופטת שהעובד זכאי לפיצוי בסך 10,000 שקלים.


יתר על כן, השופטת דחתה את טענת החברה על כך שהעובד שימש בתפקיד ניהולי בכיר, קיבל שכר גלובלי ועל כן אין באפשרותו לתבוע בגין שעות נוספות, משום שלא היה ניתן ללמוד על בכירותו בחברה משכרו החודשי ומהיקף סמכותו.


יתרה מזאת, השופטת התייחסה לטענתו של העובד על כך שמגיעים לו פיצויים מאחר שלא צוינו שעות עבודתו בתלושי השכר, אומנם בחרה שלא לקבלה, משום שהחל מחודש מאי, צוין בתלושים סעיף "נתונים נוספים, שעות עבודה".


השופטת קיבלה את טענתו של העובד בגין אי תשלום עבור שעות נוספות, משום שהוא עבד שישה ימים בשבוע, כולל יום שישי, ולא קיבל תוספת שכר על שעות עבודה אלו. על כן, קבעה השופטת כי יש לפצותו בגין הפרשי השכר במשך שבע השנים האחרונות בסך של כ- 220,196 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום שעות נוספות ותביעות שכר בעבודה


כמו כן, קבעה השופטת כי החברה תישא בהוצאות המשפטיות של העובד ובשכר טרחת עורך הדין בסך של 10,000 שקלים.


סע"ש 3531-06-18