רבות נכתב כבר על חשיבותו של הסכם הממון, אולם לאור פסיקות בתי המשפט למשפחה בשנים האחרונות, יש מקום לחזור ולהדגיש את חשיבות החתימה על הסכם, טרם הנישואין, למרות הקשיים הידועים של פגיעה ברומנטיקה, עלבון ופגיעה באמון ההדדי. במיוחד נוגע הדבר לבני זוג אשר אינם מתחילים את חייהם המשותפים במצב זהה מבחינת הרכוש שצבר כל אחד מהם.


לכאורה, חוק יחסי ממון בין בני זוג מגן על בן הזוג שצבר נכסים לפני נישואיו וקובע שנכסים אלה לא יחשבו כרכוש משותף, כמו גם נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה במהלך הנישואין, אולם בשנים האחרונות ניתנו מספר לא מבוטל של פסקי דין אשר העניקו לאישה מחצית מהנכס שנרכש ע"י הבעל לפני הנישואין והיה בבעלותו בלבד, במיוחד כאשר הנכס שימש כדירת המגורים של בני הזוג.

 

ככל שתקופת הנישואין ארוכה יותר, גם אם יחסי בני הזוג לא היו "גן של ורדים", ובני הזוג התגוררו בנכס, יחד עם ילדיהם המשותפים, תגבר נטייתו של בית המשפט לקבוע כי למרות שמדובר בנכס שאינו נחשב רכוש משותף על פי החוק, יש להחיל עליו את "חזקת השיתוף" ולחלק אותו בחלקים שווים בין בני הזוג.


בית המשפט למשפחה, אשר שאיפתו הינה להגיע ל"תוצאה צודקת", כאשר הוא דן בחלוקת רכוש בין בני זוג, העומדים בפני פירוק התא המשפחתי, לא יהסס לצקת "כוונת שיתוף" ולקבוע כי בני הזוג אשר קבעו את דירת המגורים שלהם בנכס מסוים, בו התנהלו חייהם המשותפים ונולדו ילדיהם – כוונתם הייתה, גם אם במשתמע, כי נכס זה יחשב רכושם המשותף.


כך גם לגבי נכסים אשר התקבלו במתנה או בירושה ע"י אחד מבני הזוג במהלך הנישואין ובמסגרת המאבק המשפטי ביניהם טוען בן הזוג השני כי הוסכם ביניהם כי נכסים אלה הינם משותפים, למרות שלא העלו הסכמה זו על הכתב.


לפיכך, בתקופתנו, כאשר גיל הנישואין נמצא בעלייה וכמוהו גם מספרם של הזוגות המתגרשים, מומלץ ביותר לחתום על הסכם ממון, טרם הנישואין, על מנת להבטיח הגנה על הנכסים שצבר כל אחד מהם עד למועד זה ולהצהיר מפורשות על כוונתם באשר למתווה הרכושי ביניהם.
הסכם מסוג זה, אשר ניתן לקבוע בו גם הוראות למקרה פירוד בין הצדדים, יש בו כדי למנוע מאבקים משפטיים ממושכים, מתישים ויקרים ולהפחית במידה ניכרת את הנזק שנגרם לצדדים ובמיוחד לילדים המשותפים, הנפגעים קשות ממלחמות אלה.


חשוב כי עורך ההסכם יהיה מומחה בתחום וכי שני הצדדים יהיו מיוצגים, או לפחות יקבלו ייעוץ משפטי לפני חתימתם. ככל שההסכם יהיה מאוזן ולא חד צדדי, המקפח את אחד הצדדים, תגבר נטייתו של בית המשפט לכבדו, גם כאשר יתגלע סכסוך בין הצדדים שנים רבות לאחר כריתתו.


אמנם, היו מקרים שהחתונה התבטלה בעקבות ויכוחים על תוכנו של ההסכם, אך עדיין מדובר על הסכם שאמור להיעשות באהבה, כאשר פני הצדדים לעתיד משותף ועל מנסח ההסכם לנהוג בעדינות וברגישות המתבקשים בנסיבות אלה. מכל מקום, ברור כי הסכם גירושין יהיה קשה הרבה יותר לגבש, כאשר האהבה מתחלפת בשנאה, טינה ומשקעים שליליים רבים אחרים.

 

רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כיעוץ משפטי ו/או כתחליף ליעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.