כאשר אדם הולך לבית עולמו, רכושו מתחלק בין יורשיו, או על פי הוראות חוק הירושה, או בצוואה. ככל שהמנוח לא ערך צוואה, חוק הירושה קובע את זהות היורשים על פי קרבה משפחתית. שימו לב, בהעדר צוואה, בן זוגו של המנוח איננו יורש את מלוא הרכוש אלא בנסיבות מסויימות רק את המיטלטלין בבית המשותף, הרכב ובאשר לנכסים אחרים לרבות כספים ונדל"ן (כולל הדירה המשותפת), חוק הירושה קובע כי רק החלק השייך למנוח (בד"כ מחציתם) מתחלק בין בן הזוג שנותר בחיים לבין היורשים האחרים.


סוגיה זו חשובה במיוחד שכן רבים סבורים שירושה עוברת באופן אוטומטי לבן הזוג. למרות שבחלק לא מבוטל מהמקרים הילדים "מסתלקים" מהירושה לטובת האב/האם, במשפחות מסוימות פטירה עלולה להיות יריית פתיחה למאבקי ירושה עקובים מדיונים משפטיים ועוגמת נפש. קחו למשל את נושא הדירה. היות שללא צוואה הילדים זכאים למחצית מהנכס, והיות שחוק המקרקעין מקנה לכל אחד מהם את הזכות לדרוש פירוק שיתוף, בן הזוג שנותר בחיים עלול למצוא עצמו נלחם על ביתו מול ילדיו. כן, ממש כך.

 

צוואה הדדית – להקדים תרופה לירושה


אפשר בהחלט למנוע את הסיטואציות הקשות הללו על ידי פתרון פשוט ונוח – צוואה הדדית. צוואה הדדית היא צוואה אשר בני זוג עורכים זה לטובת זה, ואשר קובעת שבמות אחד מהם השני יורש את מלוא הרכוש. לא אחת, צוואה הדדית מונעת סכסוכים מיותרים בין בני משפחה והיא עשויה לעגן את הכלל הבסיסי והטבעי לגבי זכותו של בן הזוג שנותר בחיים ליהנות מנכסיו מבלי להיאלץ להתחלק בהם עם ילדיו.


צוואות הדדיות, בהתאם לשמן, מעידות על אהבה הדדית ורצון של בני הזוג לשמור זה על זה. במידה מסוימת, הן "צוואות רומנטיות" אשר מביאות לידי ביטוי אהבה משותפת ודאגה כנה. כאמור, גם במשפחות הכי טובות ומגובשות, ירושה על פי דין יכולה לגרום לסכסוכים. במידה שמדובר על ילדים משותפים, משפחות עלולות פשוט להתפרק. על כן, צוואה הדדית עשויה להיות הרבה מעבר למסמך משפטי.


המסגרת המשפטית


חוק הירושה עוסק בצוואה הדדית בסעיף 8א' (תיקון שנכנס לתוקפו בשנת 2005). על פי סעיף זה, בני זוג רשאים לערוך צוואות הדדיות תוך כדי הסתמכות זה על צוואתו של זה. הצוואות הללו יכולות להיערך על מסמך אחד או על שני מסמכים נפרדים, וניתן לכלול בהן גם מנגנון של יורש אחר יורש. למשל, צוואה הדדית אשר קובעת שהרכוש יעבור בשלב ראשון לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר מכן לילדים (חשוב להדגיש כי במסגרת יורש אחר יורש, היורש הראשון רשאי לעשות ברכוש כרצונו ואף לרוקן את העיזבון במלואו).

 

ביטול צוואה הדדית – "כן, אבל"


בדומה לכל צוואה, גם צוואה הדדית אפשר לבטל והמהלך קל במיוחד כאשר שני בני הזוג בחיים. בסיטואציה זו, די במסירת הודעה בכתב אודות ביטול הצוואה והעניין גמור. אם אחד מבני הזוג נפטר, ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין לבטל את הצוואה ההדדית, הפתרון מורכב מעט יותר. עיקרון ההסתמכות אשר יושב בבסיס הצוואות ההדדיות קובע כללים דווקניים לאופן שבו ניתן לבטל צוואה הדדית לאחר פטירה.


על פי חוק הירושה, בן הזוג שנותר בחיים רשאי לבטל את הצוואה רק בתמורה לוויתור על מה שהוא קיבל (אם העיזבון חולק) או שהוא אמור לקבל (אם העיזבון טרם חולק). כעת, רכושו של בן הזוג שנותר בחיים מתחלק בינו לבין היורשים האחרים בהתאם להוראות ירושה על פי דין. יודגש כי צוואה הדדית יכולה לכלול סעיף אשר מתיר את ביטולה ללא תנאים מגבילים אך סעיף זה חייב להיות ברור ומנוסח היטב (תוך התייחסות ישירה להוראות החוק הרלבנטיות).

 

לערוך את הצוואה עם עורך דין


צוואה הדדית היא מסמך משפטי אשר אין להקל בו ראש. בעיקר מן הטעם שבניגוד לצוואה רגילה, צוואות הדדיות הן שתי צוואות התלויות זו בזו. לא אחת, הצוואות הללו כוללות הסדרים שונים מעבר לירושה הדדית של בני הזוג ועל מנת להבטיח את קיומן כלשונן לאחר הפטירה מומלץ לערוך אותן מול עורך דין המתמחה בכך.


מאמר זה נכתב על ידי עו"ד גילה עיני