ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך חשוב שיהיה לכל אדם מעל גיל 18 שנה שהינו כשיר באותה עת, על מנת שיוכל לפנות בעצמו לעו"ד שהוסמך על ידי לשכת עורכי הדין וקיבל אישור מהאפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך, על מנת שייכין לו מסמך משפטי ייחודי בשם ייפוי כוח מתמשך.


מדובר במסמך משפטי אשר בזכותו יכול "הממנה" כהגדרתו בחוק לקבוע מרצונו החופשי מי יהיה "מיופה הכוח" כהגדרתו בחוק אשר יפעל בשמו מול הרשויות ו/או מול גופים בנקאיים שונים, ישמש לו לפה כאשר לא יוכל לעשות זאת.


לאור חשיבות המסמך כדאי מאד שייעשה הדבר עכשיו!


במצב המדינה הכללי ולאור כל מה שקורה מסביבנו, לא ניתן לדעת מה יילד יום ולכן חשוב שכל אדם יעשה לעצמו "חושבים" ויסדיר את עניינו לעתיד הלא ידוע. בתקווה שייפוי הכוח המתמשך שייעשה עכשיו ישכב לו במגירה תקופה ארוכה.


המסמך המשפטי מופקד על ידי עו"ד שעורך אותו למערכת הממוחשבת של האפוטרופוס הכללי אשר דואג כל 3 שנים לפנות לממנה על מנת לבדוק האם מצבו השתנה ו/או רוצה להאריך את הפקדתו של המסמך במערכת.


"מיופה הכוח יוכל להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, המופקד באפוטרופוס הכללי, אך ורק לאחר שיגיש הצהרה לתיק וכן יצרף חו"ד רפואית הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד, "אינו מבין בדבר" כלשון החוק.


כאמור ניתן להחליט על הכנת ייפוי הכוח המתמשך בכל נקודת זמן ומקום - בין אם האדם מתגורר לו בביתו הנעים והמוכר ובין אם עבר לבית אבות מרצונו החופשי או כפי שקרה להרבה מהמפונים בעקבות המלחמה שנכפתה עלינו.


ייחודו של ייפוי הכוח המתמשך


מדובר על מסמך משפטי הנועד להקל על הצדדים ולא לסבך את העניינים אליהם נקלעים הצדדים שלא מרצונם. מצב בו אדם הקרוב אליך משפחתית ו/או חברתית משתנה לרעה בן רגע מערער את חייהם של כל הנוגעים בדבר, וטוב שיש מסמך משפטי שעורך הדין הנכון ידע לכלול בתוכו כמה שיותר מקרים העלולים לקרות ולכל מקרה ניתן פתרון אותו ניתן ליישם במהירות ובקלות.


עורך הדין שנבחר מרשימת עורכי הדין שהוסמכו לערוך ייפוי כוח מתמשך, יקבע פגישה ראשונית עם הממנה לבדו על מנת לבדוק יחד עימו מה ההיקף של האמור בייפוי הכוח המתמשך היכול לכלול בתוכו - תחום אישי, תחום רכושי ותחום רפואי. וכן על מנת לוודא כי מדובר בממנה הפועל מתוך בחירה אישית וחופשית שלו בלבד, נטול השפעה שלילית של "מכרים" הצצים פתאום ומבקשים להיות מיופי כוח ולפעול בשמו מול גופים שונים.


ייפוי הכוח המתמשך חולש על כל התחומים הנוגעים להתנהלותו של כל אדם - תחום אישי, תחום רפואי ותחום רכושי.


תחומים אשר פורטו על ידי במאמרי הקודם אשר עזר לרבים בהבנת הנושא.


עורך הדין המנוסה אשר כאמור, עבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין יידע כיצד לערוך את ייפוי הכוח המתמשך באופן שיתאים במיוחד לצרכיו של הממנה ויוסיף תחומים ו/או עניינים נוספים החשובים לממנה איתו כאמור נפגש ביחידות.


עורך הדין ייפגש גם עם מיופי הכוח (עדיף שיהיו מספר אי זוגי של מיופי כוח על מנת להימנע מקשיים בהחלטות קשות) ויוודא כי אכן נבחרו מיופי כוח אשר יעשו הכל על מנת להיטיב עם הממנה ולא ינסו להרע לו ו/או למצבו הכלכלי.


עורך דין בעל ניסיון בתחום יוכל לטפל בכל מקרה לגופו של עניין ולבנות יחד עם הממנה ועם מיופי הכוח (אותם הוא פוגש לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך על מנת להסביר להם מהות המסמך ולהחתימם עליו), את המסמך המשפטי המתאים.


ייפוי כוח מתמשך והממנה


הממנה פונה לעורך הדין במצב שהוא כשיר ובגג העולם, חושב כי לא יכול לקרות לו כלום. הוא צעיר, פעיל חברתית, אישית ומקצועית. חבל על מחשבות שליליות לא?


פה בדיוק העניין - אדם לא יודע מה יכול לקרות לו במיוחד במדינתנו הקטנה אשר אין בה רגע דל. אדם יכול להיקלע לאירוע בטחוני, תאונת דרכים, הפגנה שאיבדה שליטה, מזג אוויר שהשתגע ועוד ועוד...


פנייה לעו"ד על מנת שיערוך עבורך ייפוי כוח מתמשך לא מביאה מחשבות שליליות אלא ההיפך. בזכות פנייה כזאת האדם יוצר לעצמו מחשבות חיוביות - סידר את ענייניו מבעוד מועד בהיותו כשיר וצלול לחלוטין ומודע לרצונותיו, יוצר לעצמו עתיד טוב יותר וחיובי יותר.


יש באפשרותו של הממנה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך גם לאחר הפקדתו. ניתן לפנות לאפוטרופוס הכללי ולבקש לבטלו וכן ניתן לשנות האמור בייפוי הכוח הקודם ולבקש מעורך הדין לערוך ייפוי כוח חדש.


כמו כן, במקרה של אירוע מוחי ו/או תאונה ו/או כל אירוע המשנה לרעה את מצבו הרפואי של הממנה ניתן יהיה להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, ובמקרה ומצבו הרפואי של המממנה השתפר כפי שקורה לשמחתנו הרבה במקרים רבים, ניתן לפנות בבקשה למערכת האפוטרופוס הכללי ולבקש לבטל זמנית את ייפוי הכוח המתמשך ולהחזיר לממנה את השליטה המלאה על חייו.


לסיכום, מדובר במסמך חשוב מאין כמוהו אשר צופה פני עתיד אשר יעזור לממנה להפוך את נסיבות חייו שהשתנו לרעה לנסיבות טובות יותר. כל אשר עליו לעשות הוא לבחור את עורך הדין הנכון - רשימה מעודכנת קיימת באתר של לשכת עורכי הדין, ולתכנן יחד עם עורך הדין כיצד הוא רוצה שייראו חייו במידה וחלילה ייקלע למצב בו לא יכול עוד להחליט על ענייניו.