לכל מי שצפה בתחקיר של הכתבת אדווה דדון על מותו המסתורי של המתמטיקאי והשתלטותו של "המכר" של המתמטיקאי על גופו ורכושו בקלות, מקווה שמאמר זה יעזור לו להחליט כי זאת העת לפנות לעו"ד הנכון על מנת שיכין לו ייפוי כוח מתמשך.


תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות


לפי תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר נכנס לתוקף בתאריך 11.10.2016, כל אדם מעל גיל 18 שנה אשר מוגדר כשיר באותה עת, הוא זה שבוחר בעצמו ומרצונו החופשי, מיופה כוח אשר יפעל בשמו מול הרשויות ו/או מול גופים בנקאיים שונים, ישמש לו לפה כאשר לא יוכל לעשות זאת בעצמו.


לפי התיקון לחוק, מיופה הכוח יוכל להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך, המופקד באפוטרופוס הכללי, אך ורק לאחר שיגיש הצהרה לתיק וכן יצרף חוות דעת רפואית הקובעת כי הממנה אינו כשיר עוד, "אינו מבין בדבר" כלשון החוק.


נכון שלא ניתן לדעת "מה ילד יום" ואולם, חשוב מאד לתכנן את העתיד בצורה שתתאים לכל אדם, זאת באמצעות "תפירת חליפה" מתאימה לכל אדם באופן פרטני וספציפי.


כיצד בוחרים מיופה כוח לצורך מילוי הנחיות הממנה בייפוי הכוח?


בדרך כלל האדם הבוחר לעשות ייפוי כוח מתמשך בוחר מיופי כוח מתוך משפחתו הקרובה (ילדים, אחים, בן זוג) ואולם אדם ערירי ו/או ללא קשר למשפחתו הקרובה ו/או הרחוקה, יכול לבחור בחברים קרובים, עמיתים לעבודה, שכנים טובים או בני דודים, כדי שיהיו מיופי הכוח שלו והכל בכפוף לכך שהדבר נעשה מתוך רצונו החופשי, נטול השפעה שלילית של "מכרים" הצצים פתאום ומבקשים להיות מיופי כוח כדי לפעול בשמו מול גופים שונים.


המקרה המצער של המתמטיקאי מראה כמה חשוב לערוך ייפוי כוח מתמשך. אם היה לאיש ייפוי כוח מתמשך "המכר" לא היה יכול להשתלט על גופו ועל רכושו. בית החולים היה פונה למיופי הכוח המופיעים בייפוי הכוח המתמשך המופיע באתר האפוטרופוס הכללי, ולא היה צורך בהגשת בקשה בהולה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס על גופו, בקשה דחופה שניתנה מתוך רצון טוב להטיב עם החולה אשר מצבו הרפואי הדרדר אשר בדיעבד גרמה לו נזק רב. מיופי הכוח היו מפעילים את ייפוי הכוח המתמשך ופועלים על פי ההנחיות שקיבלו מהאדם שביקש למנותם תוך שמירה על כבודו ורצונו של האדם, כפי שהיה ידוע לקרובות משפחתו ולעמיתיו ממקום עבודתו.


לא רק בני משפחה קרובים יודעים מה רצונו של אדם הקרוב אליהם- המשך מגורים בבית שהוא אוהב, שמירה על ספרים שאסף לאורך השנים, קבלת טיפול רפואי מתאים במקרה של החמרה במצבו הרפואי, בזבוז כספים או שמירה על ערכם בחשבון, גם עמיתים לעבודה לאורך שנים יודעים מה רצונותיו של האדם איתו הם חולקים שעות רבות בכל יום.


כיצד ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שיהיה תקף ומחייב?


ייפוי כוח מתמשך נעשה בשקיפות מלאה מול האדם המבקש לעשותו - הממנה ומול מיופי הכוח שנבחרו על ידו - עו"ד נפגש הן עם הממנה והן עם מיופי הכוח ומסביר להם בצורה ברורה מה המשמעות של ייפוי הכוח המתמשך שהם עומדים לחתום עליו. הן הממנה והן מיופי הכוח יודעים מראש "לאן הם נכנסים" וכל אחד מהם מוקיר את העובדה שהוא מהווה חלק ממסמך משפטי חשוב זה.


הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח גם לאחר הפקדתו


חשוב לציין כי לממנה יש אפשרות לבטל את ייפוי הכוח המתמשך גם לאחר הפקדתו. כמו כן, גם מיופי הכוח רשאים לחזור בהם מהסכמתם להיות מיופי כוח.


לסיכום הדברים ניתן לומר כי ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי הנועד להקל על הצדדים ולא לסבך את העניינים אליהם נקלעים הצדדים שלא מרצונם. מצב בו אדם הקרוב אליך משפחתית ו/או חברתית משתנה לרעה בן רגע מערער את חייהם של כל הנוגעים בדבר, וטוב שיש מסמך משפטי שעורך הדין הנכון ידע לכלול בתוכו כמה שיותר תרחישים עתידיים אפשריים ומקרים שעלולים לקרות כאשר לצד כל מקרה שכזה, עורך הדין יתאים פתרון המוסכם על הממנה, אשר ניתן ליישם במהירות ובקלות ובכך להביא לחיסכון משמועתי של זמן, כסף והתדיינות משפטית ממושכת שנלווית להליכי מינוי אפוטרופוס בבית המשפט לענייני משפחה.